Han smeller til mot Trump, kritiserer Israel og ber sine ansatte om å delta i valgkampen. Men Gunnar Bovim vil verken være en «politisk figur» eller lede et politisk universitet.

HVL-styret går imot forslaget frå rektor, og går for fire fakultet.

Høgskulen på Vestlandet har no fått ein fagleg profil. Men saka kjem opp att til hausten, når den nye høgskulen skal leggje strategi.

HVL-styret skal i dag ta den kontroversielle avgjerda om fagleg organisering. Du kan følgje styremøtet direkte her.

Ei styringsgruppe foreslår å organisere Høgskulen på Vestlandet i tre fakultet, etter profesjonsmodellen. Men fleire er kritiske til forslaget. Se møtet direkte her!

Studenter har vært inne på ideen om å stille som motkandidat i rektorvalget, men det blir nok med tanken.

Rektorvalgkamp i Oslo

Kandidatene Hans Petter Graver og Svein Stølen ønsker begge å bli ny rektor ved Universitet i Oslo. Tirsdag stilte de til årets første valgdebatt. Deres eneste klare uenighet handlet om automatisk begrunnelse på eksamen.

Sjå kva som skjuler seg i Norges mest avanserte forskingsfartøy.

NSD skal lage et felles nordisk kanal- og publikasjonsregister, som skal ligge i skyen.

Professor på Høgskolen i Oslo og Akershus, Elisabeth Gording Stang, er bekymret for konsekvensene av universitets-jaget for høgskolens studenter.

Det juridiske fakultetet ved UiB er det første juridiske lærestedet i Norge som tilbyr et slikt opplæringstilbud.

I helgen ble Kristine Elsa Krokli valgt til leder for arbeidsutvalget til Studenttinget ved Høgskulen på Vestlandet.

Flere masterstudenter ved Institutt for geografi utvekslet svar på en Facebook-chat under en digital eksamen i fjor. De ble først tatt for fusk, før klagenemnda la vekk sakene.