Eksamen.

13 høgskoler og universiteter nekter studenter individuell klagerett på gruppeeksamen. Departementet har sagt ja til praksisen. Dette er lovbrudd, mener jusprofessor Jan Fridthjof Bernt.

Studenten skal ha distribuert det prestasjonsfremmande legemiddelet ritalin på Realfagsbygget over noko tid.

Forskningsombud Peter Kierulf hadde lite pent å si om miljøet i Vilhelm Magnus lab da han vitnet i varslersaken i Oslo tingrett onsdag.

Studentene på de største lærerutdanningene er blant landets minst fornøyde lærerstudenter. Små utdanninger har størst tilfredshet.

Masterprogrammet i sosiologi ved UiB og masterprogrammet i IKT i læring ved HVL scorar høgast blant studentane.

– Evakueringen gikk fint, og brannvesen og politi var raskt på stedet, sier Nokas til På Høyden.

– Aldri har så få fått purringer som i 2016, og vi ser en soleklar nedgang i inkasso, sier Marianne Andreassen, administrerende direktør i Lånekassen.

Universitet.

Et enstemmig styre ved Høgskolen i Oslo og Akershus vedtok tirsdag å sende søknad om å bli akkreditert som universitet. — En historisk dag, sa rektor Curt Rice.

Medieforsker Synnøve Skarsbø Lindtner vil utforske debattene som den populære ungdomsserien «Skam» har skapt i offentligheten.

Forskningsrådet.

Siri Hatlen foreslår omlegging av søknadssystemet i Forskningsrådet. Og mener et kutt på 80 millioner i administrasjon er forsvarlig. Forskningsrådet er uenig på begge punkter.

Dei viktige dekanstillingane ved Universitetet i Bergen er i spel i vår.

Odontologistudentane brukar 50 timar i veka på studia, medan gjennomsnittsstudenten brukar 35,5 timar. Samtidig er studentane på odontologi mellom dei som er minst nøgde med undervisninga, men mest nøgde med praksis, viser Studiebarometeret frå NOKUT.

Studiebarometeret:

Norske studenter deltar i liten grad på faglige aktiviteter med internasjonale studenter og de svarer negativt på om internasjonale studenter beriker studiene. NOKUT tar forbehold om feilkilder.

Studenter tror ikke at digitalisering øker kvaliteten på utdanningen. Det viser årets årets studiebarometer. Her kan du følge årets framlegging fra 08.00 6. februar.

Universiteta i Bergen og Oslo får ikkje kvotere inn gutar: Likestillingslova opnar ikkje for å særbehandle menn på same måte som kvinner.

Det er uklart hva det vil koste å bytte SiB-logoen til Studentsamskipnaden på Vestlandet, men det kan bli dyrt.