Holbergprisen til Hacking

Ian Hacking

 

*  Fødd i Vancouver, Canada, 1936

*  Doktorgrad ved Cambridge University (1962)

* Professor i filosofi ved University of Toronto (1982), seinare University Professor (1991) 

* Chaire de philosophie et histoire des concepts scientifiques, Collège de France (2000)

 

 

Fakta / Holbergprisen

* Holbergs internasjonale minnepris er ein pris for framifrå vitskaplig arbeid innan humanistiske, samfunnsvitenskaplage, juridiske og teologiske fag. Prisen er på 4,5 millioner kroner.
* Hovudformålet er å formidla kunnskap om og forståing for egenart og tydinga av faga.

* Prisoverekkjing den 25. november i år
* Tidligere prisvinnarar er:
Fredric Jameson (2008)
Ronald Dworkin (2007)
Shmuel Eisenstadt (2006)
Jürgen Habermas (2005)
Julia Kristeva (2004)

 

Grunngjevinga frå Holbergprisens fagkomité

Fakta / Nils Klims pris
* Styret for Ludvig Holbergs minnefond deler også ut Nils Klim-prisen for yngre nordiske forskarar innan dei samme fagfelta som Holbergprisen.
* Prisen er på 250.000 kroner.
* Fjorårets prisvinner var Anne Birgitta Pessi forsker ved Finlands Akademi og tilknyttet Helsinki Collegium for Advanced Studies (Helsingfors Universitets forskerkollegium)

Grunngjevinga frå Nils Klim-prisens fagkomité