Notiser om nye bøker og publikasjoner, samt notiser om personer som har fått priser, utmerkelser, jubileer eller er nyansatt ved UiB kan legges inn her. Vi krever en gyldig e-post-adresse på innsender for å sjekke autensitet, og vi modererer innlegg. 

Cleaner Fish Biology and Aquaculture Applications

Forfatter: 
Jim Treasurer et al
Forlag: 
5M publishing, Sheffield, UK
ISBN: 
9781912158218

Bruk av rensefisk (rognkjeks og leppefisk) er et effektivt alternativ til medikamenter for å fjerne lakselus. I Norge alene ble nærmere 50 millioner rensefisker satt ut i laksemerder i 2017. Rognkjeks blir oppdrettet, mens flesteparten av leppefiskene er villfanget. Utfordringene er imidlertid at det er høy dødelighet blant rensefisk og det er stort behov for mer kunnskap om bl.a. stamfisk, produksjon, helse og tilrettelegging i merd. Boken «Cleaner Fish Biology and Aquaculture Applications» er den første boken i sitt slag og tar for seg ulike aspekter ved oppdrett og bruk av rensefisker i Norge og andre land i Europa, samt Canada og Chile. Editor for boken, Jim Treasurer, forskningssjef ved FAI Aquaculture i Skottland har samlet 63 forfattere fra Norge, UK, Island, Irland, Færøyene, Canada og Chile, både fra forskning og næring. Boken gir en oppdatert oversikt over hva som til nå er kjent om rognkjeks og de ulike artene av leppefisker som benyttes som rensefisk, beste praksis, velferd og hvilke utfordringen man har.