Mener Felles klagenemnd gir for kort utestengelse i skikkethetssaker

Arbeidsutvalget for skikkethetsarbeid og Felles klagenemnd er uenige om lengden på utestengelse i skikkethetssaker.


12 vil være med på felles kartlegging av seksuell trakassering

Så langt har 12 høyere utdanningsinstitusjoner sagt ja til å være med på felles kartlegging av seksuell trakassering. Flere er i tenkeboksen. Svarfrist er førstkommende fredag.


Advarer mot nytt BOTT-system: – Et skifte fra ledelse til styring

BOTT-universitetene er ett skritt nærmere anskaffelsen av nytt HR-system. Fagforening frykter mer kontroll og styring og mer rapportering på individnivå.


Styrker arbeidet med å sikre konfidensiell informasjon

Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) ber styrene ved alle universiteter og høyskoler styrke arbeidet med informasjonssikkerhet. – I dag har vi ikke nok kunnskap om risikoen vi står overfor, sier hun.


Rappa foto frå nettet, må betala 10 000 kroner

Ein forskar brukte bilete han fann på Internett for å illustrera invitasjon til workshop. Deretter kom det eit brev frå ein tysk advokat med krav om over 20 000 kroner.


Forskerforbundet: Dette er akademisk snobberi

– Det er akademisk snobberi og ei dinosaurhaldning. Slik karakteriserer leiar for Forskarforbundet, Guro Elisabeth Lind UiO-rektor Svein Stølens utsegn om å losa ut doktorkandidatar som ikkje har ei framtid i forsking.


Spesialsnop: Inkunabler og paleotyper - de eldste trykksakene vi har

Boktrykkerkunsten ble oppfunnet i 1439. Utgivelser fra det første hundreåret etter Gutenbergs oppdagelse er naturlig nok svært sjeldne. De kalles inkunabler eller paleotyper.


Oppfordrer til nedlasting av tidsskrifter nå

Det er foreløpig ikke noe som tyder på at universiteter og høgskoler har mistet tilgang til vitenskapelige tidsskrifter, men det kan fort skje ved eventuelle forhandlingbrudd. I Agder har de lastet ned artikler til 800 undervisningsemner, for å være på den sikre siden.


NTNU-rektor mest i media i 2018

NTNU-rektor Gunnar Bovim var mest i media i 2018. UiO-rektor Svein Stølen var minst, men universitetet hans har klippekort i hovudstadspressa.

Nytt om folk

Nye kollegaer? Jubilantar eller anna? Sett inn ei melding her.