Det hjelper med master når ein skal søkja jobb, men studentane ønskjer meir praksis

Å ha mastergrad er definitivt ein fordel når ein som nyutdanna skal ut i arbeidslivet.


Staten vil redde miljøet, men let ikkje tilsette bestille tog

Universitet og høgskular lovar å bli klimanøytrale og ber deg reise miljøvennleg. Men tog kan ikkje bestillast i reiseportalane til 166 000 statstilsette.


Klagenemnd vil gå i dialog med klagande universitet

Universiteta er kritiske til at klageinstansen Felles klagenemnd gir for mykje innsyn i sakene deira. Før jul inviterte nemnda til oppvaskmøte, og universiteta har no fått lovnad om ein ekstra, oppklarande runde i nokre saker

Nytt om folk

Nye kollegaer? Jubilantar eller anna? Sett inn ei melding her.