Forbyr trynefaktor i opptak til NHH-idretten

Publisert:4. mai 2018Oppdatert:4. mai 2018, 13:30
Fotballklubben NHHI Parkettgutta, er et av landets beste futsallag, her like etter å ha vunnet Bergen Challenge 2016, som er studentmesterskapet i futsal. Laget rekrutterer spillere på grunnlag av sportslige prestasjoner, ikke trynefaktor. Nå blir alle NHHI-lag pliktige til å se bort fra sosiale faktorer når de rekrutterer. Foto: Parkettgutta/NHHI

Det finnes argumenter for ekskluderende praksis i opptak til lag og foreninger, mener leder av studentidrettslaget ved NHH. Nå blir det forbudt.

«Noe er fullstendig galt med miljøet på NHH». Debattinnlegget til bachelorstudent Sander Eilertsen i Bergens Tidende og K7 Bulletin har ført til heftig debatt om studentmiljøet på NHH.

Innlegget handler om ekskluderingskultur, og hard kritikk rettes blant annet mot Norges Handelshøyskoles idrettsforening (NHHI) der ca. 1300 av skolens 3000 studenter er med.

– Debatten er viktig, men jeg synes den er blitt blåst litt opp. Det er snakk om enkelttilfeller i noen grupper, sier leder i NHHI, Jostein Lund Halvorsen, til På Høyden. Han mener ekskluderende praksis, såkalte sosiale opptak, til lag og klubber er et langt mindre problem enn Eilertsen vil ha det til.

– Fem prosent får bli med

I sitt debattinnlegg anslår Eilertsen at fem prosent av de som ønsker å være med faktisk får bli med. «Som regel tilhører denne fem-prosenten en elite som kjenner noen fra før av, eller mennesker som stråler av selvtillit og ekstroverte personlighetstrekk».

Nå blir det forbudt å rekruttere etter trynefaktoren i studentidretten ved NHH, et forbud NHHI-leder Halvorsen støtter. Han ser likevel positive sider ved personorienterte kriterier for opptak.

– Det er mye bra med å ha lukkete lag, å bygge en mentalitet, kultur og tilhørighet. Man er nødt til å ha folk med som vil lagets beste. Det finnes argumenter for sosiale opptak, men man trenger ikke ha det, sier Halvorsen.

Futsalspillerne på laget Parkettgutta (bildet) er imidlertid rekruttert etter hvor gode de er til å spille fotball på parkett. 

– Vi har en opptaksuke hvert år. Da kan alle som vil møte opp og spille. Vi deler inn i lag med 5-6 på hvert, og så spiller de futsal i to timer. Vi velger de beste ut fra hvor mange det er plass til. 35 aktive spillere synes vi er et greit tall for et lag, forteller spiller Torvin Berg Døviken, som tidligere har vært leder, trener og såpeansvarlig for laget. 

I turneringer pleier Parkettgutta å delta med to lag. 

Varsling og sanksjoner

Før jul i fjor vedtok Velferdstinget Vest å innføre forbud mot sosiale opptak, etter en lengre debatt og påstander om ekskluderingskultur i NHHI.  I vedtektene til Velferdstinget heter det nå at opptak skal foregå ved «forhåndsgodkjente objektive kriterier eller loddtrekning». Velferdstinget bevilger penger til studentkulturen- og idretten, og mer enn halvparten av NHHIs inntekter kommer fra denne potten.

Det nye reglementet, som ble gjort gjeldende fra januar i år, er nylig vedtatt innført i NHHI.

– I tillegg har vi innført egne tillegg for å gjøre rutinene mer transparente, sier Halvorsen.

Halvorsen sier at han og NHHI nå jobber med de mange idrettsklubbene og ledelsen ved NHH for en holdningsendring blant studentene.

– Vi vil også etablere varslingssystemer og sanksjoner som i ytterste konsekvens kan tas i bruk dersom reglene ikke blir etterfulgt. Det kan for eksempel dreie seg om å trekke tilbake støtte og tilgang til fasiliteter, sier Halvorsen.

– Enkelttilfeller

Halvorsen peker på at det er et enormt engasjement i studentforeningen ved NHH.

– Det er høy etterspørsel etter å være med. I idrettsforeningene har det vært en ekstrem vekst de siste årene. Da øker faren for at flere føler seg utenfor. Men det er snakk om enkelttilfeller i noen grupper som har praktisert alternative opptaksformer som har vært uheldig.

– Hva slags praksis tenker du på?

–  Det kan for eksempel være at ikke sportslige kriterier blir lagt til grunn ved opptak til lukkete grupper. Man har kanskje sett subjektivt på hvor godt en person passer inn i gruppen eller ikke.

– Har du selv sett slik praksis?

– Når man er med på et lag er et viktig at man trives med hverandre. Det er naturlig at man ser etter dem som vil bygge en god kultur.

– Men nettopp kultur har vel vært noe av problemet?

– Vi jobber med å finne en bedre balanse og inkludere flere. I tillegg til regelendringene har alle idrettslag lenge hatt én åpen trening i året, slik at man har mulighet til å gjøre seg kjent.

«Føleri»

Mens rektor ved NHH, Øystein Thøgersen, har erkjent at skolen har et holdnings- og miljøproblem, har tidligere student og høyrepolitiker Erik Skutle kalt Eilertsens innlegg for «tendensiøst og spekulativt» og «fullt av føleri».

Debatten kommer heller ikke til å legge seg med det første. I dag stiller både Skutle og Eilertsen til NRK Dagsnytt 18s live-debatt fra Ole Bull Scene i Bergen.

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Abonner på På Høyden nyhetsbrev feed