Torbjørn Røe Isaksen vil nå la det være opp til utdanningsinstitusjoner selv å bestemme hvor gode karakterer studentene må ha for å få studieplass. Slik kan det bli flere prestisjefylte utdanninger, mener han.

Sjekk om du klarer spørsmålene på Syddansk Universitets nye opptaksprøve.

Universitetet i Bergen er først ute med å belønne gode undervisere, men bare de som er professorer eller førsteamanuenser.

– Jeg kan se at jeg har gjort feil, sier Urban Lendahl.

Statssekretær Haugstad oppsummerer:

Kvalitetsmeldingen om høyere utdanning er bare en juleferie og litt til, unna. I midten av januar kommer den. Og statssekretær Bjørn Haugstad lover at det ikke blir noen store overraskelser.

Kompetansekrav:

Fleire i HVL-styret er opptekne av å ikkje utelukka søkarar utan doktorgrad til leiarstillingar. - Me er i ei endringsfase, og me må ta vare på dei flinke og kloke emna me har i dag, sa Tom Skauge.

Med svigerfamilie i Vinje i Telemark får ikke Nafeesa Tarajee Nichols lenger kalkun og smeltet marshmallows på julaften. Men julens verdier er de samme, forteller hun.

På lista finn du både juristar og røynde studentpolitikarar. Sjå søkarlista her.

Kva skal ein profilere seg på? Og kva fagområde kan glimre internasjonalt? Ved Høgskulen på Vestlandet er jakta i gang.

Arbeidet med å finne løysingar som minskar avstandane er i gang. I løpet av det neste året må HVL legge ein plan for digital deling, forsking og undervisning. Samtidig melder fagmiljøa at dei treng ei styrking av den digitale kompetansen.

Nynorsk

Mange klagar, men nynorsksyndene held fram, fortel Norsk Målungdom. Tal frå ny klageportal syner at det framleis står dårleg til, og NTNU er ein versting.

Budsjettforhandlingene gir Vestlandet nye rekrutteringsstillinger. Bare tre av dem legges til UiB, men den nye Høgskulen på Vestlandet får fem stipendiatstillinger.

Gløym risgraut, salat og taco. Hos Hieu Thi Tran på Institutt for fysikk og teknologi får du berre varmmat frå Vietnam.

34 prosent fekk strykkarakter i det nye innføringemnet ved psykologi, PSYK111. – Det er mange år sidan me har hatt ein så høg strykprosent, seier professor og emneansvarleg Svein Larsen.

Torsdag er dag to av styremøte ved Høgskulen på Vestlandet (HVL). Endeleg budsjett for 2017 er mellom sakene som skal behandlast.

Göteborgs universitet skal tilsette ny rektor. Nåværende rektor ved UiO er en svært aktuell kandidat.

Desse tre er innstilt som prorektorar for kvar sin nærregion for Høgskulen på Vestlandet.

I går kom nyheita om at Noreg sitt forhold til Kina er normalisert. – Eg trur at det kan stimulera norsk-kinesisk samarbeid, både innan forsking og undervisning, seier professor Stein Kuhnle.

UiB sitt nye Fakultet for kunst, musikk og design opnar 4. januar 2017.

– Det har vore eit privilegium å få velja kva du vil engasjera deg i fagleg, seier Trond Inge Berge. Professoren er ein av 40-årsjubilantane som vart heidra førre veke.

Prorektor ved Universitetet i Bergen, Anne Lise Fimreite, er foreslått som ny styreleder i Khrono. Rektor Curt Rice ved Høgskolen i Oslo og Akershus ser etter flere eiere til avisen, både i utdanningssektoren og mediebransjen.

Innstillinga blei snudd om på, styret delt på midten, og både livstru og homofilt ekteskap kom opp i debatten om kven som skulle bli den første rektoren.

Forskerforbundet er bekymret for rettssikkerheten til forskere som blir anklaget for uredelighet.

Forslaget om å halda søndagsope ved alle HiB sine lesesalar blei torsdag nedstemt i høgskulstyret. Dei gjekk inn for å berre halda 250 leseplassar i Fabrikkgaten opne.

Tord Lien inviterte NTNU-ere Israel for å fremme mulig forskningssamarbeid, men årets mest omdiskuterte reise har så langt kastet lite av seg.

Uni Research AS og Christian Michelsen Research AS, IRIS AS, Agderforskning AS og Teknova AS kan bli slått sammen til et nytt, stort forskningsselskap.

Den nye interne arbeidsmarknaden ved UiB har fungert godt så langt, ifølge HR-direktør Sonja Dyrkorn.

Universitetet i Oslo ligger suverent på topp når det gjelder gjennomslag på antall prosjekter i Fri prosjektstøtte. UiB og NTNU er å finne på de neste plassene. Se listene over alle tildelingene her.

Etter å ha gransket flere hundre år gamle tingbøker og lensregnskap har hekseforsker Ellen Alm gjort nye funn om trolldomsprosessene i Sunnmøre fogderi.

UiB-forskar Susanne Bygnes er ein av årets unge forskartalent, og får åtte millionar i Fripro-støtte.

Planar for eit nytt studenthus på campus i Sogndal er ute på høyring, og 15 millionar kroner er sett av til prosjektet. Men på grunn av fusjonen er det ikkje garantert at planane lar seg realisera.

Rektoren er på plass. No må styret ved Høgskulen på Vestlandet også legga resten av leiarkabalen. – Det er viktig at det ikkje blir ein sentraliseringsprosess, seier styreleiar for Høgskulen i sørøst-Norge, Rune Nilsen.

Fire interne og to ukjende søkarar vil gjerne ta over jobben etter rektor Frøystein Gjesdal.