Debatt

Kimen til dagens samfunn ligg i mellomalderen innan alt frå litteratur, musikk, skriftkultur og religion til namnetradisjonar.

Drifta av Skeivt arkiv er sikra etter at Venstre har fått regjeringspartia og KrF med på å gi Skeivt arkiv fem millionar øyremerka kroner.

Åtte millioner Statoil-kroner skal fordeles på tverrfaglige prosjekter innen energiomstilling. Målet er å få søkere fra alle universitetets hjørner.

Siste leserkommentarer

Universitetsbiblioteket har nokre skattar i arkivet som er så sjeldne at dei sjeldan får sjå dagens lys.

70 år med Studvest blei feira i helga av meir enn hundre tidlegare medarbeidarar. Studentavisa kan truleg sjå fram mot ei meir digital framtid.

Kunnskapsdepartementet har bestemt at Universitetet i Bergen tek over språksamlingane frå Universitetet i Oslo.

– Ein har ofte ein rar tendens til å nedvurdera mellomalderen, seier forskar Åslaug Ommundsen. Denne veka vert det gjort noko med.

I dag ble det klart at UiO blir vertskap for et senter for forskning på høyreekstremisme. Det skjer i skarp konkurranse med Universitetet i Bergen og Høgskolen i Oslo og Akershus.

Samantha Smith var innstilt til én av to stipendiatstillinger ved Det humanistiske fakultetet. Men før hun formelt var ansatt, ble stillingen trukket på grunn av dårlig økonomi.

Blir man utestengt fra et studiested er det ikke bare å melde seg opp et annet sted. Til enhver tid har RUST full oversikt over svartelistede studenter. I verste fall kan utestengingen vare i tre år.

Bombene i Beirut

– Det er en tydelig uro for at dette er begynnelsen på en ny bølge av angrep, sier doktorgradsstipendiat Magnus Dølerud.

Statsråden må ta inn over seg at hans strukturendringer fullstendig har utvisket skillet mellom høgskole og universitet”, mener HiOA-rektor Curt Rice. I dette intervjuet gjør den nye rektoren ved Høgskolen i Oslo og Akershus rede for hva han vil med HiOA, hva han mener om NTNU-fusjonen - og hva han er redd for.

Våren 2015 foretok førstelektor Carl-Fredrik Sørensen et eksperiment: Han droppet de vanlige forelesningene og ga 320 studenter omvendt undervisning i stedet. Effekt: Mindre frafall og bedre karakterer.

Studentar og tilsette minte offera etter terroråtaka i Paris i Universitetsaulaen i går. På utsida blei museumbygningen opplyst i dei franske fargane: Blått, kvitt og raudt.

Én kvinne ble stemt inn i toppen styret i Universitets- og høgskolerådet: Valgkomiteens egen Liv Reidun Grimstvedt. Dermed ble valgkomiteens nestlederkandidat, Ole-Gunnar Søgnen, kvotert ut.

Er boligsituasjonen for studenter i Bergen hos SiB til studentenes beste? Det spør Riksrevisjonen om ettersom store mengder hybler står tomme i vårsemesteret på grunn av internasjonale studenter.

Bør utdanningsinstitusjonene markere støtte med ofrene etter en terrorhandling? Nei, mener tyrkisk NTNU-stipendiat.

Og nå kan du også få en smak av eksklusiv, akademisk honning.

UiB hadde samtalar med fleire kandidatar som var interesserte i stillinga som assisterande universitetsdirektør utan å føra personane opp på søkjarlista. Det skulle dei ha gjort, seier Sivilombodsmannen.

I kraft av si særleg uavhengige stilling, kan vitskapleg tilsette vere kvar som helst. Det gjer det vanskeleg å nå dei når terroristane slår til, krigen bryt ut eller elvene renn over. No varslar Universitetsdirketør Kjell Bernstrøm ein gjennomgang av rutinane.

I utkastet var likestillingsbegrepet med. Men når strategien ble vedtatt i universitetsstyret, var begrepet borte. Skuffende, synes likestillingskomiteen.

Debatt

Sensuren på årsstudiet i psykologi fungerer minst like godt som på sammenliknbare studieprogram ved UiB og andre studiesteder i Norge.

Debatt

Rektor svarer: UiB er ikke «verst på likestilling». Men vi anerkjenner at arbeidet med å bedre kjønnsbalansen blant professorer og faglige ledere går treigt.

Debatt

Begrepet likestilling finnes ikke i UiBs nye strategi. Begrepet mangfold er løftet fram i et par sammenhenger, men det veier ikke opp for tausheten knyttet til likestilling, kjønn og diskrimineringsvern.

Nær hver fjerde forsker bor i EU. I Saudi Arabia har 109,3 prosent av landets doktorgradsstudenter reist til utlandet.

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Abonner på På Høyden nyhetsbrev feed

Annet universitetsnytt

Panorama
Det sa overlege John Olav Roaldset ved Ålesund sjukehus da han i dag foreleste om sin forskning på selvskading, vold og viktimisering. –...
Universitetsavisa
Instituttleder Egil Matsen ved NTNU blir ifølge Dagens Næringsliv etter alle solemerker ny visesentralbanksjef med ansvar for Oljefondet.
Universitetsavisa
Førsteamanuensis Espen Andersen på BI går hardt ut mot rapporteringsveldet på universiteter og høgskoler, som han mener hemmer god studiekvalitet.
Universitetsavisa
Elevene ble mer aktive i gymtimene da læreren ga dem hjemmelekse. Høgskolelektor Ove Østerlie ved HiST har forsket på hvordan omvendt undervisning...
Khrono
Dette er fusk. Her får du hugselappen om kva du ikkje må gjere på eksamen.
Panorama
Folk som driver med film, journalistikk, PR, bildekunst, design og arkitektur samler seg nå i Pixelparken på Molde campus. – Kontraktene...
Abonner på Forsidestrøm