Håper på avklaring i vår

Publisert:13. mars 2018Oppdatert:13. mars 2018, 06:00
Universitetsdirektør Kjell Bernstrøm har ledet gruppen som forhandler. Men det er universitetsstyret som til slutt skal si ja eller nei til DFØ.

De fire universitetene som samlet forhandler om et felles system for økonomistyring nærmer seg en konklusjon. Styrene vil få saken i løpet av våren.

– Vi har kommet nærmere når det gjelder pris, sier Kjell Bernstrøm.

UiBs universitetsdirektør leder gruppen som forhandler med DFØ – Direktoratet for økonomistyring. Målet er at de såkalte BOTT-universitetene, altså Bergen, Oslo, Tromsø og NTNU, skal få felles økonomisystemer for lønn og regnskap.

Ikke før i 2021

Fire av kravpunktene universitetene har hatt overfor DFØ har vært landet en stund, men spørsmålet om pris har gjenstått. Bernstrøm sier at universitetsstyret ved UiB kommer til å få en løypemelding om saken til april-møtet. Deretter er målet at en sak der de skal fatte et endelig vedtak er klar til møtet i slutten av mai.

– Det handler ikke bare om pris, men det handler også om blant annet en kostnadsdeling med resten av sektoren, sier Bernstrøm.

– Hva skjer dersom ikke alle blir enig?

– Hele BOTT er enig, men det er jo opp til de enkelte styrene å avgjøre. Dersom man ikke kommer til enighet der blir det en sak for Kunnskapsdepartementet.

Det er departementet som har bedt BOTT-universitetene om å forhandle med DFØ. Bernstrøm sier at dersom det kommer positive vedtak fra de fire styrene, kan planleggingsfasen for felles systemer starte til høsten. Men det vil kunne ta flere år før DFØ tar over.

DFØ tar opp politietaten nå. Så de har ikke kapasitet til oss før i 2021, sier Bernstrøm.

Konferanse

De fire universitetene arrangerer torsdag en felles konferanse med tittelen «Digitale sammen». Konferansen vil bli arrangert på alle de fire universitetene, og foredragene fra det enkelte universitetet blir filmet og strømmes så til de andre. Fra UiB skal blant annet IT-direktør Tore Burheim ha foredrag om digital endringsledelse.

– Målgruppe er ledere på alle nivå i organisasjonen, sier Bernstrøm.

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Abonner på På Høyden nyhetsbrev feed