– Absolutt ikke, mener vitenskapssosiolog Søren Barlebo.

UiO fikk fem Sentre for fremragende forskning, UiB fikk ett. – Vi skulle gjerne sett at vi fikk flere Senter for fremragende forskning, sier rektor Dag Rune Olsen.

Anne Borg er tilsett som prorektor for utdanning og Bjarne Foss overtar som prorektor for forsking ved NTNU.

Til høsten tilbyr medievitenskap ved Universitetet i Oslo et emne om digital-TV, med NRK-hitten Skam som case.

UiO:

Et tverrfaglig samarbeid mellom musikkvitenskap, informatikk og psykologi har fått tildelt SFF-status.

Fakultetsstyret går inn for å flytte psykologene til helseklynge på Årstadvollen.

Konserndirektør i Lyse, Eimund Nygaard, meiner teknologiutvikling og digital kompetanse må få meir fokus i høgare utdanning enn det gjer i dag.

Da klimaet endret seg for hundre tusen år siden, endret våre eldste forfedre seg også. Dette skal arkeolog og ny SFF-leder Christopher Henshilwood finne ut mer om.

Christopher Henshilwood og hans Centre for Early Human Behaviour er tildelt SFF-status for de neste ti årene.

Gatekunstnarane Mednøtt og Skurk har levert to nye kunstverk på veggen av Bjørn Christiansens hus.

Universitetet i Bergen og Helse Bergen stiller topptungt i lagmannsretten. Uansett er millioner av offentlige kroner tapt gjennom dårlig ledelse.

Dekan Jarle Eid går inn for å tvinge motvillige psykologer inn i helseklyngen.

Rektor og styreleder ved Høgskolen i Molde, Hallgeir Gammelsæter varslet mandag sin avgang i et innlegg i avisen Panorama. To år før tiden. Styremedlemmer er overrasket.

Norske SFF-er får forske i fred, uten innblanding fra Forskningsrådet. Danske SFF-er får hvert år besøk av en delegasjon fra Danmarks Grundforskningsfond. Er de ikke gode nok, blir senteret lagt ned.

Den britiske filosofiprofessoren Onora O’Neill (75) er tildelt Holbergprisen 2017.

Takk for seg:

Rektor Ole Petter Ottersen er snart ved veis ende som rektor på Universitetet i Oslo. I dag begynner han å takke for seg. Det skjer med lansering av et 125 siders langt «testamente», og kunnskapsministeren og europeiske akademikere som gjester.

UiB-professoren Katrine Vellesen Løken får prisen for si forsking på dei nordiske velferdsstatane.

SFF:

Alle lykkelige familier ligner hverandre, skrev Tolstoj. Det gjør også de aller ypperste forskningsmiljøene, mener Liselotte Højgaard, styreleder i Danmarks Grundforskningsfond.

Hyppigare utlysingar, årlege senterbesøk, skroting av karakterordninga: Dette kunne gjort den norske SFF-ordninga betre, meiner Eivind Hiis Hauge, tidlegare NTNU-rektor og styremedlem i Danmarks Grundforskningsfond.

Den andre kandidaten, UiB-professor Jan Petter Hansen, ble ikke foretrukket framfor sittende rektor Mari Sundli Tveit.

Psykologistudent vant sak i tingretten mot NTNU om at han ikke var skikket til yrket. Men NTNU anket, og studenten ble dømt som uskikket i lagmannsretten og blir utestengt fra studiet i tre år. Prinsipielt viktig dom, mener NTNU.