Årets Christiepris til Dan Olweus

Publisert:25. april 2018Oppdatert:25. april 2018, 14:19
87 år gamle Dan Olweus får årets Christiepris. Foto: Tor Farstad

Han kom fra Sverige til Bergen i 1969. Snart femti år senere er det få som har eller har hatt skolebarn som ikke har hørt navnet Dan Olweus. Den svenske psykologen og professoren står bak Olweus-programmet mot mobbing og antisosial atferd. Programmet er brukt av mange skoler, både i Norge og i utlandet.

Han kom fra Sverige til Bergen i 1969. Snart femti år senere er det få som har eller har hatt skolebarn som ikke har hørt navnet Dan Olweus. Den svenske psykologen og professoren står bak Olweus-programmet mot mobbing og antisosial atferd. Programmet er brukt av mange skoler, både i Norge og i utlandet.

Onsdag fikk Olweus Christieprisen for sitt arbeid mot mobbing. Prisen, som er på 250 000 kroner, ble delt ut under årets Christiekonferanse. Olweus var den niende vinenren av prisen, som skal gå til en person eller en virksomhet som har bidratt til god samhandling mellom forskning, utdanning og omverdenen.

Juryen sier at

Juryen skriver sier i sin begrunnelse at det er åpenbart at Olweus  har vært en nyskapende brobygger mellom forskning og forsknignsbasert praktisk intervensjonsarbeid, og at forskningen hans har hatt meget stor internasjonal gjennomslagskraft.

Olweus’ doktoravhandling fokuserte på aggresjon blant unge gutter. Samtidig med at han leverte den i 1969, begynte begrepet «mobbing» å bli brukt i Sverige.

– For meg var det naturlig å se mobbing i sammenheng med aggresjon, har Olweus tidligere sagt til Bergens Tidende.

I 1992 kom boken «Mobbing i skolen. Hva vi vet og hva vi gjør». Her konkluderer Olweus blant annet med at for lite kjærlighet, for mye frihet og for lite voksenkontakt under oppveksten bidrar til utviklingen av et aggressivt reaksjonsmønster. I antimobbeprogrammet er det nettopp de voksnes rolle som er noe av det viktigste, skriver Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, som er en del av Uni Research Helse på sine nettsider. Hovedmålet for programmet er å forebygge og skape et godt og trygt læringsmiljø for alle og å redusere eksisterende mobbeproblemer.

Olweusprogrammet, som er blitt tilbudt norske grunnskoler siden 2001, bygger på den store tiltaksstudien Olweus gjennomførte på 42 skoler i Bergen på 1980-tallet.

I 2011 fikk Olweus som den første nordiske forskeren prisen for «Fremragende bidrag til internasjonal spredning av psykologisk kunnskap». Prisen blir delt ut av det amerikanske psykologforbundet.

Fire regler mot mobbing

Olweus definerer mobbing som «gjentatt negativ eller ondsinnet atferd utført av en eller flere rettet mot én person over tid». De siste årene har det vært mye fokus på nedgang i mobbetallene, og om denne er reell eller ikke. Olweus har vært kritisk til dette, skriver Dagsavisen, etter at spørsmålene i den nasjonale Elevundersøkelsen ble endret i 2013. Olweus sier til avisen at mellom 50 000 og 60 000 barn og unge mobbes hvert år.

Olweusprogrammet har fire regler mot mobbing:

Vi skal ikke mobbe andre.
Vi skal forsøke å hjelpe elever som blir mobbet.
Vi skal også være sammen med elever som lett blir alene.
Hvis vi vet om at noen blir mobbet, skal vi fortelle det til kontaktlærer (eller en annen voksen) og de hjemme.

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Abonner på På Høyden nyhetsbrev feed