Notiser om nye bøker og publikasjoner, samt notiser om personer som har fått priser, utmerkelser, jubileer eller er nyansatt ved UiB kan legges inn her. Vi krever en gyldig e-post-adresse på innsender for å sjekke autensitet, og vi modererer innlegg. 

Hagerup og den strafferettslege ansvarslæra

Hagerup og den strafferettslege ansvarslæra
Forfatter: 
Jørn Jacobsen
Forlag: 
Fagbokforlaget
ISBN: 
9788245022384

Francis Hagerup var statsminister, ein av våre aller viktigaste rettstenkarar, men òg vår viktigaste strafferettstenkar. I "Strafferettens almindelige del" frå 1911 gjorde han greie for strafferetten si ansvarslære, og dei grunnleggande førestillingane om mennesket, handlingar og ansvar som den bygger på. Studien som her ligg føre, undersøker kva Hagerup hevda, og i kva grad vi i dag kan bygge vidare på dette grunnleggande verket frå den moderne norske strafferettsvitskapen sin barndom.

Jørn Jacobsen er professor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen.