På Høyden mottar debattinnlegg på 3000 ord.
Debattinnlegg må signeres med fullt navn.

Siste leserkommentarer

Denne uken la EU frem forslag til sitt nye syvårige budsjett. En solid økning for forskning og høyere utdanning gir grunn til begeistring, selv om ikke alle forventninger er innfridd.

Akademisk frihet er grunnleggende for all aktivitet som er foreslått i handlingsplanen for samarbeid med Kina, skriver viserektor Annelin Eriksen i et svar til student David Marinius Frivold.

- Et leserinnlegg om UiBs (mangel på) verdistandpunkt ved det omfattende Kina-samarbeidet.

Debatten går høgt om arbeidsplassar for tilsette og med to klare ytterpunkt: Cellekontor eller variantar av kontorlandskap («aktivitetsbaserte arbeidsplassar»).

Det er flere tegn på at høyrepopulistiske fremstøt prøver å få kontroll over akademia. Det gjør boken til Larissa Berg, Acquired Traits, Memoirs of a Geneticist from the Soviet Union, særlig aktuell, mener Per Jonas Nordhagen.

Er det bare de midlertidig ansatte som skal bære risikoen på grunn av varierende finansiering til forskning, spør universitetsstyrekandidat Erik Hanson.

Både styret i På Høyden og ledelsen ved UiB har hatt en ambisjon om å styrke den journalistiske dekningen av forsknings- og universitetspolitikken. Felles er også ønsket om en bredere nasjonal plattform for debatt.

Et samlet nettverk av hovedverneombudene ved UiB er bekymret for planene som betyr nedlegging av På Høyden som UiBs egen selvstendige, uavhengige avis.

De siste ukene har sektoravisen På Høyden fra Bergen brukt store deler av sin tid på en svertekampanje mot en annen avis, Khrono.

Oddrun Samdal tar et oppgjør med begrepsbruken: “Pensum” og “skoleeksamen” blir feil. Hun vil også tillate mer bruk av litteratur på eksamen.

Sjefredaktør Stéphane Charbonnier i Charlie Hebdo sa på et tidspunkt at “jeg vil heller dø stående enn å leve på knærne”. Det er store ord. I går ble han som uttalte dem skutt ned og drept i sin redaksjon sammen med 11 andre, de fleste redaksjonelle medarbeidere.

Ståle Pallesen trekker seg fra instituttlederstilling, og kritiserer fakultetsledelsen. 

Vi merker oss at dere 4. september har forsøkt å skrive en forsvarstale i BT. Her følger sensur av de punktene dere tar opp, med begrunnelse.

«Så, du trur du kan forske? Klart det, her er ein clean desk til deg!» Kven treng kontor når ein har skjerma aktivitetsbasert arbeidsplass? 

Jan Martin Nordbotten ønskjer å ha full kontroll på korleis han sjølv blir framstilt. Det kan han ikkje få.

Er det riktig at arbeidsgiver sin avis legger ut lenker til ansattes bryllupsplanlegging, publiserer ansattes private bilder, og gir en negativ og tendensiøs fremstillinger av ansattes arbeid?

Jeg er sosiolog og var tilknyttet sosiologisk institutt ved UiB da jeg var Ph.D.-kandidat. Nå er jeg bekymret for en ansettelsesprosess ved instituttet. 

 

Hva slags demokratisk forbilde tror rektor Olsen at han er når han med sine maktmidler prøver å kneble nyhetsutveksling, kritisk informasjon og – dermed – opposisjon, spør tidligere BT-redaktør Jan H. Landro.

Tirsdag 5. desember legger Det humanistiske fakultet (HF) frem sin nye bemanningsplan. Her fremmer de forslag om å kutte 1 av 3 stillinger på teatervitenskap. Dette må ikke skje.

Dette er dei to tinga UiB-rektor Dag Rune Olsen vil oppnå ved å leggje ned På Høyden: Få meir journalisitikk om landets høgskular - og fjerne ein lokal debatt og ei kritisk, lokal røyst.

Annet universitetsnytt

Panorama
Hvis du var i nærheten av et mannskor på nasjonaldagen i går, fikk du sikkert med deg noe av sangen som begynner med «For Norge, Kjempers fødeland,...
Universitetsavisa
Hva er innovasjon? Vi forstår mer om vi kikker nærmere på termodynamikkens mekanismer, argumenterer pinsehelgens gjestekommentator.
Universitetsavisa
I et opprop går Forskerforbundet ut mot Regjeringens åpning for å innføre foretaksmodellen ved landets universiteter og høgskoler. De er ikke alene...
Universitetsavisa
Forskerforbundet, både nasjonalt og ved NTNU, går imot en organisering av universiteter og høyskoler som foretak.
Universitetsavisa
Med revidert statsbudsjett kom også økte kostnadsrammer og tilskudd til bygging av studentboliger. Men leder Thomas K. Eriksen i Velferdstinget mener...
Panorama
– Vinn-vinn for studentene og Glamox, sier divisjonssjef Knut S. Rusten. Rusten, som leder Professional Building Solutions-divisjonen (PBS...