Holbergprisen til Kocka

Fakta/Holbergprisen

* Holbergs internasjonale minnepris blir delt ut årleg til forskarar som har gjeve framragande bidrag til humaniora, samfunnsvitskap, juss og teologi.

* Prisen er på 4,5 millionar norske kroner.

* Tidlegare vinnarar av Holbergprisen er:
2010: Natalie Zemon Davis
2009: Ian Hacking
2008: Fredric Jameson
2007: Ronald Dworkin
2006: Shmuel Eisenstadt
2005: Jürgen Habermas
2004: Julia Kristeva