Notiser om nye bøker og publikasjoner, samt notiser om personer som har fått priser, utmerkelser, jubileer eller er nyansatt ved UiB kan legges inn her. Vi krever en gyldig e-post-adresse på innsender for å sjekke autensitet, og vi modererer innlegg. 

Beviskrav i sivile saker

Forfatter: 
Magne Strandberg
Forlag: 
Fagbokforlagert
ISBN: 
978-82-450-1239-2

Magne Strandberg hevder i Beviskrav i sivile saker at begrunnelsene som er gitt for overvektsprinsippet, ikke er overbevisende. Oppfatningen om at overvektsprinsippet gir flest materielt riktige dommer over tid, er så vanskelig å underbygge at den ikke kan anses som en holdbar begrunnelse.

Oppfatningen  om at en materielt feil dom er like ille uansett hvem den rammer, kan være treffende i noen saker, men den ser ikke ut til å ha bred nok relevans til at den kan begrunne en generell hovedregel i sivile saker. Strandberg argumenterer derfor for at man bør erstatte overvektsprinsppet med regler som i større grad varierer med dem aterielle rettsregler. Han argumenterer dessuten for at man bør operere med egne robusthetskrav i tillegg til sannsynlighetskravet. 

Magne Strandberg er førsteamanuensis ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen. Han disputerte i desember 2012 på avhandlingen Beviskrav i sivile saker, som denne boken bygger på. Han ga i 2005 ut boken Skadelidtes hypotetiske inntekt - om erstatningsutmåling og bevis.