20 personar ønsker å bli vurdert for den nye premieringsordninga for god undervisning ved UiB. – Undervisning er eit handtverk som ein kan læra seg, seier ein av søkarane, professor Øyvind Fiksen.

Enn så lenge er det like stor sjanse for å bli valgt, som ikke å bli valgt til leder av studenttinget ved Høgskulen på Vestlandet. Bare to kandidater har meldt seg foreløpig.

Før var ikke Adrian Stene interessert i mote. Nå er han internasjonal modell, men likevel fast bestemt på å ikke la det ødelegge læretiden ved UiB.

Den tungt meritterte geoviteren Hans Thybo ble nylig oppsagt fra sin stilling ved Københavns Universitet (KU). Nå søker han stillingen som leder ved Institutt for geovitenskap.

Mens messearrangøren trugar med søksmål, vil universiteta sjølv vurdere korleis dei skal bruke pengane sine.

Dag Rune Olsen mener valgt rektor er den beste og mest framtidsrettede ledelsesmodellen for norske universiteter. Nå stiller han til gjenvalg ved UiB, foreløpig uten motkandidat.

UiO er på førsteplass i Norden over dei mest synlege universiteta på nettet.

Tre medlemmer i rekrutteringskomiteen ved Göteborgs universitet kommer med svært hard kritikk av Ole Petter Ottersen og Karolinska institutet etter at Ottersen var med i to parallelle rektorprosesser.

Søkerkomiteen og styrets valgkomitee ved Karolinska institutet i Stockholm ber om at Ole Petter Ottersen utnevnes som ny rektor.

I dag fjerner skyss nattaksten på buss og bybane for studenter.

Etter å ha undervist i metode i 43 år, hadde Sigmund Grønmo i dag sin siste metodeforelesning ved UiB.

Forskere ved Bjerknessenteret frykter USA vil bidra til politisk sensur av klimaforskning. Nå ber de nordiske forskere signere et brev til støtte for kollegaer i USA.

Verdens mest internasjonale universiteter ligger i Sveits. Phil Baty, THEs redaktør, advarer USA og Storbritannia mot å lukke grensene for dyktige akademikere og studenter.

UiO-rektor Ole Petter Ottersen har trukket seg fra rektorjobben i Gøteborg. Han er fremdeles aktuell for rektorjobben ved Karolinska Institutet i Stockholm. Styreleder ved Göteborgs universitet er overrasket.

Studenttinget HVL.

Blant bergensstudentane er valdeltakinga halvert frå tidlegare år. Dei har likevel høgare deltaking enn dei andre nærregionane i Høgskulen på Vestlandet. Sjå kven som er valt inn i Studenttinget her.

Varsling.

Landets institusjoner for høyere utdanning har sprikende praksis for varsling av kritikkverdige forhold, og mangler oversikt over antall saker. Rapportert antall varierer fra 0-8 varslingssaker fra ansatte de siste fem årene.

Styret ved Høgskulen i Volda har vedteke at ein skal avklara om det er grunnlag for fusjon – særleg med HiMolde og UiB. Eit forslag om å berre vurdera fusjon med UiB fall.

- Doktorgraden representerer det vitenskap dypest sett handler om, sa rektor Dag Rune Olsen i sin gratulasjonstale.

Regjeringen vil ha egne programmer for de flinkeste studentene, tettere bånd mellom utdanning og arbeidsliv og mer konkurranse om å utvikle god undervisning.