Notiser om nye bøker og publikasjoner, samt notiser om personer som har fått priser, utmerkelser, jubileer eller er nyansatt ved UiB kan legges inn her. Vi krever en gyldig e-post-adresse på innsender for å sjekke autensitet, og vi modererer innlegg. 

Klassisk talekunst: greske og romerske taler fra Gorgias til Cicero

Forfatter: 
Gjert Vestrheim og Tor Ivar Østmoe (red. og overs.)
Forlag: 
Vidarforlaget

Boken inneholder et utvalg taler av de fremste retorikerne fra Hellas og Roma: Hovedvekten ligger på Cicero, Demosthenes og Lysias, men også Thukydides og Gorgias er representert. De fleste av talene har ikke tidligere vært oversatt til norsk.

I Hellas og Roma var det å tale offentlig en kunst, og å beherske denne kunsten ga ikke bare politisk makt, men også stor personlig prestisje. Retorikk var det sentrale skolefaget og talen var den viktigste litterære prosasjangeren. Talere som Demosthenes og Cicero øvet ikke bare innflytelse på sin samtid, de ble også lest av ettertiden som forbilledlige eksempler på godt språk og effektiv kommunikasjon.

I tillegg til sine litterære og retoriske kvaliteter har disse talene også stor verdi som historiske kilder – ikke minst til mentalitet og sosiale forhold. Innledninger og noter bidrar med nødvendige opplysninger og setter talene inn i en bredere historisk sammenheng.

Gjert Vestrheim er førsteamanuensis i gresk, UiB. Tor Ivar Østmoe er universitetslektor i latin, UiO.