Øl, kjemikalier og fallende vegger på KMD

Publisert:19. juni 2018Oppdatert:19. juni 2018, 06:00
Studentene ved Fakultet for kunst, musikk og design lager sine egne "huler" av arbeidsplassene sine. En lettvegg som skiller slike studentarbeidsplasser falt ned og ødela studentarbeid.

Studentarbeid ble ødelagt da en skillevegg falt ned i KMDs nybygg. Personer kunne blitt skadet dersom de hadde vært der da veggen falt.

– Skillevegg på studentarbeidsplass veltet over på neste arbeidsplass. Arbeider ble skadet. Ødelagte studentarbeider. Konsekvensene kunne vært store personskader om det hadde vært studenter til stede i studio.

Dette er et av totalt 15 avvik som fakultetsstyret ved Fakultet for kunst, musikk og design fikk på sitt bord. Noen gjelder bygget i Lars Hilles gate, der Griegakademiet holder til. Dette er et gammelt bygg, og avvikene er blant annet åpne og løse vinduer og skitne vegg til vegg-tepper.

De andre avvikene er knyttet til nybygget i Møllendalsveien.

Kultur for forheng

Avvikene gjelder manglende bruk av reglementert arbeidstøy, strømstans, paller som veltet og støv på gulvet som gjør gulvet glatt. Men det gjelder også studenter som brukte kjemikalier uten beskyttelse, studenter som henger opp brennbare materialer, har kjemikalier der de arbeider og drikker øl på arbeidsplassene.

– Mange av disse avvikene skyldes at vi hadde prøvedrift i lokalene frem til mars i år. Vi er fremdeles i en etableringsfase og arbeider hele tiden med å få på plass gode rutiner, sier fakultetsdirektør Synnøve Myhre.

Når det gjelder avvik knyttet til studentene, sier hun at fakultetet arbeider med å få på plass rutiner. Det er allerede faste møter med studentene.

– Alle studenter må gjennomføre kurs før de får arbeide med maskiner i verkstedene våre. Når det gjelder arbeidsplassene som hver student har, er det en kultur for at de der henger opp forheng av ymse slag. Slik er de vant til å jobbe, men det er trangt og tett i områdene som er satt av til studentarbeidsplasser, sier Myhre.

Vil bli gjort endringer

Avviket der en skillevegg falt ned er noe som ble tatt svært alvorlig av fakultetsledelsen, understreker Myhre. Hun sier hendelsen skyldes at noen studenter selv har begynt å flytte på lettveggene.

– Nå har vi sagt at dersom noe skal flyttes på er det et firma som må gjøre dette, sier Myhre.

Hun presiserer at veggen som falt ned er en lettvegg, og sier ytterste konsekvens kunne vært lettere personskader.

– Men avviket ble meldt inn slik det står i sakspapirene til fakultetsstyret. HMS er en viktig del av vårt prioriterte rutinearbeid, understreker Myhre.

Det er Statsbygg som eier bygget, UiB leier. Det første året har gått med til å bo seg inn. Fakultetsdirektøren sier at det trolig vil bli gjort noen endringer. Arealene inne i Møllendalsveien 61 er fleksible, og Myhre sier det er fullt mulig å tilpasse bygget slik at plassen blir utnyttet mer effektivt.

– Vi har et brukerutvalg som ser på hvordan bygget faktisk blir brukt, og ser allerede nå at vi ønsker å omdisponere noe av studentarealet, sier Myhre.

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Abonner på På Høyden nyhetsbrev feed