Statssekretær Bjørn Haugstad har god tro på at nye program vil komme flere studenter til gode, enn den gamle kvoteordningen, mens KrF er bekymret for innretningen og at studenter fra fattige land taper.

Det gamle odontologibygget skal etter planen rivast, og på staden kan det reise seg ei heil helseklynge, dersom universitetsstyret - og seinare departementet - godkjenner planane.

Debatt

Med tilsatt i stedet for valgt ledelse blir tilfanget av gode kandidater straks mye større, både internt på universitetet og ekstern.

Siste leserkommentarer

En sjelden solskinnshistorie, mener Arild Linneberg om sin egen forskning på justismord.

Debatt

Vår oppfatning er at de tre fusjonspartene vil trekke ulike styrker inn i en fusjonsavtale, skriver studentene Fredrik Bødtker og Sondre Riisøen. De deler ikke Røynda-redaktør Kristoffer Skarsteins uro for en kommende høgskolefusjon på Vestlandet.

Lite har kommet ut av det humanistiske justismordprosjektet, og det bidrar ikke til tverrfaglig debatt, mener filosofi- og rettsvitenskapprofessor Eivind Kolflaath.

Kjell Bernstrøm innstiller på fortsatt valgt rektor ved Universitetet i Bergen. Ansatt rektor vil kreve en omfattende prosess for å sikre legitimitet for beslutningen på universitetet, og det er det ikke tid til.

Hvem er flinkest i landet her?

Morgenbladet skal kåre Norges beste formidlere og forelesere. Tre fra UiB er med til finalen.

Debatt om styringsform

Også ved UiO går debatten om rektor skal være valgt eller ansatt. – Skulle vi gå over til ansatt rektor her ved UiO, er det svært viktig at universitetssamfunnet holder seg våkent, sier dekan Pål Barkvoll.

Debatt

At Peter Haugan nå ikke ønsker å diskutere eller oppgi sitt foreløpige standpunkt er ikke lett å forstå for mange av oss velgere, og det bidrar iallfall ikke til et transparent universitetsdemokrati.

4 av 11 styremedlem røyster truleg for vald rektor i neste veke. 2 vil ha tilsett. Resten har ikkje bestemt seg.

Debatt

Dette er studentenes mening om valgt og ansatt rektor, skriver lederne i studentparlamentet.

Debatt

Full støtte til Haugan og Fløttum som synes å ville lytte og vurdere før de velger standpunkt, skriver professor Jan Petter Hansen.

Debatt

Gladsaken forteller at ved UiB er det fleksible arbeidsforhold for talentfulle forskere, kort sagt en attraktiv arbeidsplass.

Debatt
I flere debattartikler har det blitt argumentert imot tilsatt rektor og at representanter bør være åpne med sin mening. 
Debatt

Eller vil vi ende opp med å fusjonere for fusjonens skyld? spør studentavisredaktør Kristoffer Skarstein. Han ber fusjonsmotstandere om å signere dette oppropet mot Vestlandshøgskulen.

Abelprisen i matematikk:

I 1994 klarte Andrew Wiles å finna løysinga på Fermats siste teorem. I dag får han Abelprisen i matematikk for det arbeidet. – Det finst framleis uløyste gåter som unge matematikarar kan gå laus på, seier han til Uniforum.

Debatt

Eit universitet har ingen «forretningshemmeligheiter». Alle styrerepresentantane burde difor delta i det offentlege ordskiftet. Så langt ser vi lite av dette, skriv Katharina Sass og Tor Halvorsen i dette innlegget.

Debatt

Eller hvorfor gruppe-A representantene i universitetsstyret bør ha et prinsipielt syn på spørsmålet om valgt eller ansatt rektor.

Det statlige tariffoppgjøret pågår fortsatt. Blir ikke partene enige innen natt til torsdag 26. mai, kan streiken være et faktum.

No er alle råtekstane til Norsk Ordbok og språksamlingane i Oslo pakka ned i kartongar. Det første flyttelasset gjekk frå Oslo til Bergen denne månaden.

Sammenslutningene i staten har varslet at 1461 ansatte ved universiteter og høgskoler kan bli tatt ut i streik torsdag. 138 er varslet tatt ut ved Universitetet i Bergen.

Debatt

Hvis det hele koker ned til at Nordbotten har gjort sin jobb (og vel så det), men at han med fordel kunne ha vært mer på kontoret, kan jeg per i dag ikke se at På Høyden har rimelig dekning for sakens vinkling og relativt ekstreme personfokus.

Debatt

Det er viktig at vi som styremedlemmer er åpne for alle momenter som kan legges frem inntil beslutning skal fattes.

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Abonner på På Høyden nyhetsbrev feed

Annet universitetsnytt

Khrono
Fra neste sommer er det tid for nye rektorperioder på Norges fem største universiteter. Ved fire av dem er det også knyttet spenning til om den...
Universitetsavisa
Tjoras påstander er farlig nær det narraktige. Det gjør ham ikke til en hoffnarr.
Universitetsavisa
NTNU beklager etter at student ved NTNU i Gjøvik fikk eksamensoppgaven på ubegripelig nynorsk.
Khrono
Studiedirektør ved NTNU Gjøvik, Gunn Rognstad, legger seg langflat og beklager at en eksamensoppgave i økonomi skrevet på ubehjelpelig nynorsk i...
Universitetsavisa
Kunnskapsdepartementet anker en dom i tingretten, hvor man kom til at det var feil å utestenge en NTNU-student fra profesjonsstudiet i psykologi.
Khrono
Venstre og KrF har kommet til enighet med regjeringen om revidert nasjonalbudsjett. Som endel av forliket kommer det totalt 400 nye ...
Abonner på Forsidestrøm