Alle studenter skal ha tilgang til studentombud

Publisert:30. august 2018Oppdatert:30. august 2018, 12:23
Iselin Nybø og Venstre var i utgangspunktet skeptisk til en nasjonal ordning med studentombud. Men nå er et lovforslag som skal gi alle studenter tilgang til et slikt ombud sendt på høring.

Regjeringen sender nå forslaget om at alle utdanningsinstitusjoner må ha studentombud ut på høring.

Universitetet i Bergen har hatt studentombud siden 2015, og Høgskulen på Vestlandet fikk på plass et slikt ombud på den nyfusjonerte høgskolen vinteren 2017. Totalt har ti utdanningsinstitusjoner studentombud, men nå kan alle bli nødt til å innføre det. Et forslag om at alle norske studenter skal ha tilgang til studentombud sendes nå ut på høring. Dette skriver NTB, ifølge Universitetsavisa.

Kan dele

Når det heter at alle skal ha tilgang til et eget studentombud betyr ikke det nødvendigvis at alle institusjoner må tilsette hver sitt, mindre institusjoner kan gå sammen. Både universiteter, høgskoler og fagskoler er omfattet av kravet. Studentombudene skal for eksempel hjelpe studentene dersom den faglige kvaliteten på utdanningene ikke er god nok, og skal elles gi studentene uavhengige og upartiske råd og bistand i saker som angår dem.

Norsk studentorganisasjon har lenge ivret for ordningen. Opposisjonspartiene på Stortinget var positive, mens regjeringspartiene var mer lunkne.

– Jeg er kritisk til inflasjon i bruken av ombud. Ombud er for dem som ikke har stemmerett og fører til at politikerne kan vise til at ting er ombudenes jobb. Det er min fordømte plikt å være studentenes ombud – jobbe for dem og høre på dem.

Det sa Venstre-leder Trine Skei Grande til Khrono før stortingsvalget i fjor. Siden den gang har Venstre fått ministeren for forskning og høgere utdanning. I vår ble det kjent at regjeringspartiene gikk inn for studentombud. Det skjedde etter at Arbeiderpartiet hadde kommet med forslag i Stortinget – og ble nedstemt. Etter valget i fjor høst, som endret sammensetningen i nasjonalforsamlingen, fremmet de forslag på nytt. Dette kunne fått flertall, selv uten regjeringspartiene.

Handler om #metoo

Når regjeringspartiene nå har gått inn for studentombud, og altså er klar til å sende et lovforslag på høring, er begrunnelsen knyttet til #metoo-kampanjen.

– Metoo har aktualisert og tydelig vist behovet for studentombud. Seksuell trakassering har vist seg å være et problem også ved noen utdanningsinstitusjonen. Med dette lovforslaget vil vi synliggjøre institusjonenes ansvar på en bedre måte, sier forsknings- og høgere utdanningsminister Iselin Nybø til NTB.

Mye av det samme skrev Roy Steffensen (Frp), medlemmene Turid Kristensen (H) og Tina Shagufta Munir Kornmo (V) i et debattinnlegg tidligere i år. Det skrev de at «Vi håper at ved å gi alle studenter tilgang på et studentombud vil man senke terskelen for flere til å melde fra om kritikkverdige forhold som seksuell trakassering eller urettferdig behandling som faller mellom alle stoler av formelle organer. Det har oppstått situasjoner hvor vi ser at det kan være vanskelig for studenter å melde fra til ansatte, eller organer ved institusjonene. Derfor ser vi behovet for en uavhengig aktør studentene kan rådføre seg med uten å være bekymret for eventuelle negative konsekvenser.»

Det var i februar Stortinget ba regjeringen lage et lovforslag og sende dette på høring. Samtidig sendes det nå ut et forslag om lovendring som skal gi studenter med funksjonsnedsettelser rett til tilrettelegging.

NSO fornøyd

Norsk studentorganisasjon har engasjert seg sterkt i saken. Leder Håkon Randgaard Mikalsen er glad for at forslaget nå kommer.

– Ved de institusjonene hvor det finnes studentombud, legitimerer de sin rolle til fulle. Det er en kjemperessurs for studentene, og vi er utrolig glade for at det nå kan bli en realitet for alle studenter, sier han til NTB.

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Abonner på På Høyden nyhetsbrev feed