Den nye forskings-ROV‘en til Universitetet er ferdig bygd, og blir no testa ut ombord på forskingsskipet GO Sars. Professor Rolf Birger Pedersen kan knapt vente med å få tatt vidunderet i bruk.

Fakultetsstyret ved Mat.-nat. åpnet opp «nei» til anbefaling om en utredning av fusjon med HiB, til at spørsmålet blir tatt opp på nytt.

Debatt

Rektors uttalelser om at UiB er på riktig spor i forhold til NENT, rimer dårlig med den nylige utlysningen av akademiamidler.

Siste leserkommentarer

Debatt

Akademia-avtalen åpner for forskning på ukonvensjonelle ressurser. Nåværende utlysning ser derfor ut til å være i strid både med NENTs råd og UiBs uttalte politikk. Kan vi forutsette at det ikke bevilges midler til slike prosjekter?

Det skal bli vanskeligere å være universitet. De tre nyeste ligger på grensen av de nye kravene, men er ikke redd for sin status.

Litteratur-professor Gisle Selnes er redd for at instituttlederne ved HF skal bli oppfordret til å flytte på stillinger.

Då sosiologiprofessor Atle Møen var stipendiat, kunne han ikkje sitja saman med resten av fagmiljøet. I dag skryt han av tilrettelegginga for rullestolbrukarar hos UiB.

- Sannsynligvis blir det færre masterprogrammer, sier rektor Ole-Gunnar Søgnen om konsekvensene av tøffere kvalitetskrav fra statsråden. Ledergruppen ved høyskolen samlet seg foran storskjermen i styrerommet foran pressekonferansen.

Kunst- og designhøgskolen i Bergen (KHIB) er satt på listen over institusjoner som kan fusjonere etter nærmere utredning. Rektor Gerd Tinglum føler seg fortsatt fri til å si nei.

Det er delte meninger blant fagforbundene etter at hovedpunktene i stortingsmeldingen ble kjent i dag. – Kvalitet er ikke synonymt med fusjon, sier Forskerforbundet.

Ingen lærerutdanning, ingen høyskole, frykter HiSF-rektor Løkeland.

Etter påske begynner en arbeidsgruppe arbeidet med å se på utredning mellom UiB og Kunst- og designhøgskolen i Bergen.

Torbjørn Røe Isaksen skiller i meldingen mellom sammenslåinger, sammenslåinger som vil utredes og sammenslåinger som vil avklares på grunnlag av kvalitetskriterier.

Regjeringen foreslår at fjorten universiteter og høgskoler blir slått sammen til fem. Høgskolen i Bergen er fremdeles tegnet inn alene, men om det fortsatt blir slik, er det nye kvalitetskriterier som avgjør.

Regjeringa kjem i dag med meldinga om ny struktur i universitets- og høgskulesektoren. Men Torbjørn Røe Isaksen har allereie varsla at det ikkje blir for mange overraskingar.

Tromsøprofessor Curt Rice blir ny rektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Det er for mye usikkerhet omkring hva en fusjon innebærer, til at fakultetsledelsen vil anbefale en utredning. Forskningstid er uttrykkelig nevnt.

Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultetet arrangerte seminar der dei òg drøfta den faglege bemanningsplanen. Ein slik praksis er ulovleg, seier jussprofessor Jan Fridthjof Bernt. – All sakshandsaming i fakultetsstyret skal skje i formelt møte, seier han.

Nyheten om at UiB starter egen honningproduksjon på taket av gamle BT-bygget, er ikke en tidlig aprilspøk. Selv om prosjektet kaller seg selv “UiBee”.

Det blir store utskiftninger i ledelsene ved høyskolene i Bergen og i Sogn og Fjordane. Bakgrunnen er styringsmodellen med tilsatt ledelse. Hvem kommer, og hvem går?

Trappa inne i Bjørn Christiansens hus er no slik at ein kan ferdast der òg dersom ein har ei synshemming. No skal alle UiB sine bygg kartleggast og på sikt universelt utformast.

Debatt

I dag kom eg i forelesingslokalet mitt 15 minutt før forelesinga og oppdaga at lerretet til framvising av lysark-presentasjonar var falt ned og at det ikkje let seg gjere å få vist lysarka mine. Det vil sei, eg kunne vise dei på ei mørkegrøn tavle. Dette var ikkje aktuelt for meg. Så det vart litt kaos med å finne eit alternativt lokale, og forelesinga vart rodd i hamn, med ein lett stressa og frustrert forelesar.

Yael Harlap og Birgitte Rossabø ble i fjor høst foreldre til Rowan Sebastian. De hadde en god opplevelse, både før, under og etter fødselen. – Det er detaljer, som blikkontakt, ordvalg og smil, som avgjør, sier jordmor og førstelektor Bente Dahl. Fredag disputerer hun med temaet skeive erfaringer i fødselsomsorgen.

Ingenting tyder på at Det medisinsk-odontologiske fakultet (MOF) på UiB er en publiseringssinke. Likevel har antallet publiseringspoeng knapt beveget seg på nesten ti år. Systemet har varierende legitimitet i fagmiljøene.

Departementet tvang Høgskolen i Sogn og Fjordane til å legge ned studietilbud i samarbeid med privat aktør.

Det kommer nye forslag rundt kategoribytte mellom høgskole og universitet i strukturmeldinga, lover statsråden. Ingen tvangsfusjoner, mer strukturpolitikk og nytt om finansiering.

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Abonner på På Høyden nyhetsbrev feed

Annet universitetsnytt

Khrono
Studentene som har meldt seg på såkalte «badestudier» i regi av Høgskolen i Nesna til høsten får likevel gjennomføre studiene.
Khrono
Ingen grunnleggende endringer i finansiering av universiteter og høgskoler. Høgskoledirektør Ann Elisabeth Wedø ved HiOA er skuffet, men ikke ...
Khrono
Rektorene i det nye «stor-NTNU» sier etter å ha sett første flik av melding om struktur at de er enda gladere for at de skal fusjonere, men de...
Khrono
Professor Arne Krumsvik mener at HiOA burde ansatt alle tre rektorkandidatene som var med i finalerunden. Men det er ikke for sent: Nå åpnes det...
Khrono
Ideen om å flytte all lærerutdanning ved høgskolen til Kjeller er lagt død. I stedet vil Grund-utvalget lage en arena for innovasjon.
Khrono
Academic departments in product and industrial design in Norway and Canada are continuing the development of an education and research ...
Abonner på Forsidestrøm