Nybø sier nei til foretaksmodellen

Publisert:14. januar 2019Oppdatert:14. januar 2019, 13:37
Ikke gir grunnlag for å skulle gå i gang med en foretaksorganisering, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

Statsråd Iselin Nybø konkluderer med at det er uaktuelt å bruke foretak som organisasjonsmodell for universiteter og høgskoler.

En interdepartemental arbeidsgruppe har gjennomført en studie av mulige nye organisasjonsmodeller for universiteter og høgskoler.

Dette som konsekvens av Jeløyplattformen som ble lagt fram da Venstre gikk inn i regjeringen i januar 2018.

Vil ikke gå videre

– Mulighetsstudien gir en god beskrivelse av dagens organisering og styring av den statlige delen av universitets- og høyskolesektoren. Min konklusjon er at den ikke gir grunnlag for å skulle gå i gang med en foretaksorganisering, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V), i en pressemelding fra departementet.

Arbeidsgruppen har sett på ulike tilknytningsformer for statlige universiteter og høyskoler, og om institusjonene har nødvendig uavhengighet, fleksibilitet og handlingsevne.

Studien: Institusjonene har stor grad av frihet

I pressemeldingen fra departementet heter det at mulighetsstudien viser at universitetene og høgskolene har utvidete fullmakter og stor grad av frihet.

- Viktig å styrke autonomien

Det blir trukket fram at endringer i tilknytningsform til staten kan på enkelte områder styrke institusjonenes autonomi, men man mener det er for øvrig uklart om endring i tilknytningsform vil bidra til økt kvalitet eller effektivitet.

Dersom det skulle bli aktuelt å skille ut universiteter og høgskoler fra staten og organisere dem på en annen måte, peker mulighetsstudien på at en egen lov, som kan spesialtilpasses statens og institusjonenes behov, er mest hensiktsmessig. Det er også mulig at justeringer eller endringer innenfor dagens system kan bidra til større handlingsrom og fleksibilitet.

– Det pekes på andre og mer hensiktsmessige muligheter, for eksempel ved å gjøre justeringer eller endringer innenfor dagens system. Det er fortsatt viktig for meg å styrke autonomien til universiteter og høyskoler, og jeg vil derfor vurdere de ulike alternativene nærmere og komme tilbake til hvordan de eventuelt bør følges opp, sier Nybø, ifølge pressemeldingen.

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Abonner på På Høyden nyhetsbrev feed