Norske studenter minst fornøyde i Norden

Publisert:26. februar 2018Oppdatert:26. februar 2018, 14:28
Leder for Norsk studentorganisasjon, Mats J. Beldo, mener Norge henger etter på varierte undervisningsformer. Foto: Ketil Blom Haugstulen

Nye tall fra Eurostudent viser at norske studenter er Nordens minst fornøyde med undervisningskvaliteten. — Vi står på stedet hvil, sier studentleder Mats J. Beldo.

Nye tall fra Eurostudent viser at litt over 65 prosent av studentene i Norge var fornøyde eller svært fornøyde med undervisningskvaliteten i 2016, skriver Khrono.

Det er den laveste andelen i Norden. Både svenske, finske, islandske og danske studenter er mer fornøyde.

— Dette sammenfaller også med det vi har sett i Studiebarometeret: Vi har for lite veiledning, oppfølging, og studentene får ikke bruke den tiden man ønsker på studiene, sier Mats J. Beldo, leder for Norsk studentorganisasjon (NSO).

Finske mest fornøyd

De norske resultatene er omtrent på samme nivå som forrige gang sammenligningen ble gjennomført, i 2013. Andelen fornøyde danske studenter har derimot økt fra 68 til 74 prosent.

Mest fornøyde i Norden er 76 prosent av finske studenter, og 70 prosent av svenske og islandske.

Beldo trekker også fram digitalisering som et område der norsk høyere utdanning henger etter.

— Digitalisering i Norge er fortsatt litt å sette strøm på papiret, men powerpoint løser ikke det studentene etterspør, sier han, og fortsetter:

— Vi etterlyser digitalisering, og vi vet at våre naboland er flinkere på både det, i tillegg til aktive og engasjerende undervisningsformer.

Vitenskapelige høgskoler mest fornøyde

Eurostudent-undersøkelsen i Norge inkluderer studenter fra både universiteter, vitenskapelige høgskoler og høgskoler.

Studenter ved vitenskapelige høgskoler er de mest fornøyde, 76 prosent, mot gjennomsnittet på 65 prosent. Studentleder Beldo tror det er naturlig.

— Vitenskapelige høgskoler er mer spesialiserte innen ett fagområde, noe som gir en følelse av mer relevans. Og det har ikke bare noe å si for hvor fornøyde de er, men også hvor engasjerte de blir i studiene - noe som fort går hånd i hånd, sier han.

— Hvorfor tror du bachelorstudentene er mindre fornøyde enn masterstudentene?

— På masternivå går man mindre i bredden, man får mer dybdekunnskap. Man gjør et mer aktivt valg enn da man valgte bachelor, sier han, men etterlyser mer informasjon:

— Er undervisningen mer intensiv på master, er det mer aktiv undervisning? Hva gjør dem mer fornøyde? Dét er noe jeg gjerne skulle visst mer om.

— Vi står på stedet hvil

Beldo mener det er viktig å bruke disse tallene til å finne ut hva man bør gjøre mer av, og hva de andre nordiske landene har forstått som ikke Norge har.

— Vi står på stedet hvil. Kvalitetsmeldingen er vedtatt og skal nå gjennomføres. Studentene har vært tydelige på hva vi vil ha - nå er det opp til utdanningsinstitusjonene, sier han.

Eurostudent er en sammenligning av sosio-økonomiske data og levekår for studenter og er nå gjennomført for sjette gang. Statistisk sentralbyrå, som står for den norske delen av undersøkelsen, spør seg om forskjellene mellom de nordiske landene kan handle om måten undervisning gjennomføres på.

I tillegg problematiserer de utvalgene de forskjellige landene har spurt: Island og Sverige undersøkte kun universitetsstudenter, mens det kun er danske heltidsstudenter som er spurt.

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Abonner på På Høyden nyhetsbrev feed