500 UiB-adresser har motteke eit svært farleg virus via e-post. Viruset kan gjera alle filene på datamaskina uleselege.

Dersom du fikk anledning til å leve evig, ville du da valgt å gjøre det?

Bare fem av Ketil Hvoslefs 37 kammermusikalske verk har blitt spilt inn tidligere. Det gjør Griegakademiet nå noe med.

Siste leserkommentarer

— Kanskje er det en tredjedel av medlemmene som har trossset været, tror Jørgen Melve fra LO-forbundet NTL. — Noen er nok også på vei til Torgalmenningen, etter å ha hentet barna klokka fjorten, som jeg.

Høgskolen i Narvik er ikke med i rektors innstilling til fusjonsvedtak. Styret trer sammen klokka 15 i dag for å fatte sin endelige beslutning. Det er ventet kampvotering.

Alle som er med på streiken skal trekkast i løn, meiner departementet. Om du gjer jobben din til andre tider skal du ikkje trekkast i løn, meiner tillitsvald.

Regjeringsadvokaten melder at staten anker fuskesaken mot tidligere jusstudent Martin Seglen Baardshaug til landets øverste domstol.

Forskningsrådet innlemmer Uni Research i basisfinansieringsordningen. 17 millioner kroner skal fordeles på fem avdelinger i selskapet.

Professor Noel Keenlyside er tildelt Consolidator Grant fra det europeiske forskingsrådet for å forske på klimaprognoser. Det blir det tredje ERC stipendet til Bjerknessenteret.

Arbeiderpartiets Marianne Aasen gir klar beskjed om at regjeringen ikke kan regne med å få gjennomført en tvangsfusjon av universiteter og høgskoler fullstendig etter eget ønske.

Professor Gerd Kvale og postdoktor Bjarne Hansen har fått pris for behandlingen de gir pasienter med tvangslidelser. Etter fire dager er de fleste pasientene friske.

Organisasjonsutviklingsprosjektet ved UiB blei presenert på allmøte i Egget. Sjå møtet i opptak.

Onsdag streikar ei samla fagrørsle mot endringar i arbeidsmiljølova. Ei av endringane er å auka aldersgrensa frå 70 til 72. Dette punktet gjeld ikkje UiB – enno.

Tre av dekanene har allerede sagt ja til å utrede fusjon med Høgskolen i Bergen. SV vil heller samarbeide med NHH eller Kunsthøgskolen i Bergen.

Regjeringa vil innføra ein test i norsk og samfunnsfag for alle som søkjer om norsk statsborgarskap. Fleire miljø ved UiB protesterer.

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet vurderer å endra nivået på samfunnsfagsprøven ein kan måtte ta for å verta norsk statsborgar. Om prøven, slik han er i dag, kan vera for vanskeleg for enkelte grupper, nektar dei å svara på.

NHH-direktør Nina Skage mener at det er helt feil å tvinge gjennom fusjoner blant universiteter og høgskoler. — Det er ikke noe godt utgangspunkt for en vellykket fusjon, sier hun.

Leserbrev

Den nyleg publiserte boka Humanities World Report 2015 (Palgrave) utgjer det første forsøket på ei global evaluering av humanistisk forski

– Den dansknorske kongen Christian VII var i 1770 først ute med å innføra full trykkjefridom i Europa, fortel idéhistorikaren Ellen Krefting.

Universitetsledelsen ber nå fakultetene om å ta stilling til om en fusjon med Høyskolen i Bergen (HiB) bør utredes.

En gang stod det et lite, rødt hus der SV-bygget ligger i dag. I det huset begynner historien til Institutt for sosialantropologi. I år feirer instituttet femtiårsdag.

Det mener statsråd Torbjørn Røe Isaksen som innledet Kontaktkonferansen i dag. Se videostreamingen av møtet her.

Ikke bare høyskoler i distriktene, men også UiB kan bli for liten i et nytt UH-landskap. Psykologidekan Jarle Eid frykter UiB ikke har råd til å stå alene, og fort kan bli en lettvekter i kampen om offentlige bevilgninger.

NTNU og Universitetet i Tromsø har færre underkjente avhandlingar enn universiteta i Bergen og Oslo. I Tromsø trur ein to rettleiarar til alle og forskargrupper er noko av forklaringa.

Mens Institutt for sosialantropologi er blant dei beste i verda, får organiseringa lite skryt av eit internasjonalt panel som har vurdert utviklingsforskinga i Bergen.

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Abonner på På Høyden nyhetsbrev feed

Annet universitetsnytt

Khrono
Steinar Stjernø høstet ros og lovord, men ble også grillet, da hans 70 årsdag ble markert med seminar og fest.
Khrono
Studentene på Gjøvik jubler over fusjon med NTNU, høgskolestudentene i Trøndelag er mer skeptiske. Studentleder på HiOA har mange tips etter...
Khrono
Markus Bailey håper han ikke blir kasta ut av studiet, og at han vinner en halv million kroner til dansecrewet sitt.
Khrono
– Storleik er ikkje noko mål i seg sjølv. Det er kvaliteten på det me gjer, som tel. Det seier UiO-rektor Ole Petter Ottersen i ein kommentar...
Khrono
Samtlige styremedlemmer har godkjent protokollen og vedtaket om at den nye rektoren på Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) må ha doktorgrad....
Khrono
Kunnskapsministeren mener at det åpenbart ville vært enklere med et enstemmig fusjonsvedtak i NTNU-styret, men viser til at flere fusjoner gjort...
Abonner på Forsidestrøm