På Høyden mottar debattinnlegg på 3000 ord.
Debattinnlegg må signeres med fullt navn.

Siste leserkommentarer

Flere kritikere går til angrep på UiBs samarbeid med Konfutse-instituttet uten å ha satt seg inn i avtalene, skriver Dag Rune Olsen.

Hvorfor skal UiBs representanter i Nansensenterets styre arbeide for flytting, fra hensiktsmessige lokaler i egen bygning til mindre hensiktsmessige lokaler?

Kandidater skal vurderes i forhold til hverandre, bekrefter HR-direktør Sonja Dyrkorn.

Saken om tilsetting av rådgiver ved REK vest, som På Høyden omtalte 18. juni, viser hvor galt det kan gå når ledere i offentlig sektor glemmer de grunnleggende reglene som gjelder i arbeidslivet, og tror at de kan plassere folk i stillinger etter eget forgodtbefinnende.

Her har noen tydeligvis hatt en helt sykt god idé, skriver professor Atle Rotevatn.

Hvorfor må datasystem ha et kvinnenavn?

Akademikarar har rykte på seg for å vere eigenrådige og vanskelege å styre. Då kan det vere fristande å bruke sterke maktmiddel.

Høsten 2017 fikk alle UiB-ansatte tilbud om kurs i informasjonssikkerhet.

For å sikre at norsk held fram å vere det dominerande språket i Noreg, er det viktig å styrke stillinga til norsk språk på mange område. Eit av dei viktigaste områda å hindre dette domenetapet på er akademia.

 Et nybygg for Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet på Marineholmen kan realisere visjonen om en verdensledende marin forskningsklynge, mener UiB-rektor Dag Rune Olsen.

Sjefredaktør Stéphane Charbonnier i Charlie Hebdo sa på et tidspunkt at “jeg vil heller dø stående enn å leve på knærne”. Det er store ord. I går ble han som uttalte dem skutt ned og drept i sin redaksjon sammen med 11 andre, de fleste redaksjonelle medarbeidere.

Ståle Pallesen trekker seg fra instituttlederstilling, og kritiserer fakultetsledelsen. 

Vi merker oss at dere 4. september har forsøkt å skrive en forsvarstale i BT. Her følger sensur av de punktene dere tar opp, med begrunnelse.

«Så, du trur du kan forske? Klart det, her er ein clean desk til deg!» Kven treng kontor når ein har skjerma aktivitetsbasert arbeidsplass? 

Jan Martin Nordbotten ønskjer å ha full kontroll på korleis han sjølv blir framstilt. Det kan han ikkje få.

Er det riktig at arbeidsgiver sin avis legger ut lenker til ansattes bryllupsplanlegging, publiserer ansattes private bilder, og gir en negativ og tendensiøs fremstillinger av ansattes arbeid?

Jeg er sosiolog og var tilknyttet sosiologisk institutt ved UiB da jeg var Ph.D.-kandidat. Nå er jeg bekymret for en ansettelsesprosess ved instituttet. 

 

Hva slags demokratisk forbilde tror rektor Olsen at han er når han med sine maktmidler prøver å kneble nyhetsutveksling, kritisk informasjon og – dermed – opposisjon, spør tidligere BT-redaktør Jan H. Landro.

Tirsdag 5. desember legger Det humanistiske fakultet (HF) frem sin nye bemanningsplan. Her fremmer de forslag om å kutte 1 av 3 stillinger på teatervitenskap. Dette må ikke skje.

Dette er dei to tinga UiB-rektor Dag Rune Olsen vil oppnå ved å leggje ned På Høyden: Få meir journalisitikk om landets høgskular - og fjerne ein lokal debatt og ei kritisk, lokal røyst.

Annet universitetsnytt

Panorama
Gode forelesere er nøkkelen til et godt studiemlljø, mener logistikkdekan Svein Bråthen (61). De skaper nemlig faglig begeistring. Den «nye»...
Universitetsavisa
UA lyser ut en hundre prosents stilling som digital nyhetsreporter.
Panorama
Hele teamet på toppen av Haugen har, kanskje ikke veldig overraskende, benyttet noe tid til å følge årets fotball VM i Russland. Enkelte av våre...
Universitetsavisa
- Ledelsen må ta dette på stort alvor, formaner tre professorer ved Institutt for historiske studier. De advarer mot utvikling av fryktkultur ved...
Universitetsavisa
«Vi må være innstilt på at vi også i fremtiden vil få nye bestillinger fra verden rundt oss», skriver rektor Gunnar Bovim i en kommentar til ytringen...
Universitetsavisa
Professor Kristian Steinnes er sentrum i en bitter konflikt ved Institutt for historiske studier (IHS). Et varsel om flytting av ham får en gruppe...