Dei vil ikkje ha noko rankingsliste. Men Nokut vil samanlikna norske mastergrader med utanlandske, slik at dei kan seia noko om kor god ei norsk mastergrad faktisk er.

Det tror et styremedlem på NTNU blir situasjonen for mange NTNU-forskere etter en fusjon med tre høyskoler som har liten eller ingen forskningstid. Tid til forskning blir et brennhett tema i kjølvannet av fusjoner.

Geofysisk institutt skal pusses opp for 70 millioner kroner. Når UiB nå får halvparten av summen fra regjeringen, betyr det at mer enn ti år gamle planer kan realiseres.

Siste leserkommentarer

Sverre Bagge har gått med kjole og hvitt en gang tidligere. Det var i 1964. Men når han nå får den høythengende Gad Rausings pris på en million svenske kroner, og skal på fest med den svenske kongefamilien, da må han.

UH-sektoren får stadig mer penger på bok. Ved utgangen av 2014 inneholdt sparebøssa 5,5 milliarder kroner. NTNU i Trondheim er blant dem som øker omfanget av sparebøssa mest og passerte en milliard i 2014.

Debatt

Jordas historie gir hint om hvilke endringer vi kan vente i en varmere verden.

HF sier nei til å utrede fusjon med Høgskolen i Bergen. Men vedtaket var ikke enstemmig.

At loket ikkje er på, er heile poenget når Else Olsen Storesund poppar popcorn. Pianoet ho spelar på, er heller ikkje heilt som andre piano.

Tysdag skal fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultetet seia ja eller nei til å greia ut ein eventuell fusjon med HiB. Tilbakemeldingane frå institutta er ikkje eintydige, men «lærarinstitutta» seier nei.

HF sliter med interessen for fremmedspråk. Fra høsten tilbyr Institutt for fremmedspråk (IF) fjerderåret for lærerstudenter - et mulig skritt mot et høyskolesamarbeid om ny, femårig lærerutdanning.

Mens man på norsk sier «gutten spiser fisk», sier japanerne «gutten fisk spiser». Nå har førsteamanuensis Harry Solvang skrevet det første, norske oppslagsverket om japansk grammatikk.

Ved Det matematisk-naturvitskapelege fakultetet er det fleire miljø som jobbar med skisser som kan verta søknader til Senter for framifrå forsking-ordninga (SFF). Forskingsrådet oppmodar institusjonane om å vurdera nøye kor mange søknader dei sender inn.

Omtrent én av tre førsteamanuenser publiserte ingenting i løpet av en toårsperiode. UIB-ere publiserer gjennomsnittlig mindre enn sine kolleger i Oslo og Trondheim. – Aldri fornøyd før vi er best i landet, svarer rektor.

Det mener advokat Halfdan Mellbye (bildet), som står foran en mulig høyesterettsak om studentjuks. Blir Gulating lagmannsretts dom stående, kan det bli umulig å dømme studenter for juks uten å bevise forsett, mener Regjeringsadvokaten og UiB.

Ti år tok det før boken om sosiale bevegelser var klar. Forskerne Alf Gunvald Nilsen og Laurence Cox møttes i en felles frustrasjon. Marxistisk teori ble løsningen.

Debatt

Vi treng eit nasjonalt føretak for språksamlingane og ordbøkene i Noreg. Det bør ligge i Bergen.

Nokut var så misnøgde med mastergraden i kjønn og utvikling at dei ikkje godkjenner faget i si noverande form. No jobbar Det psykologiske fakultetet med å slå saman to mastergradsprogram til eitt.

Det har aldri eksistert noko gnagarreservoar i Europa som har ført til utbrot av pest, som Svartedauden. Alle pestbakteriane i Europa har kome i ein serie invasjonar frå Sentral-Asia og Kina, slår biologiprofessor Nils Chr. Stenseth fast.

Debatt

Institutt for framandspråk sender kvart år mange språkstudentar til studiesentera i Caen, Kiel, St. Petersburg og York.

Dei norske instutta i utlandet har ikkje vore veldig mykje brukt av UiB dei siste åra. Men institutta, særleg på HF, vil gjerne ha dei.

I fjor betalte UiB nærare fem millionar kroner for at forskarar skal kunne publisera i opne tidsskrift. Totalt 252 artiklar og monografiar fekk støtte.

UiB-forskere var med på totalt 18 artikler og reviews i topptidsskriftene Nature, Science og PNAS i fjor. Det er et hopp fra fjoråret og årene før. Se listen her.

Katrine Vellesen Løken er 31 år, professor, mor til to, og har nettopp dratt i land en avtale verdt sju millioner kroner. – Jeg jobber nok hakket mer effektivt, men også hakket mindre, enn før jeg fikk barn, sier hun.

– Å høyra sitt eige verk framført på konsert kan vera både det mest fantastiske eller det mest grusomme ein kan oppleva, seier komposisjonsstudent Kari T. Sundet. Laurdag skal BIT20 Ensemble framføra verket hennar i Logen.

Det skuldast kjemiske stoff som er spreidde over heile verda, seier havforskaren John Stegeman, som leiar Senter for hav og folkehelse ved USAs største frittståande havforskningsinstitutt. Framover vil dei samarbeide med den marine klynga i Bergen.

Østre Landsret har renvasket professor Bente Klarlund Pedersen fra Københavns Universitet for beskyldninger om uredelighet i forskning.

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Abonner på På Høyden nyhetsbrev feed

Annet universitetsnytt

Khrono
Både helseminister Bent Høie og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen delte av sine erfaringer som studenter da Helsedirektoratet arrangerte...
Khrono
Oslo redaktørforening deler ut årets priser neste uke. Khrono-redaktør Tove Lie er en av tre nominerte i kategorien nyskaper.
Khrono
Bandet Halvsøstra med Hege Rimestad i spissen og forskere med Curt Rice i spissen spilte og snakket for stappfull festsal på høgskolen fredag.
Khrono
«Kvinner i for store herreskjorter» har premiere rett før 8. mars. Men er det en kvinnefilm?
Khrono
Juryen har hatt hele 58 kandidater til vurdering for HiOA-prisene. De har nominert 15 til fire ulike priser.
Khrono
Hva har nazivitser, studentboliger og langhåra masterstudenter til felles? De ble alle nevnt i debatten på Studentnach på Samfunnet torsdag.
Abonner på Forsidestrøm