Styret ved Høgskulen på Vestlandet valde i dag å ikkje ta opp att saka om fakultetsinndelinga på nytt.

Med vadmelsbukser, pemmikan og frosne appelsiner starta ein gjeng unge hardingar i morges ein dryg skitur for å hylle den unge Nansen.

Med seks mot fem stemmer gikk styret ved Høgskulen i Volda i går inn for å fortsette med ordningen med valgt rektor.

Blir det omkamp om fakultetsinndelinga ved Høgskulen på Vestlandet eller ikkje? Følg debatten på styremøtet her.

Skal forskerne i Bergens middelaldermiljø samarbeide, må de oppleve samarbeidet som opportunt, mener professor og tidligere CMS-forsker Geir Atle Ersland.

Wiggo Hustad skal leia arbeidet med få alle brikkene på plass i den nye høgskulen. – Det er fastslått i plattforma at ingen skal mista jobben. Men endringar vil folk oppleva, her som i andre sektorar.

Professor Odd Einar Haugen var lite nøgd med det som skjedde då det litle fagmiljøet han tilhøyrde fekk tildelt ein stor SFF.

Høgskulen på Vestlandet forhandla ikkje med dei tillitsvalde om den omdiskuterte delinga i fire fakultet. No vil dei ha saka opp på nytt.

Noreg bør etablera ei eining uavhengig av Forskingsrådet som kan ha overoppsyn med gjennomføringa av langtidsplanen for forsking og høgare utdanning. Det foreslår ei ekspertgruppe frå OECD.

Ei spørjeundersøkinga ved Høgskulen i Volda viser fleirtal for vald rektor blant tilsette og studentar. På komande styremøtet innstiller leiinga på å halda fram med dagens styringsmodell.

Skulle historiker Sverre Bagge på nytt ledet et Senter for fremragende forskning, er det mye han ville gjort annerledes.

4 av 10 i ledergruppene ved norske universiteter og høgskoler er kvinner. Men HVL kommer best ut.

Rektor:

Styret ved NHH har mandag besluttet å ansatte Øystein Thøgersen som ny rektor.

Høge mål, rein formidlingsglede og nulltoleranse for arroganse: Slik bygde Eystein Jansen opp eit av landets mest suksessfulle Senter for framifrå forsking (SFF). Trass all medgangen var han likvel på eit tidspunkt nær ved å legge ned drifta.

Annelin Eriksen og Knut Mikjel Rio får Fylkesakerprisen 2017, delt ut av Det Norske Videnskaps-Akademi. Dei mottek prisen for si forsking innan sosialantropologien.

Doktorgrad.

I fjor var 672 av 1.407 doktorgrader ved norske universiteter og høgskoler avlagt av kvinner. Dermed er kvinneandelen tilbake på 2013-nivå.

Det psykologiske fakultet.

Ønsker å peika ut eigen visedekan for profesjonsutdanninga i psykologi.

Med en SFF kommer penger, status og nye stillinger til de heldige forskerne som er innenfor senteret. Hvem tar ansvar for dem som ikke når opp i kampen om de store tildelingene?

Torsdag 2. mars sendte Høgskolen i Sørøst-Norge en søknad til NOKUT om å få status som universitet.

Det er fullt mulig å kombinere velstand med grønn vekst, sier statsminister Erna Solberg.