Regjeringsadvokaten melder at staten anker fuskesaken mot tidligere jusstudent Martin Seglen Baardshaug til landets øverste domstol.

Forskningsrådet innlemmer Uni Research i basisfinansieringsordningen. 17 millioner kroner skal fordeles på fem avdelinger i selskapet.

Professor Noel Keenlyside er tildelt Consolidator Grant fra det europeiske forskingsrådet for å forske på klimaprognoser. Det blir det tredje ERC stipendet til Bjerknessenteret.

Siste leserkommentarer

Arbeiderpartiets Marianne Aasen gir klar beskjed om at regjeringen ikke kan regne med å få gjennomført en tvangsfusjon av universiteter og høgskoler fullstendig etter eget ønske.

Professor Gerd Kvale og postdoktor Bjarne Hansen har fått pris for behandlingen de gir pasienter med tvangslidelser. Etter fire dager er de fleste pasientene friske.

Organisasjonsutviklingsprosjektet ved UiB blei presenert på allmøte i Egget. Sjå møtet i opptak.

Onsdag streikar ei samla fagrørsle mot endringar i arbeidsmiljølova. Ei av endringane er å auka aldersgrensa frå 70 til 72. Dette punktet gjeld ikkje UiB – enno.

Tre av dekanene har allerede sagt ja til å utrede fusjon med Høgskolen i Bergen. SV vil heller samarbeide med NHH eller Kunsthøgskolen i Bergen.

Regjeringa vil innføra ein test i norsk og samfunnsfag for alle som søkjer om norsk statsborgarskap. Fleire miljø ved UiB protesterer.

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet vurderer å endra nivået på samfunnsfagsprøven ein kan måtte ta for å verta norsk statsborgar. Om prøven, slik han er i dag, kan vera for vanskeleg for enkelte grupper, nektar dei å svara på.

NHH-direktør Nina Skage mener at det er helt feil å tvinge gjennom fusjoner blant universiteter og høgskoler. — Det er ikke noe godt utgangspunkt for en vellykket fusjon, sier hun.

Leserbrev

Den nyleg publiserte boka Humanities World Report 2015 (Palgrave) utgjer det første forsøket på ei global evaluering av humanistisk forski

– Den dansknorske kongen Christian VII var i 1770 først ute med å innføra full trykkjefridom i Europa, fortel idéhistorikaren Ellen Krefting.

Universitetsledelsen ber nå fakultetene om å ta stilling til om en fusjon med Høyskolen i Bergen (HiB) bør utredes.

En gang stod det et lite, rødt hus der SV-bygget ligger i dag. I det huset begynner historien til Institutt for sosialantropologi. I år feirer instituttet femtiårsdag.

Det mener statsråd Torbjørn Røe Isaksen som innledet Kontaktkonferansen i dag. Se videostreamingen av møtet her.

Ikke bare høyskoler i distriktene, men også UiB kan bli for liten i et nytt UH-landskap. Psykologidekan Jarle Eid frykter UiB ikke har råd til å stå alene, og fort kan bli en lettvekter i kampen om offentlige bevilgninger.

NTNU og Universitetet i Tromsø har færre underkjente avhandlingar enn universiteta i Bergen og Oslo. I Tromsø trur ein to rettleiarar til alle og forskargrupper er noko av forklaringa.

Mens Institutt for sosialantropologi er blant dei beste i verda, får organiseringa lite skryt av eit internasjonalt panel som har vurdert utviklingsforskinga i Bergen.

Forskningsutvalget ved UiB foreslår at vurderinger rundt samfunnsansvar bør inn i beslutningsgrunnlaget på alle nivå. Dette kommer i kjølvannet av debatten rundt petroleumsforskningen.

UiB taper 350 000 kroner for kvar ph.d. som ikkje får godkjent avhandlinga si. Men taper ein noko meir?

Pasientgruppa med medisinsk uforklarte plager og symptom er blant dei største hos allmennlegane, og plagene skuldast ikkje psykisk sjukdom.

Statsråd Torbjørn Røe Isaksen kommer til Sogndal 27. januar i et siste forsøk på å overtale høyskolen i fjordfylket til en frivillig fusjonsplan. Bergensrektorene besøkte saftbygda sist onsdag, etter at HiSF har åpnet døren på gløtt.

– Konservatoren strevde med å tilpasse systemet, står et i noen gamle papirer fra da Muséhagen ble opprettet i 1897. Men hvilket system det var snakk om, det har ikke vært kjent før nå.

– For ein rettleiar svir det dersom doktorgradskandidaten får underkjent arbeidet sitt, seier instituttleiar Johan Myking.

- Konsekvensene av fusjoner blir systematisk undervurdert. Den foreslåtte NTNU-fusjonen er ikke i nærheten av å være godt nok utredet, og motstanden er massiv. Den kommer ikke til å bli gjennomført.

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Abonner på På Høyden nyhetsbrev feed

Annet universitetsnytt

Khrono
NTNU-styret er fortsatt splittet om fusjon. Kl.15 i dag samles de til det som kan bli en kampvotering.
Khrono
Kommentarer PublisertTirsdag, 27. januar 2015 - 19:03-OppdatertTirsdag, 27. januar 2015 -...
Khrono
Studiested Kjeller er solgt til et svensk eiendomsselskap, men salget får ingen konsekvenser for Høgskolen i Oslo og Akershus.
Khrono
NTNU-rektor Gunnar Bovim toner flagg og sier at fusjon i en aller annen form er det beste for NTNU.
Khrono
Etter sterkt press har Norsk studentorganisasjon snudd, og støtter ikkje lenger den landsomfattande politiske streiken 28. januar.
Khrono
Kommentarer PublisertMandag, 26. januar 2015 - 14:52-OppdatertMandag, 26. januar 2015 - 14:...
Abonner på Forsidestrøm