Prisen utdeles til noen som har bidratt til å synliggjøre universitetets betydning. Oddsen var derfor ikke høy for at prisen gikk til professor Frank Aarebrot.

Høgskulen på Vestlandet har fått eit rektorat med kun kvinner. På neste leiingsnivå er det seks kvinnelege og elleve mannlege søkarar.

Frank Aarebrot har formelt hatt si siste ordinære førelesing på UiB. Var det opp til han, hadde han fått halda fram med å undervisa som før. 

Siste leserkommentarer

Debatt

Tor Eldevik fortel kvifor han ønsker å bli medlem av universitetsstyret på UiB dei komande fire åra. 

Språkrådet slit med å få universitet og høgskular til å rapportere målbruken sin. Av dei som har rapportert for 2016 har ingen så langt klart å oppfylle mållova. Mens nokon brukar for lite bokmål, har dei fleste altfor lite nynorsk.
 

Engasjementet var stort da akademikere, samt en del klimaforkjempere, markerte sin støtte til forskning og fakta i helgen. 

Professor Jan Erik Askildsen stiller som einaste dekankandidat på Det samfunnsvitskapelege fakultet (SV). 

Debatt

Det psykologiske fakultet trenger en ny ledelse, som kjenner behovene til ansatte og studenter, mener Bente Wold og resten av hennes dekan-lag. 

Les kva kandidatane frå dei vitskapeleg tilsette vil jobba for om dei blir valde inn i Universitetsstyret.

Universitetet i Oslos neste rektor heter Svein Stølen. Det er nettopp kunngjort på UiOs valgvake.

Det blir rein kvinneleiing i rektoratet på Høgskulen på Vestlandet. 

IKT og helsefag opplever stor vekst i antall søkere. 

Debatt

Digital kompetanse betyr stadig mer for både undervisning, forskning og yrkesliv. Men hva innebærer egentlig dette for høyere utdanning i «algoritmens tidsalder»?

Val av prorektorar og kjøp av aksjar i eit selskap for fotballteknologi står på sakskartet når HVL-styret møtest på Stord i dag. 

Fakultet for kunst, musikk og design ønsker å velja dekan frå eigne rekker. 

Førsteamanuensis Jørgen Sejersted ser ut til å bli den einaste kandidaten til dekanstillinga ved Det humanistiske fakultet.

Rektor Ole Petter Ottersen ber studentene ved UiO om å stemme i valget til Studentparlamentet som starter i dag. Han mener oslostudentene bør slå Universitetet i Bergen som har over 20 prosent valgdeltakelse.

Debatt

Dekanlaget til Jarle Eid stiller spørsmål til sine motkandidater og forteller om egen politikk i dette innlegget. 

Laurdag samlast folk over heile verda seg for å visa si støtte til fri og uavhengig forsking. I Noreg vert marsjen arrangert i seks byar. 

Debatt

Du trenger ikke ha Giro d’Italia trikot og 30 000-kroners sykkel for å være med på Sykle til jobben aksjonen!

Høsten 2016 tok høgskoler og universiteter opp 4233 flere studenter enn de egentlig hadde plass til. Universitetene i Agder og Stavanger er blant de med størst overbooking.

Debatt

Morsal Saba har flere spørsmål til en eventuell sammenslåing mellom Institutt for biologi og Molekylærbiologisk institutt.

Når hver fagfelle bare har kompetanse innenfor ett av flere fagfelt, er det vanskelig å få toppskår for en tverrfaglig søknad. Det mener professor Jeroen Van der Sluijs.

På Det medisinsk-odontologiske fakultet og på Det matematisk-naturvitskapelege fakultet skal det tilsettast dekanar for ein ny fireårsperiode. Kvar av stillingane har fått to søkarar.

Opp til 50 000 personar tok til gatene i Budapest sundag for å demonstrera mot regjeringa si avgjerd om å stengja Central European University. Dei håpa presidenten ville leggja ned veto mot lova som vil stengja universitet som er registrerte i utlandet.

Det europeiske forskningsrådet (ERC) ønsker seg søknader med «High risk, high gain». Hva innebærer det?

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Abonner på På Høyden nyhetsbrev feed

Annet universitetsnytt

Khrono
Tirsdag 25. april skal styret på Høgskolen i Innlandet vedta ny faglig organisering. På høgskolen er få fornøyd med forslagene for eget...
Universitetsavisa
Bedrifter må i betale dyre dommer for å ha bedriftspresentasjoner, og ønsker du at linjeforeningene skal dele et arrangement må du ut med flere...
Panorama
Høgskolen står overfor noen vanskelige valg de neste to årene, og det innebærer nok at temperaturen i kollegiet fortsatt vil være høy. Av GEORG...
Khrono
Frank Aarebrot har formelt hatt si siste ordinære forelesing ved Universitetet i Bergen. Var det opp til han, hadde han fått halda fram med å...
Universitetsavisa
Frank Aarebrot har formelt hatt si siste ordinære førelesing på UiB. Var det opp til han, hadde han fått halda fram med å undervisa som før.
Panorama
1. august begynner daglig leder Thomas Vekve i Møreforsking Molde som leder for utviklingsavdelingen ved Brunvoll AS i Molde. Han begynte i...
Abonner på Forsidestrøm