I dag tas norsk forsknings nye ressurs i verdensklasse i bruk: ROV’en Ægir 6000 blir verdens mest dyptgående forsknings-ROV. Forskningsmiljøet rundt farkosten har allerede oppdaget 50 nye arter.

Universitetet i Bergen tapte i tingretten, og må tillate en ny leilighet i nabogården å bruke universitetets port.

Et helt tysk mikrosamfunn har bodd og arbeidet på Espeland biologiske stasjon denne sommeren. 20 tonn med forskningsutstyr i sjøen rigges nå ned.

Siste leserkommentarer

I dag tar Therese Eia Lerøen over som leder for landets over 200.000 studenter. Ambisjonen hennes er å gjøre studentenes hverdag bedre.

Kampen om midler fra Forskningsrådet har knapt vært tøffere. 1 601 søkere har bedt om over 13 milliarder kroner , men i potten ligger det kun én milliard.

Fleire tilsette ved Griegakademiet åtvarar mot ein rask fusjonsprosess der ein låser seg til eitt alternativ.

UiB-tilsette skal sitja i fleire høgskulestyre, mellom anna i Volda. – Eg er ingen agent som skal jobba for at UiB skal ha høgskulane under seg, seier professor Endre Brunstad.

Forskere som blir dømt for vitenskapelig uredelighet, risikerer karrierestopp, disiplinærtiltak, og til og med rettslige etterspill. Men de har ingen formell klagevei. – Et spørsmål om rettsikkerhet, mener Jan Fridthjof Bernt.

Offentlig betalte norske forskere bør ikke ta betalt for å skrive lærebøker, mener professor i internasjonal helse. Hvordan vitenskapelig publisering fungerer i dag, kvalifiserer til akademisk apartheid.

Høgskolen i Bergen og Høgskulen i Sogn og Fjordane fikk nye styremedlemmer sist av høgskolene, først mandag ettermiddag ble navnene offentliggjort. Det kan ha gått fusjonspolitikk i oppnevningene.

Debatt

Det er godt at Stortinget reagerer på den humanitære krisen i Syria. Men det er synd at de den 19. juni vedtok å finansiere den humanitære hjelpen ved å ta penger fra forsknings- og kunnskapssamarbeid, skriver rektor Dag Rune Olsen og viserektor for internasjonalisering, Anne Christine Johannessen.

Per Arne Foshaug kjem frå Bufetat til UiB. Han byrjar i stillinga som økonomidirektør i haust.

Barna som kjem til verda før dei har vore 28 veker i mors liv, kan har dårlegare livskvalitet enn andre barn i oppveksten. Det viser ei fersk doktoravhandling.

Det matematisk-naturvitskapelege fakultetet får pengar til nytt utstyr frå Forskingsrådet. – No får me gjort ting me elles ikkje kunne gjort, seier prodekan Jarl Giske.

Fusjonsstøvet har lagt seg, men avtroppende rektor ved Høgskolen i Sogn og Fjordane, Åse Løkeland, vet at det kommer en innkalling til departementet i det nye studieåret. Men det blir ikke hun som reiser over fjellet.

Som UiB-tilsett kan ein feriera på ei hytte med eigen vinkjellar og freda utedo, og i hagen har ein utsikt til staden der det truleg gjekk føre seg avrettingar.

Utlendingsnemdas advokat mener forklaringene til de to NTNU-professorene som vitnet i saken med to iranske stipendiater bærer preg av at de ønsket å hjelpe stipendiatene sine.

Styret ved Høgskolen i Nord-Trøndelag vedtok torsdag fusjon med Universitetet i Nordland. På forhånd var samtlige fagforeninger i mot.

Innovasjon i byen samles i Bergen teknologioverføring AS - når nå også HiB og SIVA kommer inn på eiersiden. Tirsdag var det generalforsamling i BTO.

Massedrapet på campus i Garissa University College er del i en ny trend hvor akademikere og studenter er mål for terroristers anslag, ifølge Robert Quinn i Scholars at Risk.

Dei neste fire åra skal fire toppforsk-miljø dela på 137 millionar kroner. Den eine halvparten kjem frå UiB, via Kunnskapsdepartementet, den andre halvparten betaler Bergens forskningsstiftelse.

Forestillingen «Moana: The Rising of the Sea» ble tirsdag vist i EU-parlamentet. Danserne og sangerne fra Stillehavsøyene, som kom til Bergen under Festspillene via professor Edvard Hvidings prosjekt, fikk stående applaus fra et publikum bestående av parlamentarikere, ansatte i EU-kommisjonen og diplomater.

Det ble ingen penger til aula. Men en av fem studieplasser som ble delt ut i revidert nasjonalbudsjett gikk til Bergensinstitusjoner.

Rektor Dag Rune Olsen har tatt kontakt med de andre universitetsrektorene for et felles møte med Statoil om oppdragsforskning.

Rektor la an akkurat nok fart til å legge inn en kokett skrens foran publikum under åpningen av den nye sykkelparkeringen på Nygårdshøyden.

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Abonner på På Høyden nyhetsbrev feed

Annet universitetsnytt

Universitetsavisa
StudiebyEN var bra, men ikke bra nok. Nå er det lagt en ny plan for å sikre Trondheims status som studieby.
Khrono
Større myndighet til fakultetene ved HiOA er utsatt med et halvt år. Først da kan de få myndighet til selv å bestemme innholdet i masterstudiene...
Khrono
Et delt styre ved Universitetet i Agder har godkjent valgresultatet som gjør at Frank Reichert overtar som rektor fra årsskiftet.
Khrono
Dommen over utdannings-Norges digitale tilstand er klar, og flere er bekymret.
Khrono
Universitetstilsette skal sitja i fleire høgskulestyre dei neste fire åra. – Eg er ingen agent, seier professor Endre Brunstad.
Universitetsavisa
Juristen og industrilederen Alexandra Bech Gjørv blir ny konsernsjef i Sintef fra 1. januar 2016.
Abonner på Forsidestrøm