Notiser om nye bøker og publikasjoner, samt notiser om personer som har fått priser, utmerkelser, jubileer eller er nyansatt ved UiB kan legges inn her. Vi krever en gyldig e-post-adresse på innsender for å sjekke autensitet, og vi modererer innlegg. 

EØS-rett

Forfatter: 
Halvard Haukeland Fredriksen og Gjermund Mathisen
Forlag: 
Fagbokforlaget
ISBN: 
978-82-450-1200-2

Boken tilbyr en innføring i den materielle EØS-retten og en gjennomgang av det institusjonelle rammeverket. Sentralt i fremstillingen står den løpende endringen av EØS-avtalen, avtalens særlige overvåkningsordning og domstolsordning, spørsmål om juridisk metode og spørsmål om forholdet mellom EØS-retten og nasjonal rett.

Boken vil være av interesse for erfarne jurister, så vel praktikere som akademikere, men passer også som innføring i EØS-retten for juridiske studenter og andre.

Halvard Haukeland Fredriksen er cand.jur. fra Universitetet i Bergen M.jur. og dr.jur. fra Universitetet i Göttingen (Tyskland). Han er tilknyttet Universitetet i Bergen hvor han arbeider med et avhandlingsprosjekt om statlig erstatningsansvar for brudd på EØS-avtalen.

Gjermund Mathisen er cand.jur. fra Universitetet i Oslo, LL.M. fra Universitetet i Heidelberg (Tyskland) og ph.d. fra Universitetet i Bergen. Han har tidlgiere bl.a. jobbet i EFTA-domstolen (Luxembourg) og er for tiden Legal Officer i ESA (Brussel).