En professor 2 ved Det medisinske fakultet ble torsdag dømt til fengsel for oppbevaring av bilder og filmer som viser overgrep mot barn. Det er snakk om over 30 videoer og rundt 40 bilder.

Johan Fredrik Odfjell meiner at eit effektiviseringskutt ikkje berre bør råka dei administrativt tilsette, men at ein òg bør sjå på dei med vitskapelege stillingar.

Mulige jobbkutt i administrasjonen er blant sakene som skal opp på dagens universitetsstyremøte. På Høyden sender direkte.

Siste leserkommentarer

UiB og Uni Research-forskarar var på Svalbard i sommar. Torsdag får heile Noreg sjå kva det var dei gjorde der.

Politisk redaktør Trine Eilertsen i Aftenposten mener norske akademikere mangler skrive- og formidlingstrening.

Ein rådgivar med ein million i løn og ein vekst i talet på seniorrådgivarar. – Det er eit paradoks at ein vil kutta i administrasjonen når ein samstundes opprettar fleire dyre stillingar, seier NTL-leiaren.

Fellesgrader:

Kva er betre enn å ta doktorgraden sin ved ein framståande og rankingvinnande instiutsjon? Å ta doktorgraden sin ved TO institusjonar i verdsklasse.

En plan for 11 måneders studiestøtte fra 2020 og for første gang: Øremerkede penger til bedring av studenters psykiske helse får studentene til å juble mandag kveld.

Debatt

Kimen til dagens samfunn ligg i mellomalderen innan alt frå litteratur, musikk, skriftkultur og religion til namnetradisjonar.

Drifta av Skeivt arkiv er sikra etter at Venstre har fått regjeringspartia og KrF med på å gi Skeivt arkiv fem millionar øyremerka kroner.

Åtte millioner Statoil-kroner skal fordeles på tverrfaglige prosjekter innen energiomstilling. Målet er å få søkere fra alle universitetets hjørner.

Universitetsbiblioteket har nokre skattar i arkivet som er så sjeldne at dei sjeldan får sjå dagens lys.

70 år med Studvest blei feira i helga av meir enn hundre tidlegare medarbeidarar. Studentavisa kan truleg sjå fram mot ei meir digital framtid.

Kunnskapsdepartementet har bestemt at Universitetet i Bergen tek over språksamlingane frå Universitetet i Oslo.

– Ein har ofte ein rar tendens til å nedvurdera mellomalderen, seier forskar Åslaug Ommundsen. Denne veka vert det gjort noko med.

I dag ble det klart at UiO blir vertskap for et senter for forskning på høyreekstremisme. Det skjer i skarp konkurranse med Universitetet i Bergen og Høgskolen i Oslo og Akershus.

Samantha Smith var innstilt til én av to stipendiatstillinger ved Det humanistiske fakultetet. Men før hun formelt var ansatt, ble stillingen trukket på grunn av dårlig økonomi.

Blir man utestengt fra et studiested er det ikke bare å melde seg opp et annet sted. Til enhver tid har RUST full oversikt over svartelistede studenter. I verste fall kan utestengingen vare i tre år.

Bombene i Beirut

– Det er en tydelig uro for at dette er begynnelsen på en ny bølge av angrep, sier doktorgradsstipendiat Magnus Dølerud.

Statsråden må ta inn over seg at hans strukturendringer fullstendig har utvisket skillet mellom høgskole og universitet”, mener HiOA-rektor Curt Rice. I dette intervjuet gjør den nye rektoren ved Høgskolen i Oslo og Akershus rede for hva han vil med HiOA, hva han mener om NTNU-fusjonen - og hva han er redd for.

Våren 2015 foretok førstelektor Carl-Fredrik Sørensen et eksperiment: Han droppet de vanlige forelesningene og ga 320 studenter omvendt undervisning i stedet. Effekt: Mindre frafall og bedre karakterer.

Studentar og tilsette minte offera etter terroråtaka i Paris i Universitetsaulaen i går. På utsida blei museumbygningen opplyst i dei franske fargane: Blått, kvitt og raudt.

Én kvinne ble stemt inn i toppen styret i Universitets- og høgskolerådet: Valgkomiteens egen Liv Reidun Grimstvedt. Dermed ble valgkomiteens nestlederkandidat, Ole-Gunnar Søgnen, kvotert ut.

Er boligsituasjonen for studenter i Bergen hos SiB til studentenes beste? Det spør Riksrevisjonen om ettersom store mengder hybler står tomme i vårsemesteret på grunn av internasjonale studenter.

Bør utdanningsinstitusjonene markere støtte med ofrene etter en terrorhandling? Nei, mener tyrkisk NTNU-stipendiat.

Og nå kan du også få en smak av eksklusiv, akademisk honning.

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Abonner på På Høyden nyhetsbrev feed

Annet universitetsnytt

Universitetsavisa
"Motvilligheten til formidling nedarves fra foreleser til student. Er det på tide å sette formidling på timeplanen til landets håpefulle?"...
Khrono
Professor Egil Matsen (46) er i statsråd i dag utnevnt til visesentralbanksjef for en periode på seks år.
Universitetsavisa
Egil Matsen går fra å lede Institutt for samfunnsøkonomi ved NTNU, til å få ansvar for Oljefondet.
Khrono
Studenter på Institutt for produktdesign har oppgradert instituttets direkte inngang på campus Kjeller.
Universitetsavisa
Norge holder seg med 18 statlige godkjenningskontor som vurderer innvandreres kompetanse. Disse er fordelt på 12 departementer. - Systemet er klart...
Panorama
Fristar er sjeldan særleg fristande, men kan faktisk innimellom bidra til fine opplevingar. Som i stad, då eg innsåg at eg ikkje kom til å klare å...
Abonner på Forsidestrøm