Steinnes-saken: Instituttleder trekker seg med umiddelbar virkning

Publisert:19. oktober 2018Oppdatert:19. oktober 2018, 11:03
Det har stormet rundt NTNU-professor Kristian Steinnes. Nå har instituttleder Tor Einar Fagerland trukket seg med umiddelbar virkning. Foto: Mentz Indergaard, NTNU

Tor Einar Fagerland trekker seg fra stillingen som instituttleder ved Institutt for historiske studier ved NTNU.

- Etter en krevende periode oppfatter jeg situasjonen slik at det vil være til det beste for instituttet å overlate ansvaret til noen andre, sier avtroppende instituttleder Tor Einar Fagerland ved Institutt for historiske studier(IHS) i en pressemelding fra NTNU. Dette skriver Universitetsavisa.

Fagerland trekker seg med umiddelbar virkning torsdag.

Hva det er som har vært krevende kommer ikke frem av pressemeldingen, men en av de mest omtalte sakene ved instituttet i år har vært tvangsflyttingen av en tidligere tillitsvalgt i Forskerforbundet, professor Kristian Steinnes.

Ble flyttet

Saken om Steinnes første gang omtalt i sommer. Historieprofessor Kristian Steinnes, som er tidligere hovedtillitsvalgt for Forskerforbundet ved NTNU, fikk da varsel om at han skulle flyttes til et annet institutt. Bakgrunnen er en langvarig konflikt. Khrono omtalte NTNUs begrunnelse for å flytte Steinnes: Manglende tillit til instituttleder, manglende overholdelse av spilleregler for kommunikasjon og en negativ påvirkning på arbeidsmiljøet. Oppkonstruert, mener Steinnes selv, som mener det handler om at han som tillitsvalgt har vært kritisk til NTNU.

En del av saken handler også om Forskerforbundets rolle. Steinnes har bedt om, og fått avslag på, støtte fra Forskerforbundet til ekstern advokat. Men Forskerforbundet ved UiB har stilt midler til disposisjon for Steinnes. Leder Steinar Vagstad har vært svært kritisk til sakshåndteringen – og  Forskerforbundet ved NTNU har vært svært kritisk til at UiB blander seg inn. Forskerforbundet ved NTNU har ikke gått ut og støttet Steinnes.

- Alle har en grense

Nå har altså instituttleder Tor Einar Fagerland trukket seg, med umiddelbar virkning.

I en epost sendt ut til de ansatte ved instituttet fra den avtroppende instituttlederen torsdag kan det  virke som om det Steinnes-saken som er dråpen som fikk han til å trekke seg.

«Jeg vil heller ikke lede et institutt hvor enkelte bruker fortrolig e-post som har kommet dem i hende på urettmessig vis som utpressingsmiddel. Alle har en grense. Her går min.» skriver Fagerland i eposten Universitetsavisa har fått tilgang til.

Eposten han refererer til er etter alt å dømme en epost Fagerland sendte til et konsulentselskap som skulle bistå i Steinnes-saken.

Ifølge Khrono er det snakk om en epost som ble sendt i april, der både Steinnes og flere av hans instituttet blir omtalt i lite smigrende ordelag.

Verneombud Øyvind Thomassen ved IHS sier til Universitetsavisa at han tar Fagerlands avgjørelse til etterretning, men ønsker ikke å kommentere saken utover det.

Tvangsflyttingen skjedde i en situasjon der det har vært langvarige spenninger i arbeidsmiljøet. «Flere kolleger kan sies å stå i et spenningsfylt forhold til sin leder», står det å lese i et brev sendt til NTNU-ledelsen fra tolv vitenskapelig ansatte ved instituttet.

Dekanen utilgjengelig for kommentar

Dekan Anne Kristine Børresen ved Det humanistiske fakultet står i pressemeldingen oppført som kontaktperson for eventuelle kommentarer til saken, og Universitetsavisa har forsøkt å både ringe henne og sende henne en sms med spørsmål om det er Steinnes-saken som er bakgrunn for at Fagerland trekker seg. Hun har foreløpig ikke svart på våre spørsmål, men skriver i en sms at hun sitter i lønnsforhandlinger hele dagen og derfor ikke har anledning til å svare. I pressemeldingen står det også presisert at hun vil være utilgjengelig torsdag som følge av lønnsforhandlinger.

Heller ikke Fagerland selv har svart på Universitetsavisas henvendelser torsdag formiddag.

- Vi har i løpet av min lederperiode satt i gang en rekke tiltak og prosesser knyttet til arbeidsmiljø og profesjonalisering av instituttet, hvor målet har vært å sørge for et likestilt, åpent og inkluderende institutt. Vi har allerede oppnådd mye, og jeg håer at de som overtar ledelsen følger opp de mange gode planene og tiltakene som ledelsen og ansatte i fellesskap har initiert, sier Fagerland i pressemeldingen.

Frem til den nye lederen er på plass vil nestlederne Erik Opsahl og Thea Selliaas Thorsen styre skuten.

Dekan Anne Kristine Børresen ved Det humanistiske fakultet sier i pressemeldingen at det har vært en krevende periode for instituttet, og at Fagerland har gjort en betydelig innsats som leder. Hun sier også at hun har forståelse for Fagerlands avgjørelse om å trekke seg, og at instituttet har utviklet seg i en positiv retning under hans ledelse.

Regner med å kunne flytte tilbake

Kristian Steinnes skulle arbeide ved et annet institutt til Fagerlands lederperiode gikk ut sommeren 2021. Nå sier Steinnes til Universitetsavisa at han regner med at han kan flytte tilbake til det opprinnelige arbeidsstedet sitt.

– Flyttingen av meg ble begrunnet i en personalkonflikt mellom meg og leder, og skulle vare til hans lederperiode gikk ut i juli 2021. Derfor oppfatter jeg det som klokkeklart at tvangsflyttingen nå må oppheves, sier Steinnes.

– Nå håper jeg at noen tar seg av Fagerland og at han har folk rundt seg i en slik vanskelig periode.

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Abonner på På Høyden nyhetsbrev feed