Notiser om nye bøker og publikasjoner, samt notiser om personer som har fått priser, utmerkelser, jubileer eller er nyansatt ved UiB kan legges inn her. Vi krever en gyldig e-post-adresse på innsender for å sjekke autensitet, og vi modererer innlegg. 

Scandinavian Studies in Rhetoric

Forfatter: 
Jens E. Kjeldsen & Jan Grue (red.)
Forlag: 
Retorikförlaget
ISBN: 
978-91-86093-09-9


Boken inneholder 18 artikler tidligere publisert i Rhetorica Scandinavica. Artiklene er nå oppdatert og oversatt til engelsk for første gang.

Rhetorica Scandinavica has functioned to a great extent as a sower of academic seeds. As the journal has grown, rhetoric courses and programmes have multiplied across Scandinavia. The journal is one of the major sources of native-language literature in the field, articles frequently find a place on curricula. Thus, Rhetorica Scandinavica has had a significant impact
on the study of rhetoric in the Scandinavian countries.

The articles in this book are just a few highlights from 13 years – a total of over 225 peer-reviewed articles – of Rhetorica Scandinavica publications. They have been chosen to introduce some aspects of the study of rhetoric as it is performed in Scandinavia to a readership that is un - familiar with the three Scandinavian languages.

Jens E. Kjeldsen er professor ved Institutt for informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen.