Vedtok DFØ-løsning for lønn og økonomi

Publisert:31. mai 2018Oppdatert:4. juni 2018, 13:40
Universitetsdirektør ved UiB, Kjell Bernstrøm, og rektor Dag Rune Olsen er klare for å starte innføringen av nytt administrasjons- og lønnssystem fra høsten 2018. Foto: Njord V. Svendsen

UiB vedtok torsdag som første universitet det nye felles systemet for økonomi og lønn, som skal leveres av Direktoratet for økonomistyring (DFØ).

UiB er først ute, og de andre universitetene i BOTT-samarbeidet (Bergen, Oslo, Trondheim og Tromsø) følger etter planen etter med styrevedtak i juni. 

DFØ skal levere tjenester for økonomiforvaltning, inkludert lønn. Første steg er å  planlegge prosjektet, og fastsette pris. Dette vil skje høsten 2018.

– Dersom vi frem mot jul ser at dette likevel ikke fungerer, kan vi trekke oss ut, sa universitetsdirektør Kjell Bernstrøm under universitetsstyremøtet.

I praksis vil overgangen for de ansatte ikke bli svært stor, blant annet fordi UiB allerede får levert lignende tjenester fra Bluegarden. Denne leveransen vil etterhvert bli overtatt av DFØ.

De årlige driftskostnadene for UiB er beregnet til 17 millioner kroner. Innføringen av det nye systemet vil koste rundt 29 millioner. 

– Driftskostnadene er omtrent på nivå med de vi har i dag, sa Bernstrøm.

Innføring av systemet vil ikke redusere tallet på arbeidsplasser ved UiB, men generell digitalisering på sikt kan få konsekvenser for tallet på stillinger i administrasjonen. 

Innføring av nytt system i sektoren er del av avtalen mellom det såkalte BOTT-samarbeidet og DFØ. Forhandlingene har pågått over lengre tid, etter at staten instruerte universitetene om å vurdere DFØ som leverandør for tjenestene. Etaten leverer allerede en rekke tjenester innen økonomiadministrasjon til offentlige virksomheter. 

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Abonner på På Høyden nyhetsbrev feed