NTNU: Konfrontasjon under Eikrem-møte

Publisert:1. februar 2019Oppdatert:1. februar 2019, 15:13
Siri Forsmo, leder for instituttstyret ved ISA, innleder under personalmøtet fredag formiddag. Foto: Tore Oksholen/Universitetsavisa

NTNU-rektor Gunnar Bovim deltok på et møte i den betente Eikrem-saken. Om lag 20 minutter inn i møtet mellom NTNU-ledelse og ISA-ansatte og studenter, gikk Øyvind Eikrem selv og en av kollegene hans i strupen på hverandre.

I fjor høst lot Øyvind Eikrem, førsteamanuensis ved Institutt for sosialt arbeid (ISA) ved NTNU, seg intervjue av Resett. Bakgrunnen var et dobbeltdrap på to afghanske menn. Eikrem ble kalt inn på instituttlederens kontor og fikk der beskjed om at intervjuet hadde skadet instituttets anseelse.

Det siste halve året har debatten gått, både i Universitetsavisa og Khrono. Hvor går grensene for hva man som akademiker kan si? Er dette innenfor ytringsfriheten? 44 studenter skrev under på et brev der de sa at de følte seg krenket over Eikrems uttalelser, men NTNU-rektor Gunnar Bovim har lagt vekt på ytringsfriheten i sine kommentarer i saken.

Ingen forsoning

Fredag var rektor til stede under et møte mellom NTNU-ledelsen og ISA-ansatte og studenter. Universitetsavisa satt utenfor.

Under møtet, som gikk bak lukkede dører, men hvor lyden bar godt igjennom, orienterte først leder for Instituttstyret ved ISA, Siri Forsmo, om situasjonen, og tok forsamlingen gjennom hva som hadde hendt det siste halvåret. Deretter orienterte en studentrepresentant om hvordan man har opplevd høsten fra sin kant. Hun berettet blant annet om ubehaget forbundet med å få underskriftsaksjonen hvor man reagerte på Øyvind Eikrems handlemåter offentliggjort i media.

Siden tok Gunnar Bovim ordet, etterfulgt av Berit Berg som blant annet rettet kritikk mot Øyvind Eikrem. Eikrem tok ordet og kritiserte Berg for blant annet å skrive skjulte eposter med angrep på ham. Siden gikk mikrofonen til Jan Tøssebro, som blant annet beskyldte Eikrem for å bedrive hatpropaganda.

- Kom med sitatene, Tøssebro, svarte Eikrem.

- Vis hvor du har det fra. Å komme med slike beskyldninger er skammelig, sa en tydelig oppbrakt Eikrem.

- Aldri brukt ordet «voldskultur»

Etter at møtet var ferdig, bar samtalene i etterkant preg av til dels sterke følelser blant enkelte av deltakerne. Berit Berg avslo å kommentere møtet overfor Universitetsavisa, mens en tydelig oppbragt Eikrem uttrykte misnøye med opplegget for møtet.

- Den ene etter den andre fikk stå opp og komme med kritikk av meg, og så fikk jeg to minutter mot slutten til å si noe, hevdet Eikrem.

Han var sterkt kritisk til påstander som ble fremmet mot ham under møtet.

- Under møtet ble jeg blant annet beskylt for å ha brukt ord som «voldskultur». Det er positivt feil, jeg har aldri anvendt det ordet, sa Eikrem.

- Når du ser tilbake på halvåret som har gått: Er det noe du kunne ha gjort annerledes?

- Hva skulle det ha vært? Ikke snakke med media? Det ville ha vært å gi personer som Berit Berg og hennes ektemann Jan Tøssebro meningsmonopol. Det skal de ikke få, sa Øyvind Eikrem.

Rektor: - Fint møte

Rektor Gunnar Bovim uttrykte betydelig grad av tilfredshet med forløpet av møtet.

- Jeg synes det var et fint møte. Det var en fri meningsutveksling som de ansatte bidro med og som var bra for miljøet og bra for meg. Jeg leser situasjonen som at dert er stor vilje for å gå videre, selv om det åpenbart har vært en vanskelig tid dette halvåret, sier Bovim.

- Jeg ser folk som er veldig sinte, og jeg ser skjelvende underlepper nå i minuttene etter møtet. Kan det komme noe godt ut av dette møtet?

- Saken i seg selv er stor og kompleks. Men når vi har en rimelig åpen og fri meningsutveksling, så må vi gå videre etter den linjen.

- Kunne du gjort noe annerledes?

- Det kunne jeg sikkert.

- Hva da?

- Det er jeg usikker på. Det jeg har uttalt meg konkret om er det mange her i salen opplevde som litt på siden, nemlig ytringsfrihet. I en periode opplevdes det som sentralt, og da var det viktig å adressere den problemstillingen.

- Ønske om å legge ting bak seg

SU-dekan Marit Reitan delte rektorens oppfatning av at møtet hadde fungert etter hensikten.

- Reitan, det er en god del følelser blant endel av møtedeltakerne nå minutter etter møtet. Ser vi et institutt i opprør?

- Nei, det vil jeg ikke si. Jeg ser et institutt hvor det store fellesskapet ønsker å legge ting bak seg og bygge et felles fagmiljø.

- Kan det komme noe godt ut av dette møtet?

- Jeg tror dette var starten på å utvikle et godt debattmiljø ved instituttet. Ulike meninger vil det være, og da handler det om å skape trygge rammer. Det opplever jeg at dette møtet har bidratt til.

- Dere valgte å lukke møtet. Var det riktig, synes du?

- Ja, jeg står ved den beslutningen jeg ga til Universitetsavisa i går kveld. Vi må ha respekt for at studenter og ansatte ønsker å diskutere slike spørsmål uten pressen til stede, sier Marit Reitan.

- Handler om rolleforståelse og etikk

- Leder for instituttstyret, Siri Forsmo: Du har etterlyst støtte fra Bovim til instituttleder Riina Kiik. Synes du han ga slik støtte i dag?

- Ja, jeg synes det var klokt og riktig at Gunnar kom til instituttet, til et personalmøte som dette var definert som. Formen på det, at alle involverte fikk si hva det mente var greit. Så er vi enige om at dette ikke er en sak om ytringsfrihet, for det er alle enige om at gjelder.

- Hva er det da en sak om?

- Jeg tror det er en sak om rolleforståelse og profesjonsetikk. Slike debatter kan vi godt ta. Det har vært mange av dem ikke minst i mitt fag.

- Når du ser deg i bakspeilet: Kunne du som leder av instituttstyret ved ISA ha håndtert situasjonen på bedre vis?

- Da det braket løs visste jeg ikke hvor lenge dette kom til å pågå. Hadde jeg visst det, ville jeg muligens ha meldt inn saken for instituttstyret tidligere, sier Forsmo.

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Abonner på På Høyden nyhetsbrev feed