Notiser om nye bøker og publikasjoner, samt notiser om personer som har fått priser, utmerkelser, jubileer eller er nyansatt ved UiB kan legges inn her. Vi krever en gyldig e-post-adresse på innsender for å sjekke autensitet, og vi modererer innlegg. 

Extremwandern und Schreiben. Ein kulturhistorischer Streifzug von Goethe bis Hesse

Forfatter: 
Solheim, Birger
Forlag: 
Böhlau Verlag
ISBN: 
978-3-412-51170-8

Vandrende forfattere er det mange av, men noen utmerker seg ved særlig utholdenhet og et ønske om å oppsøke ekstreme utfordringer. Johann Wolfgang von Goethe, Johann Gottfried Seume, Heinrich Heine, Hermann Hesse, Johann Gottfried Seume og Manfred Haumann er blant disse ekstremvandrerne som ikke bare har tilbakelagt lange distanser i regn, kulde og storm, men som også har skrevet om erfaringene sine. Boken "Extremwandern und Schreiben" tar deg med på et kulturhistorisk streiftog gjennom tyskspråklig vandrerlitteratur fra 1770 til 1930. I stedet for å fortolke vandringen som symbol for noe annet og mer, vier forfatteren seg i denne boken vandringens konkrete, praktiske og kroppslige sider. Den som skal gå langt, må holde seg varm, ta til seg riktig næring, sørge for ikke å bli våt på føttene og framfor alt ikke gå seg vill. Hva spiste Seume på sin ni måneder lange vandring fra Leipzig til Sicilia og tilbake? Hva slags sko hadde han? Fikk han gnagsår? Forfatteren ser på hvordan slike praktiske-konkrete sider ved det å vandre kommer til uttrykk i de litterære verkene, og spør seg også hvordan vårt forhold til vandring har endret seg fra 1750 og fram til i dag.