Forskingsfusk: 4 av 10 seier dei har gjort noko diskutabelt

40 prosent av forskarane som deltok i ei stor undersøking om forskingsetikk, seier at dei har gjort noko som kan definerast i kategorien diskutabel praksis. Men kor går grensene?


Penkowa tapte i retten

Først ble hun tatt for forskningsfusk, så ble hun fratatt doktorgraden. Den får Milena Penkowa ikke tilbake, har byretten i København bestemt.


UiB-forskarar har funne ut kvifor vikingane reiste vestover

Funn av bryne og eit stort steinbrot hjelpte forskarane til å forstå kvifor det var akkurat mot Irland og Skottland dei første vikingane reiste.


HVL: De ansatte mener de har fått mindre medbestemmelse

80 prosent av de vitenskapelig ansatte og over 60 prosent av de administrativt og teknisk ansatte mener at fusjonen har svekket ansattes innflytelse over viktige beslutninger ved Høgskulen på Vestlandet, viser NIFU-notat.


Sendte dickpic til barn – får ikke bli sykepleier

En sykepleiestudent i Tromsø gikk rettens vei etter å ha blitt utestengt fra praksisopplæring og klinisk undervisning i sykepleie, men fikk ikke medhold i Nord-Troms tingrett.


Vil ha brei debatt om opne kontorlandskap

Dei tillitsvalde ved UiB vil løfte debatten om opne kontorlandskap til eit nytt nivå. Kampen står om kva arbeidstilhøve ein skal byggje for framtida.


Nord-rektor Olsen går av på dagen

– Jeg har kommet fram til at jeg nå trer til side, sier Bjørn Olsen, rektor ved Nord universitet. Han går av på dagen.


Spesialsnop: «Ta godt vare på Bibelen, den er et klenodium. Hilsen Mor»

Bibelen har gjennom generasjoner hatt en viktig status i hjemmet. Den ble gjerne bare omtalt i bestemt entall; familiebibelen. For det var ofte i denne sentrale boken slekters gang sirlig ble skrevet ned med navn og årstall. Boken ble i tillegg til å være den moralske rettesnoren også familiens felles hukommelse. Spesialsamlingens eksemplar av Frederik 2.s bibel fra 1589 er et eksempel på dette.


50 år med bedriftsidrett, men nå trør den i motbakke

De feiret med fotball, orientering, sykkel og skyting. Men etter 50 år sliter Universitets bedriftsidrettslaget med rekrutteringen.


Her er den nye regjeringens løfter om høyere utdanning og forskning

Universitetet i Oslo får nytt Vikingtidsmuseum. Ellers lover den nye flertallsregjeringen å satse på høyere utdanning og forskning, bedre støtte til studenter som får barn, mer enn én prosent av BNP til forskning og mer praksis i utdanningene.


De får få meldinger om uskikkede studenter

Mange av sakene der man lurer på om studentene er skikket for læreryrket, blir løst på lavt nivå.

Nytt om folk

Nye kollegaer? Jubilantar eller anna? Sett inn ei melding her.