På Høyden mottar debattinnlegg på 3000 ord.
Debattinnlegg må signeres med fullt navn.

Siste leserkommentarer

Universitetsledelsen og rektoratet har ansvaret for at det finnes svært få tverrfaglige studieprogram på Universitetet i Bergen, skriver Eline Aresdatter Haakestad i dette innlegget.

Ledelsen ved Institutt for biologi ser seg nødt til å legge ned bachelorprogrammet i miljø- og ressursfag, men ønsker å tilby et tverrfaglig studietilbud med basis i biologi, skriver Ørjan Totland og Kristin Kalvik.

Du kan ikke si at dagens studenter ikke kan like mye som gårsdagens studenter, fordi de ikke kan de samme tingene som vi kunne, skriver professor Arild Raaheim.

Denne uken la ekspertgruppen som har arbeidet med områdegjennomgangen av Norges forskningsråd (NFR) frem sin rapport. Rapporten er viktig, da den er forbilledlig tydelig på hovedutfordringen: Evnen og viljen til å prioritere kvalitet.

Ved et universitet skal forskningen understøtte undervisningen. Det er verken nostalgisk eller utdatert, men begrunnet i at universitetsutdanning skal ta utgangspunkt i aktuell og ny kunnskap.

Student Eline Aresdatter Haakestad skriver i dette inlegget hvorfor hun mener den tverrfaglige bachelorgraden i Miljø- og ressursfag ikke bør legges ned.

Arrangøren bak messen Ta utdanning hevder at Universitetet i Bergen fusker med tall.

SiB er ikke inkluderende, skriver Knut Almås Anfinset i dette innlegget.

Vi har dratt nytte av amerikansk klimaforskning så lenge vi kan huske. Nå er tiden inne for å støtte opp om hardt pressede amerikanske kollegaer og ideer verdt å forsvare.

Sjefredaktør Stéphane Charbonnier i Charlie Hebdo sa på et tidspunkt at “jeg vil heller dø stående enn å leve på knærne”. Det er store ord. I går ble han som uttalte dem skutt ned og drept i sin redaksjon sammen med 11 andre, de fleste redaksjonelle medarbeidere.

Tett opp til julaften kunne riksnyhetene berette at Trond Mohn hadde gitt UiB én milliard kroner til forskning.

Professor Tanja Barth lever i den villfarelsen at påvisning av menneskeskapte endringer kun er basert på modeller. Dette er tilbakevist, uten at Tanja Barth har fått det med seg.

Ingen har tatt opp til diskusjon i hvilken grad man støtter hypotesen om at menneskeskapte økning av CO2 har ført til en global oppvarming.

På Høyden hadde like før helgen et oppslag om prosessene rundt ansettelse av direktør for forskningsadministrativ avdeling.

Hvordan skal vi organisere forskerutdanningen for å frembringe de beste forskerne for fremtiden?

Innlegget hvor jeg legger frem mine motforestillinger mot å legge begrensinger på UiBs oljeforskning ut fra klimahensyn har fått et tilsvar fra Eystein Jansen ved Bjerknessentert. Hans posisjon synes å være at “the science is settled” og han kritiserer meg for villfarelse i når jeg ikke er enig.

I dag kom eg i forelesingslokalet mitt 15 minutt før forelesinga og oppdaga at lerretet til framvising av lysark-presentasjonar var falt ned og at det ikkje let seg gjere å få vist lysarka mine. Det vil sei, eg kunne vise dei på ei mørkegrøn tavle. Dette var ikkje aktuelt for meg. Så det vart litt kaos med å finne eit alternativt lokale, og forelesinga vart rodd i hamn, med ein lett stressa og frustrert forelesar.

Tanja Barth svarer 31.1 på min kritikk av hennes første innlegg, der hun argumenterer for at det er for stor tvil om menneskeskapte klimaendringer til at man kan tillegge dette vekt i en vurdering av etiske og politiske veivalg.

I etterkant av Statoils tildeling av 55 millioner kroner til petroleumsforskning ved UiB, er det fra klimaforskerhold reist spørsmål om slik forskning er forenlig med det etiske grunnlaget som UiB bygger på.

Annet universitetsnytt

Khrono
30 administrative årsverk ved Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) skal bort i løpet av en toårs-periode. HSN er bare en av mange som saumfarer...
Universitetsavisa
Stockholm: Fungerende rektor ved Karolinska Institutet har en klar analyse av hvorfor Macchiarini-affæren fikk utvikle seg til å bli en skandale. Om...
Panorama
OPPDAL (Panorama): Lørdag på Oppdal var en suksess. Flotte forhold i bakken, grilling og kåringer gjorde det hele til en fornøyelse. Andreas...
Khrono
FF Dr. Fridtjof Nansen er Norges mest avanserte forskingsskip. Det har kosta 450 millionar kroner og når det reiser frå Norge i mars vil det gå...
Panorama
OPPDAL (PAnorama): De ivrigste HiMolde-studentene i Oppdal møtte opp klare til en fin dag i bakken rundt klokken 10 fredag morgen. Andre valgte å...
Panorama
Hva lærer norske studenter om verden utenfor Europa? Maren Sæbø er journalist. Spørsmålet kom opp fordi min gamle alma mater, Universitetet i...