HF sier nei til å utrede fusjon med Høgskolen i Bergen. Men vedtaket var ikke enstemmig.

At loket ikkje er på, er heile poenget når Else Olsen Storesund poppar popcorn. Pianoet ho spelar på, er heller ikkje heilt som andre piano.

Tysdag skal fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultetet seia ja eller nei til å greia ut ein eventuell fusjon med HiB. Tilbakemeldingane frå institutta er ikkje eintydige, men «lærarinstitutta» seier nei.

Siste leserkommentarer

HF sliter med interessen for fremmedspråk. Fra høsten tilbyr Institutt for fremmedspråk (IF) fjerderåret for lærerstudenter - et mulig skritt mot et høyskolesamarbeid om ny, femårig lærerutdanning.

Mens man på norsk sier «gutten spiser fisk», sier japanerne «gutten fisk spiser». Nå har førsteamanuensis Harry Solvang skrevet det første, norske oppslagsverket om japansk grammatikk.

Ved Det matematisk-naturvitskapelege fakultetet er det fleire miljø som jobbar med skisser som kan verta søknader til Senter for framifrå forsking-ordninga (SFF). Forskingsrådet oppmodar institusjonane om å vurdera nøye kor mange søknader dei sender inn.

Omtrent én av tre førsteamanuenser publiserte ingenting i løpet av en toårsperiode. UIB-ere publiserer gjennomsnittlig mindre enn sine kolleger i Oslo og Trondheim. – Aldri fornøyd før vi er best i landet, svarer rektor.

Det mener advokat Halfdan Mellbye (bildet), som står foran en mulig høyesterettsak om studentjuks. Blir Gulating lagmannsretts dom stående, kan det bli umulig å dømme studenter for juks uten å bevise forsett, mener Regjeringsadvokaten og UiB.

Ti år tok det før boken om sosiale bevegelser var klar. Forskerne Alf Gunvald Nilsen og Laurence Cox møttes i en felles frustrasjon. Marxistisk teori ble løsningen.

Debatt

Vi treng eit nasjonalt føretak for språksamlingane og ordbøkene i Noreg. Det bør ligge i Bergen.

Nokut var så misnøgde med mastergraden i kjønn og utvikling at dei ikkje godkjenner faget i si noverande form. No jobbar Det psykologiske fakultetet med å slå saman to mastergradsprogram til eitt.

Det har aldri eksistert noko gnagarreservoar i Europa som har ført til utbrot av pest, som Svartedauden. Alle pestbakteriane i Europa har kome i ein serie invasjonar frå Sentral-Asia og Kina, slår biologiprofessor Nils Chr. Stenseth fast.

Debatt

Institutt for framandspråk sender kvart år mange språkstudentar til studiesentera i Caen, Kiel, St. Petersburg og York.

Dei norske instutta i utlandet har ikkje vore veldig mykje brukt av UiB dei siste åra. Men institutta, særleg på HF, vil gjerne ha dei.

I fjor betalte UiB nærare fem millionar kroner for at forskarar skal kunne publisera i opne tidsskrift. Totalt 252 artiklar og monografiar fekk støtte.

UiB-forskere var med på totalt 18 artikler og reviews i topptidsskriftene Nature, Science og PNAS i fjor. Det er et hopp fra fjoråret og årene før. Se listen her.

Katrine Vellesen Løken er 31 år, professor, mor til to, og har nettopp dratt i land en avtale verdt sju millioner kroner. – Jeg jobber nok hakket mer effektivt, men også hakket mindre, enn før jeg fikk barn, sier hun.

– Å høyra sitt eige verk framført på konsert kan vera både det mest fantastiske eller det mest grusomme ein kan oppleva, seier komposisjonsstudent Kari T. Sundet. Laurdag skal BIT20 Ensemble framføra verket hennar i Logen.

Det skuldast kjemiske stoff som er spreidde over heile verda, seier havforskaren John Stegeman, som leiar Senter for hav og folkehelse ved USAs største frittståande havforskningsinstitutt. Framover vil dei samarbeide med den marine klynga i Bergen.

Østre Landsret har renvasket professor Bente Klarlund Pedersen fra Københavns Universitet for beskyldninger om uredelighet i forskning.

Ingrid Kristin Torsvik talar Verdas helseorganisasjon imot: Legen med fersk doktorgrad meiner at det er for lenge å fullamma i seks månader.

SiB tar saken om Grønneviksøren Studentboliger til lagmannsretten, etter et sviende tap i tingretten. En ny rettsrundt kan koste 15-20 millioner kroner.

Men berre når det gjeld talet på nettsider… Totalt kjem UiB på 140. plass i verda, ti plassar framfor NTNU, mens UiO er på 68. plass.

Det samfunnsvitenskapelige fakultet sa nei til å utrede fusjon, uten noen form for debatt. Det medisinsk-odontologiske fakultetet har sagt ja. Det samme har psykologi. Det juridiske fakultetet ønsker ikke å ha noen mening.

Det spanske rankingbyrået “Webometrics” blei utsett for eit åtak frå hackerar og måtte difor utsetja publiseringa over verdas beste universitet på nettet. – Hackerane hadde lagt ut hatbodskap frå ekstreme islamistar, fortel dagleg leiar Isidro G. Aguillo.

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Abonner på På Høyden nyhetsbrev feed

Annet universitetsnytt

Khrono
Advokat Halfdan Mellbye etterlyser mer bruk av skjønn når studenter dømmes for fusk. — Altfor mange studenter får fuskestempel for...
Khrono
Master i anestesisykepleie er den mest populære masterutdanningen på Høgskolen i Oslo og Akershus, målt i antall søkere per studieplass.
Khrono
Mens norske mediebedrifter har sovet i timen, har Google og Facebook stukket av med halvparten av annonseinntektene. Nå vil NTNU og...
Khrono
UH-sektoren får stadig mer penger på bok. Ved utgangen av 2014 inneholdt sparebøssa 5,5 milliarder kroner. NTNU i Trondheim er blant dem som...
Khrono
Høgskolen i Oslo og Akershus har redusert antall millioner på bok, men fakultetene greier fortsatt ikke å bruke opp pengene sine.
Khrono
Forskningsinstituttene NIBR og SIFO ønsker å bygge sterkere fagmiljøer når de denne uken innleder samtaler om å bli en del av Høgskolen i Oslo...
Abonner på Forsidestrøm