Åpner gløtt inn i Spesialsamlingene

Publisert:11. januar 2019Oppdatert:11. januar 2019, 11:46

Helt uten blygsel starter Spesialsamlingene 2019 med å feire og presentere seg selv, gjennom utstillinger i alle de fire utstillingsvinduene i Stein Rokkans Hus i Nygårdsgaten 5. Fra mandag 14. januar ønskes alle interesserte velkommen til et gløtt inn i Spesialsamlingenes vidunderlige og mangfoldige verden.

Seksjon for Spesialsamlinger ved Universitetsbiblioteket i Bergen har røtter tilbake til etableringen av Bergens Museum og museets bibliotek i 1825. Innsamling av materiale til det nye bibliotekets manuskriptsamling var en sentral del av museets virksomhet.

Da Universitetsbiblioteket ble opprettet i 1948, fulgte hele den brokete samlingen med manuskripter, skinnbrev, kart, sjeldne boksamlinger og antikvariske bøker mm. over til den nye institusjonen, som i 1961 ble fysisk adskilt fra museet gjennom innflytting i nybygget på Haakon Sheteligs plass 7.

Forhistorien til dagens Spesialsamlinger er altså nesten 200 år gammel. Dette er langt fra en unik historie, men er del av en tilsvarende gammel (og eldre) internasjonal tradisjon med spesialsamlinger (Special Collections) ved tradisjonsrike Universitets- og forskningsbibliotek over hele verden.  Med unntak for samlinger sentrert rundt en historisk person eller ett bestemt tema, har spesialsamlinger det til felles at de består av et tilsynelatende forvirrende mangfold av ulike typer materiale - samlinger i krysningspunktet mellom arkiv, museum og bibliotek. Felles er også at de er etablert gjennom utskilling og samling av det kulturhistorisk (og økonomisk) mest verdifulle materialet ved moderinstitusjonen; materiale som krever spesielle sikrings-, bevarings- og konserveringsforhold.

Spekteret og bredden i dagens Spesialsamlinger er betydelig større, mer variert og mer tidsmessig enn tidligere. I tillegg til den tradisjonsrike og opprinnelige Manuskript- og librarsamlingen, består Seksjon for Spesialsamlinger i dag av Billedsamlingen (opprettet 1967), Skeivt Arkiv (2015), og Språksamlingene (2016).

Manuskript- og librarsamlingen bevarer og formidler et bredt spekter av samlinger og arkivmateriale: diplomer, middelalderfragmenter, kart, plansjeverk, brevsamlinger, fotografier, gamle aviser, sjeldne og store antikvariske boksamlinger, og manuskripter.

Billedsamlingen ble etablert som en egen enhet ved Spesialsamlingene I 1967, av Susanne Bonge. Gjennom drøyt 50 år har Billedsamlingen vært et av Norges viktigste og mest anerkjente bruks- og bevaringsarkiv for historisk fotografi. I dag forvalter enheten ca. 1,2 millioner bilder, med de internasjonalt kjente Knud Knudsen- og Sophus Tromholt-samlingene i spissen.

Skeivt Arkiv ble etablert i 2015 som et nasjonalt kunnskapssenter for skeiv kultur og historie, og har på kort tid blitt landets viktigste forvaltere og formidlere av LHBT-historie. Skeivt Arkiv samler inn, bevarer og formidler historier om alle de som opp gjennom tidene har brutt med normene for kjønn og seksualitet, og dermed bidratt til store kulturelle endringer i samfunnet vårt. Et eksempel er Livsminneprosjektet, der Skeivt Arkiv bygger opp en samling videointervjuer med personer som har hatt tilknytning til LHBT-organisering eller som har levd et liv utenfor heteronormen.

Språksamlingene er det ferskeste tilskuddet til Spesialsamlingene. Tidligere var Språksamlingene ved Universitetet i Oslo, men ble overført til UiB i 2016, ca.20 trailerlass med arkivmateriale ble fraktet over fjellet. Arkivmaterialet i Språksamlingene dokumenterer det norske språket fra gammelnorsk periode frem til nåtiden, og er en språklig skattkiste som i dag brukes som grunnlagsmateriale for bl.a. revisjon av ordbøker, navnefaglig arbeid og språkforskning.

Spesialsamlingene forvalter et mangfold av kulturskatter og uvurderlig forskningsmateriale på vegne av institusjonen UiB. Forvaltningsansvaret medfører samtidig et stort samfunnsansvar for å bevare materiale med høy nasjonal og internasjonal status for fremtiden, noe som krever sikre og langsiktige løsninger for bevaringsmagasin og lokaler. I vindusutstillingen «Gløtt inn i Spesialsamlingene» blir det fritt innsyn til et representativt utvalg med kulturskatter, fra middelalderbrev fra 1200-tallet til dragkostymer fra 1990-tallet.

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Abonner på På Høyden nyhetsbrev feed