Nå kan kunst føre til doktorgrad

Publisert:3. oktober 2018Oppdatert:3. oktober 2018, 06:00
Nå får kunstfaget sin ph.d.-grad. Her fra forrige ukes Artistic Research Forum 2018 ved UiB. Professor Øyvind Brandtsegg (med ryggen til) fra NTNU i aksjon. Foto: Njord V. Svendsen

UiB får ph.d.-program for kunstnerisk utvikling som første norske universitet.

I forrige uke gjorde styret ved Universitetet i Bergen (UiB) det formelle vedtaket om å opprette doktorgradsutdanning i kunstnerisk utviklingsarbeid. Ved Fakultet for kunst, musikk og design (KMD) er de første stipendiatene alt på plass og klare til å ta fatt.

– Dette er en begivenhet, og vi er svært glade for at dette nå er på plass, sier prodekan for forskning, professor Anne-Helen Mydland.

UiB er det første universitetet i Norge som etablerer denne graden. Fra før har Kunsthøgskolen i Oslo og Norges musikkhøgskole opprettet ph.d. i kunstnerisk utviklingsarbeid. Kunstutdanningene har tidligere ikke hatt denne graden, men et nasjonalt stipendiatprogram som har gitt førsteamanuensis-kompetanse.

Norsk modell

Kunstnerisk utviklingsarbeid har vært sidestilt i lovverket siden 1995, og nesten like lenge har arbeidet pågått på nasjonalt nivå for å opprette et ph.d.-løp innenfor kunstutdanningene. Den nye doktorgradsutdanningen bygger på innholdet i Stipendiatprogrammet som nå skal fases ut.

– Det har tatt tid å få dette på plass, men det har kanskje vært nødvendig. De erfaringene som er gjort gjennom Stipendprogrammet er et viktig grunnlag for utviklingen av ph.d.-graden, sier Mydland.

Norge er ikke det første landet som innfører ph.d. innen utøvende og skapende kunst, men den norske modellen skiller seg ut med hovedvekt på det kunstneriske arbeidet, fremfor en avhandlingsbasert hybridmodell.

­– Det er det kunstneriske arbeidet i seg selv som er det viktigste, og det er ikke spesifikke føringer på hvilket format refleksjonsdelen skal ha, sier Mydland.

Rettmessig plass

I beskrivelsen av programmet heter det at et selvstendig arbeid innen kunstnerisk utviklingsarbeid skal være kjernen i ph.d.-utdanningen. Dette arbeidet skal inneholde en refleksjonsdel. Programmet er treåring og inneholder en opplæringsdel på 30 studiepoeng.

Graden blir den høyeste utdanningen innen utøvende og skapende kunstfag i Norge.

Fra Kunnskapsdepartementet heter det at hensikten med graden er at det kunstnerisk utøvende og skapende står sentralt som metode, men at dette ikke utelukker inkludering av vitenskapelige metoder eller artikler i arbeidet. Det er ikke meningen at graden skal virke begrensende for tverrfaglighet, men gi utøvende og skapende kunstnerisk virksomhet en rettmessig plass i det høyere utdannings- og forskningssystemet.

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Abonner på På Høyden nyhetsbrev feed