Nytt om folk

Debatt

Kva skjer

01. feb, 10:15 til 30. apr, 10:45

ByFlora - billedutstilling

Irene Heggstad stiller ut bilder i Universitetsmuseet i Bergen fra 1.februar 2018. Utstillingen er en samling ...
01. feb, 16:00 til 30. apr, 15:00

ByFora - billedutstilling

Irene Heggstad stiller ut bilder i Universitetsmuseet i Bergen fra 1.februar 2018. Utstillingen er en samling ...
06. apr, 08:30 til 10:30

Språkval i universitets- og høgskulesektoren

Språkrådet inviterer deg til frukostseminar om språkval i akademia, med lansering av «...

Siste leserkommentarer

Kunnskapsdepartementet vil se på tre ulike prosesser rettet mot universiteter og høgskoler under ett: De skal vurdere ny tilknytningform for universiteter og høgskoler, regelverket skal bli gjennomgått, og det samme gjelder målstyringen.

De fire universitetene som samlet forhandler om et felles system for økonomistyring nærmer seg en konklusjon. Styrene vil få saken i løpet av våren.

Et redelighetsutvalg mener det er sannsynlig at en forsker ved Høgskolen i Østfold har fabrikkert forskningsdata med vilje. Vedkommende jobber ikke lenger ved høgskolen.

Om lag 500 barn vert kvart år fødde uplanlagt utanfor institusjon i Noreg, og talet gjekk opp frå 1979 til 2009. Dersom reisetida til næraste fødeavdeling er meir enn ein time, er risikoen for slik fødsel femdobla.

– Det er eit stort tap om studiesenteret i St. Petersburg vert lagt ned, seier instituttleiar Åse Johnsen. No jobbar UiB med å finna eit nytt tilbod til russiskstudentane.

Rektor Gunnar Bovim vil ikke ha et kinesisk kultursenter ved NTNU. Det blir dermed ikke noe Konfucius-senter i Trondheim.

Debatt

Kvart år får UiB eit tillegg i budsjettet for å kompensere for forventa lønns- og prisstigning.

Trass motstand frå dei tillitsvalde og delte meiningar om ei rekke felt, fekk Arvid Hallén styret ved Høgskulen på Vestlandet til å vedta ny organisering av administrasjonen.

Agnes Nyblin var berre 17 år då ho begynte i fotograflære. Nokre år seinare var ho enke, småbarnsmor og dreiv sitt eige fotostudio.

Rektor Berit Rokne ved Høgskulen på Vestlandet møter motstand frå alle kantar i sitt forslag til ny administrativ organisering på den fusjonerte høgskulen. Saka skal opp i styret torsdag.

No skal elevane frå vidaregåande skule velje seg ei framtid. Åpen dag hjelpte dei på veg.

Midt i en svært usikker situasjon for Det norske universitetssenteret i St. Petersburg har senterets styre vedtatt å anbefale styrt avvikling overfor de fire eierne, universitetene i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø.

Flere universiteter har samarbeidsavtaler med Statoil. Forskningsetisk komité mener forskning på fossil energi er uetisk dersom det hindrer omstillingsprosesser. UiS og NTNU ser på olje som en viktig del av framtiden i flere år framover.

Høgskulen på Vestlandet vurderer å utvida campus Haugesund med eit nybygg på om lag 7500 kvadratmeter. Pris: om lag 227 millionar kroner.

Mandag var det toppmøte i universitets- og høgskolesektoren om seksuell trakassering. Men det kan ta en stund før en kartlegging av omfanget i akademia er klart.

UiB har forsket på prøver fra kinesiske pasienter uten å ha de nødvendige tillatelsene på plass.- Det er gjort en feil, sier dekan Per Bakke ved Det medisinske fakultet. I et brev til Helsetilsynet og Datatilsynet legger fakultetet seg flate.

Kari Amble er blant søkjarane til stillinga som kommunikasjonsdirektør ved UiB.

En sakkyndig NOKUT-komité konkluderer med at Høgskolen i Sørøst-Norge oppfyller kravene for å bli universitet.

Ekstern styring av forskning er et alvorlig problem, mener avgått statssekretær Bjørn Haugstad. — Men jeg vet ikke om det er utbredt, sier han i dette avskjedsintervjuet og håper kunnskapssektoren tar en gjennomgang for å finne ut av det.

Omfanget av etter- og vidareutdanning er ikkje godt nok, meiner universitetsstyret. Ei løysing kan vera å tilsetja fagleg personale som berre skal ha undervisning innan dette feltet.

I 2017 kom det totalt inn 207 tvilsmeldinger om skikkethet på studenter. Fem studenter ble erklært uskikket. Mengden tvilsmeldinger har økt med 45 prosent fra 2016.

Energidirektør Kristin Guldbrandsen Frøysa vil visa omverda kva kunnskap UiB-forskarar faktisk sit på om fornybar energi.

Talet på juksesaker ved UiB er relativt stabilt. Juridisk fakultet har klårt flest saker, akkurat som tidlegare år.

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Abonner på På Høyden nyhetsbrev feed

Annet universitetsnytt

Universitetsavisa
Uka har kapret Robert Millar-prisen for 4. gang, og er igjen best på markedsføring i Trøndelag.
Panorama
Vi hører ofte om alt det underlige danske embetsmenn hadde for seg i Norge i unionstida. De kom fra en annen kultur, skjønte ikke språket og...
Universitetsavisa
Jeg er 36 år, men i møtet med alle de store sakene som pågår i forsknings- og universitetspolitikken for tida føler jeg meg eldgammel.
Universitetsavisa
- Man må ha i mente at den nye campusen NTNU skal bygge blir vesentlig større enn de 92 000 kvadratmeterne Regjeringen har bevilget penger til,...
Universitetsavisa
NTNU har høye mål for deltakelsen i EUs forsknings-, innovasjons- og utdanningsprogrammer. Hovedbegrunnelsen er at dette styrker kvaliteten i...
Abonner på Forsidestrøm