Medgift er viktig i islam. Men kva type medgift får unge, norske muslimar? Og kor viktig er denne ordninga for dei?

Måndag skal ein UiB-delegasjon treffa Bjørn Haugstad, statssekretær i Kunnskapsdepartementet, og fortelja han at UiB gjerne kan ta over nokre pengar frå UiO.

Debatt

I mitt innlegg den 16.04.15 i På høyden, lovet jeg velgerne i gruppe B å gå i bresjen for en interesseorganisasjon for midlertidig vitenskapelig an

Siste leserkommentarer

Styret vil ikke utrede fusjon med Høgskolen i Bergen, men ønsker styrket samarbeid med høgskolen.

Torsdag klokken ti begynner universitetsstyremøtet på Muséplass. Følg møtet direkte her.

Debatt

I 170 år har språksamlingar og ordbokarbeid vore ein norsk vitskapleg spesialitet. Med akademisk noregsrekord i dårleg saksutgreiing avviklar Universitetet i Oslo det største forskingsprosjektet i norsk humaniora utan eitt ord om forsking.

Samla søkjartal for UiB går opp med fem prosent frå i fjor. Det humanistiske fakultetet har ein auke på over 12 prosent. Det viser tal frå Samordna opptak. – Dette er kjempegode tal for oss, seier ein glad HF-dekan.

Debatt

Hvordan skal vi organisere forskerutdanningen for å frembringe de beste forskerne for fremtiden?

Dei som er tospråklege misser færre funksjonar ved demens enn dei som er eittspråklege. Men kven er eigentleg tospråklege?

Ankeutvalget har talt: Portvokteren i Høyesterett har i dag besluttet at fuskesaken mot den tidligere UiB-studenten om forsøk på fusk på eksamen skal behandles av landets øverste domstol.

Debatt

Jeg stiller til valg for gruppen midlertidig vitenskapelige ansatte, gruppe B, i universitetsstyret for kommende valgperiode. Vi har som midlertidige ansatte en plikt og et ansvar for å delta i universitetsdemokratiet. Ikke på tross av, men på grunn av vår midlertidighet.

Bør universitetet i det minste utrede hva en mulig fusjon ville innebære mellom UiB og HiB? Det ligger an til en interessant debatt i universitetstyret, etter at fakultetene har gitt svært blandede råd.

Fusjoner og strukturdebatt er ikke bare distriktspolitikk. Noen er bekymret for at Bergen går fra storby til bygd, målt i antall studenter etter at det nye UH-kartet er tegnet.

Debatt

Det er igjen tid for val til Studentparlamentet, Universitetsstyret og av UiB sine representantar i Velferdstinget. Det er tid for å avgjera kven du ynskjer skal representera deg det komande året og kva saker som skal vera viktige i året som kjem. Det er tid for å røysta.

Forskere ved de statlige høgskolene kapret nesten 20 prosent flere publikasjonspoeng i fjor enn året før, mens deres kolleger ved universitetene har en nedgang på 0,1 prosent.

Etter berre to utgåver har tidsskriftet fått heiderleg omtale frå Norsk tidsskriftforening. Denne veka kjem Røyst med sitt tredje nummer. Tema: Klasse.

Klimaforskar Erlend Moster Knudsen skal først springa frå Tromsø til Bergen, deretter frå London via Brussel til Paris og klimatoppmøtet der.

Debatt

Østersjøen har pustebesvær. Ressurssterke nordiske land bør ha handlekraft nok til å finne forklaringer og løsninger.

Det samfunnsvitskapelege fakultetet vil jobba for å få inn fleire eksterne midlar. Slik kan ein utvikla fleire framifrå forskingsmiljø.

Har vitenskap en estetisk side? Ja, i alle fall hvis du har tilgang til et elektronmikroskop. Se Irene Heggstads store bilder av veldig små ting som skaper veldig mye ubehag for mange mennesker om våren.

For 250 år sidan kom 2000 strilar til Bergen for å klaga på ekstraskatten dei måtte betala. Resultatet: Ei ny lov og eit filharmonisk orkester.

Debatt

Det er viktig å etablera kontakt på tvers av fakulteta. Midlertidig vitskaplege tilsette er ikkje ei homogen gruppe.

Gratulasjonene stod i kø da Skeivt arkiv offisielt ble åpnet onsdag. Se videoen av seansen her.

Debatt

Oppegåande og svært vital forsking på spesifikke disiplinar som namnegransking, dialektologi og leksikografi vert vesentleg redusert og oppsplitta dersom språksamlingane vert flytta ut av eit forskingsmiljø

Fleire av søkjarane til direktørstillingane fekk beskjed om at grunnen deira til å be om at namnet ikkje skulle visa på søkjarlistene, ikkje var god nok. No har tre søkjarar trekt seg.

Debatt

At midlertidig vitenskapelige ansatte ikke prioriterer universitetspolitikk i større grad må ikke misforstås som uttrykk for likegyldighet eller manglende interesse for universitetspolitiske spørsmål.

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Abonner på På Høyden nyhetsbrev feed

Annet universitetsnytt

Khrono
Christoffer Storm Tiller Alsvik er ny leder for Studentparlamentet ved landets største høgskole. Etter ledervalget ble det også kamp om...
Khrono
Fotografen Sebastião Salgado tvinger oss til å ta inn de store spørsmålene. Menneskets bestialitet. Naturens kraft. Livet. Døden....
Khrono
Norsk studentorganisasjon vil ikke ha nytt turbostipend for studentene, og i Bergen tar studentene musikk i bruk for å fremme sine krav.
Khrono
Valgkomiteen for studentvalget på landets største høgskole har talt. To kjemper om vervet som leder av Studentparlamentet.
Khrono
Styret ved Universitetet i Bergen vil ikke utrede fusjon med Høgskolen i Bergen. men ønsker styrket samarbeid med høgskolen.
Khrono
— I næringslivet ville det blitt sett på som en halvkorrupt modell dersom administrerende direktør også hadde vært styreleder, sa Kristin...
Abonner på Forsidestrøm