Debatt

De som har gjort det til en prestisjesak å undertrykke faglig frihet med sikte på å manipulere vitnemål, vet at de i realiteten er hevet over loven, skriver Einar Belsom ved HiOA.

H.M. Kongen og rektor Dag Rune Olsen tok torsdag imot den Islandske presidenten Guðni Th. Jóhannesson.

Humaniorameldingen:

- Det er fantastisk at politikerne kan se det på den måten, sier NTNU-professor og lingvist Terje Lohndal.

Siste leserkommentarer

Debatt

Etter 25 år har jeg mistet troen på universitetsdemokratiet vårt, skriver Jill Walker Rettberg.

Med 18 senter til UiO og 17 til NTNU og UiB sidan oppstart, er hovudstaden den klare vinnaren i kampen om SFF-midla.

Torbjørn Røe Isaksen la onsdag fram humaniorameldingen. — Min reaksjon er grunnleggende positiv, sier Margareth Hagen, dekan ved HF. — Vi skal arbeide for mer humaniora i sammensatte og komplekse forskningsprosjekter, sier rektor Dag Rune Olsen.

Debatt

Et samlet IKT-faglig miljø ved Universitetet i Bergen vil tjene studentene, universitetet, byen og regionen bedre enn de to disiplinene informasjonsvitenskap (IV) og informatikk (II) kan gjøre hver for seg.

De svenske påtalemyndighetene etterforsker saken. Kirurgen Macchiarini kondolerer.

Debatt

Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen er forberedt på at stortingsmeldingen om humaniora vil komme med et oppdrag, skriver rektorene og dekanene ved de humanistiske fakultetene ved de to universitetene.

Humanistene samles i dag foran storskjerm på studentkafeen på HF for å følge framleggelsen av humaniorameldingen live.

UiO fikk fem Sentre for fremragende forskning, UiB fikk ett. – Vi skulle gjerne sett at vi fikk flere Senter for fremragende forskning, sier rektor Dag Rune Olsen.

Debatt

I dette innlegget svarer styreleder og faglig leder i Holbergprisen på kritikken mot at ingen forskere med minoritetsbakgrunn er blitt tildelt prisen så langt.

No er det klart korleis eit mogleg nybygg på Kronstad vil sjå ut. Bygget rommar over 2000 studentar, og kan stå ferdig i 2020.

Abelprisen 2017 går til Yves Meyer for hans rolle i utviklingen av den matematiske teorien om wavelets.

Mange er negative til innføring av en siteringsindikator i tellekantsystemet, men flere er også positive, viser høringsuttalelser. Uenigheten går på tvers av de tradisjonelle skillelinjene i universitets- og høgskolesektoren.

Debatt

Etter denne fremragende leksjonen i tverrfaglig samarbeid velger jeg nå å avslutte debatten og vende tilbake til min egen disiplin oseanografi, som åpenbart ikke har tilført relevant kompetanse i denne sammenhengen.

Forskeren satte krav om offentliggjøring av rådataene bak forskningen. Tidsskriftet foretrakk at han trakk seg fra oppdraget.

Debatt

Det er ikke tilstrekkelig å bare se på de etiske, estetiske, kulturelle og sosiale aspektene ved IKT. Vi må også ta for oss eksistensielle aspekter ved IKT, skriver Frode Guribye i dette debattinnlegget.

– Absolutt ikke, mener vitenskapssosiolog Søren Barlebo.

Debatt

Holbergprisen har som sitt uttalte mål å anerkjenne ”særlig betydningsfull forskning innenfor humaniora, samfunnsvitenskap, juss eller teologi” – og siden 2004 så har 14 av 14 utdelte priser gått til hvite, vestlige forskere, skriver Alf Gunvald Nilsen i dette innlegget.

Debatt

Jeg og mange andre har draget en lære af arbeidet med Center for Medieval Studies. Men bestemt ikke den lære at humanister ikke skal kaste sig ud i store samarbejdsprojekter. Store samarbejdsprojekter kan flytte forskningsfelter meget. Det giver også humaniora en tiltrængt legitimitet at spille med på den samme bane som samfunds- og naturvidenskaberne, skriver tidligere CMS-forsker Lars Boje Mortensen i dette innlegget.

Da klimaet endret seg for hundre tusen år siden, endret våre eldste forfedre seg også. Dette skal arkeolog og ny SFF-leder Christopher Henshilwood finne ut mer om.

SFF:

Alle lykkelige familier ligner hverandre, skrev Tolstoj. Det gjør også de aller ypperste forskningsmiljøene, mener Liselotte Højgaard, styreleder i Danmarks Grundforskningsfond.

Debatt

Digitalisering påvirker samfunnsutviklingen. For å møte utfordringene og utnytte mulighetene må vi ivareta en samfunnsvitenskapelig dimensjon i forskning og utdanning på IKT-feltet ved Universitetet i Bergen.

Debatt

Eystein Jansen sier i intervjuet med På Høyden at man på Bjerknessenteret “slo hardt ned på arroganse”. Dersom påstandene om andres udyktighet og ubehjelpelighet var riktige, ville det likevel vært arrogant og unødvendig å fremsette dem. Men det er verre enn som så. Dette er infame påstander og uten rot i virkeligheten, skriver Peter M. Haugan.

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Abonner på På Høyden nyhetsbrev feed
Abonner på Forsidestrøm