Unge forskere fra alle fakulteter har levert søknader til Bergens forskningsstiftelse. Til høsten blir det klart hvem som får rekrutteringsstipend.

Restavfallsmengden per UiB-ansatt økte med ti prosent fra 2009 til 2014. – Vi må ha et taktskifte, sa Oddny Miljeteig da universitetsstyret diskuterte saken.

Debatt

Vi må tørre å ha ambisjoner om å utvikle verdensledende miljøer, og i tillegg følge ord med handling.

Siste leserkommentarer

Debatt

Gruppe B er den frie grunnforskningens siste skanse. Vi må være særlig oppmerksomme på utviklingstrekk som kan true denne friheten.

AHKR stiller med tre stafettlag under Bergen City Marathon lørdag. Nokre av løparane er svært godt trente, andre påstår sjølve dei er tvinga med.

Produksjonen er i gang på taket av gamle BT-bygget i Nygårdsgaten. Se UiB-biene og universitetets eget birøkterlag.

Medgift er viktig i islam. Men kva type medgift får unge, norske muslimar? Og kor viktig er denne ordninga for dei?

Måndag skal ein UiB-delegasjon treffa Bjørn Haugstad, statssekretær i Kunnskapsdepartementet, og fortelja han at UiB gjerne kan ta over nokre pengar frå UiO.

Debatt

I mitt innlegg den 16.04.15 i På høyden, lovet jeg velgerne i gruppe B å gå i bresjen for en interesseorganisasjon for midlertidig vitenskapelig an

Styret vil ikke utrede fusjon med Høgskolen i Bergen, men ønsker styrket samarbeid med høgskolen.

Torsdag klokken ti begynner universitetsstyremøtet på Muséplass. Følg møtet direkte her.

Debatt

I 170 år har språksamlingar og ordbokarbeid vore ein norsk vitskapleg spesialitet. Med akademisk noregsrekord i dårleg saksutgreiing avviklar Universitetet i Oslo det største forskingsprosjektet i norsk humaniora utan eitt ord om forsking.

Samla søkjartal for UiB går opp med fem prosent frå i fjor. Det humanistiske fakultetet har ein auke på over 12 prosent. Det viser tal frå Samordna opptak. – Dette er kjempegode tal for oss, seier ein glad HF-dekan.

Debatt

Hvordan skal vi organisere forskerutdanningen for å frembringe de beste forskerne for fremtiden?

Dei som er tospråklege misser færre funksjonar ved demens enn dei som er eittspråklege. Men kven er eigentleg tospråklege?

Ankeutvalget har talt: Portvokteren i Høyesterett har i dag besluttet at fuskesaken mot den tidligere UiB-studenten om forsøk på fusk på eksamen skal behandles av landets øverste domstol.

Debatt

Jeg stiller til valg for gruppen midlertidig vitenskapelige ansatte, gruppe B, i universitetsstyret for kommende valgperiode. Vi har som midlertidige ansatte en plikt og et ansvar for å delta i universitetsdemokratiet. Ikke på tross av, men på grunn av vår midlertidighet.

Bør universitetet i det minste utrede hva en mulig fusjon ville innebære mellom UiB og HiB? Det ligger an til en interessant debatt i universitetstyret, etter at fakultetene har gitt svært blandede råd.

Fusjoner og strukturdebatt er ikke bare distriktspolitikk. Noen er bekymret for at Bergen går fra storby til bygd, målt i antall studenter etter at det nye UH-kartet er tegnet.

Debatt

Det er igjen tid for val til Studentparlamentet, Universitetsstyret og av UiB sine representantar i Velferdstinget. Det er tid for å avgjera kven du ynskjer skal representera deg det komande året og kva saker som skal vera viktige i året som kjem. Det er tid for å røysta.

Forskere ved de statlige høgskolene kapret nesten 20 prosent flere publikasjonspoeng i fjor enn året før, mens deres kolleger ved universitetene har en nedgang på 0,1 prosent.

Etter berre to utgåver har tidsskriftet fått heiderleg omtale frå Norsk tidsskriftforening. Denne veka kjem Røyst med sitt tredje nummer. Tema: Klasse.

Klimaforskar Erlend Moster Knudsen skal først springa frå Tromsø til Bergen, deretter frå London via Brussel til Paris og klimatoppmøtet der.

Debatt

Østersjøen har pustebesvær. Ressurssterke nordiske land bør ha handlekraft nok til å finne forklaringer og løsninger.

Det samfunnsvitskapelege fakultetet vil jobba for å få inn fleire eksterne midlar. Slik kan ein utvikla fleire framifrå forskingsmiljø.

Har vitenskap en estetisk side? Ja, i alle fall hvis du har tilgang til et elektronmikroskop. Se Irene Heggstads store bilder av veldig små ting som skaper veldig mye ubehag for mange mennesker om våren.

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Abonner på På Høyden nyhetsbrev feed

Annet universitetsnytt

Khrono
Kommentarer PublisertMandag, 27. april 2015 - 22:59-OppdatertMandag, 27. april 2015 - 22:59...
Khrono
Ap er skuffet over at behandlingen av ny modell for finansiering er utsatt, og KrF etterlyser en grundigere behandling. Dagens høringsmøte om...
Khrono
Departementet ville todele lærerutdanningen, men møtte massive protester. Nå har de bestemt seg for å beholde dagens tredeling.
Khrono
Kommentarer PublisertMandag, 27. april 2015 - 12:23-OppdatertMandag, 27. april 2015 - 12:44...
Khrono
Kommentarer PublisertMandag, 27. april 2015 - 10:42-OppdatertMandag, 27. april 2015 - 10:42...
Khrono
Christoffer Storm Tiller Alsvik er ny leder for Studentparlamentet ved landets største høgskole. Etter ledervalget ble det også kamp om...
Abonner på Forsidestrøm