Notiser om nye bøker og publikasjoner, samt notiser om personer som har fått priser, utmerkelser, jubileer eller er nyansatt ved UiB kan legges inn her. Vi krever en gyldig e-post-adresse på innsender for å sjekke autensitet, og vi modererer innlegg. 

Mellem mennesker og magter

Forfatter: 
Bente Gullveig Alver
Forlag: 
Scandinavian academic press
ISBN: 
9788230400302

Denne bog handler om magi. Med udgangspunkt i 1500- og 1600-tallets norske trolddomsprocesser belyses magiens plads i spændingsfeltet mellem elitens og det almindelige menneskes syn på magi. Den magtkamp, som disse spændinger skabte, giver en bedre forståelse af hekseforfølgelserne.

Magi kan synes at være en smal kile ind i forsøget på at forstå en anden tid og andre trosformer. Men Bente Alver viser, hvorledes magiske handlinger forholder sig til helt essentielle værdier i det almindelige menneskes liv. Hekseforfølgelserne var et brutalt angreb på, hva menigmand så som ret og galt, godt og ondt. En bedre forståelse af magiens betydning i den tids verdensbillede åbner for vigtige reflektioner om de magiske aktørers skyld og til offerrolle.

Alver er optaget af betydningen af netværk og relationer mennesker imellem og mellem magter og mennesker. Forfølgelserne var rettet mod dem, der tænkte anderledes end eliten, og i udgangspunktet var det kirken, som stod bag ideen, om hvem heksen var. Men forfølgelserne kan ikke bare ses som magt udøvet ovenfra. De hentede meget af sin styrke og intensitet i rygtet og rygtespredningen. Det gjorde de mistænktes naboer og undertiden nære familie til vigtige aktører i trolddomsprocesserne. Netop erkendelsen af den magt, rygtet har som kollektivets stemme, åbner for en indsigt, der rækker frem mod vor egen tid.

Bente Gullveig Alver er professor i folkloristikk ved Universitetet i Bergen.