Holbergprisen til rettsfilosof Ronald Dworkin

Fakta/Holbergprisen
Holbergs internasjonale minnepris er en pris for fremragende vitenskaplig arbeid innen humanistiske, samfunnsvitenskaplige, juridiske og teologiske fag. Prisen er på 4,5 millioner kroner.

Hovedformålet er å formidle kunnskap om og forståelse for disse fagenes egenart og betydning.

Tidligere prisvinnere er:
Julia Kristeva (2004)
Jürgen Habermas (2005)
Shmuel Eisenstadt (2006)

Les mer på Holbergprisens nettsider