Fikk ny veileder etter påstand om seksuell trakassering

Publisert:22. februar 2018Oppdatert:17. april 2018, 22:38
Akademia har hatt flere #metoo-saker. Ved UiB får en professor nå ikke lenger være veileder for en stipendiat etter at professoren i følge stipendiaten skal ha kommet med en seksualisert kommentar overfor stipendiaten. Personene på bildet har ikke noe med saken å gjøre. Arkivfoto: Ingvild Festervoll Melien

En stipendiat har rapportert at professoren som var hennes hovedveileder har kommet med seksuelt ladete utsagn. Professoren er ikke lenger hovedveileder.

I forbindelse med et faglig arrangement i fjor vår skal en mannlig UiB-professor har kommet med uttalelser av seksuelt ladet karakter til stipendiaten han var hovedveileder for. Ingen av de to skal ha drukket alkohol, og uttalelsene kom på dagtid. Stipendiaten informerte om forholdet først i en medarbeidersamtale, og deretter etter et møte på fakultetet der #metoo-kampanjen var et tema.

– I møter på fakultetet har fakultetsledelsen gitt beskjed om at dersom stipendiater eller andre ansatte opplever trakassering, vil vi gjerne vite om det, sier dekanen ved det aktuelle fakultetet.

Akademia er en av sektorene som har blitt trukket fram i forbindelse med #metoo-saker. For et par uker siden skrev På Høyden at UiB sentralt nå er varslet om totalt 16 saker. Saken På Høyden forteller om i dag er ikke en av disse.

– Som på alle andre større arbeidsplasser har vi opplevd saker innenfor #metoo-spekteret, bekrefter dekanen ved det aktuelle fakultetet.

På Høyden presiserer at det verken er dekanen eller den aktuelle stipendiaten som har tatt kontakt med redaksjonen. Stipendiaten har ikke ønsket å kommentere saken.

Fikk problemer etterpå

Stipendiaten skal ha opplevd kommentarene som så ubehagelige at hun tok dem opp i en medarbeidersamtale. Hun fikk dessuten problemer med å jobbe etter hendelsen. Det skal ikke ha vært fysiske tilnærmelser fra veilederen.

Professoren som hadde medarbeidersamtalen sier til På Høyden at stipendiaten den gang var tydelig på at hun ikke ønsket at det skulle opprettes en formell sak om forholdet.

– Jeg undersøkte hva som kunne gjøres, og jeg og andre prøvde å være der for denne stipendiaten – på hennes premiss – men uten at det ble fattet noe vedtak, sier professoren.

Vanskelig for arbeidsgiver

Stipendiaten mener selv hun ikke ble tatt på alvor da hun ga beskjed om saken første gang, og tok altså saken opp på nytt da fakultetet arrangerte et møte i fjor.

Dekanen ved fakultetet sier at det er vanskelig å kommentere enkeltsaker uten å bryte taushetsplikten, og vil heller ikke kommentere hva som skal ha blitt gjort før det ble tatt tak i saken i fjor. Fakultetslederen er opptatt av at fakultetet er arbeidsgiver for begge parter.

– Hvordan går man frem som arbeidsgiver når man får en slik sak på bordet?

– Dette er noe av det vanskeligste man gjør som arbeidsgiver. Generelt er det mulig at det er noen som ikke forteller sannheten, men det er også mulig at det er ulike oppfatninger av hva som er sagt eller gjort, sier dekanen.

– Vi skal ta slike saker som dette på alvor. Hva man som fakultet gjør, beror på hva saken handler om. Har det skjedd noe verbalt eller noe fysisk? Og hvor langt tilbake i tid går saken? Løsningene må skreddersys i hver enkelt sak, sier dekanen.

Professoren nekter

Stipendiaten og professoren har ulike oppfatninger om hva som skal ha skjedd, og professoren benekter å ha sagt noe som helst upassende:

– Den historien hun har fortalt er ikke sann, sier mannen til På Høyden.

Professoren viser også til at stipendiaten har forsøkt å forhandle seg frem til lengre tid til å skrive avhandlingen i forbindelse med saken, og å kunne sitte et annet sted enn fakultetet og jobbe.

– Menneskelig sett går det an å forstå at hun kan ha sagt noe slikt i en situasjon der hun var presset. Men at jeg skulle drive med seksuell trakassering på noe plan forekommer ikke.

Professoren synes saken er vanskelig, og frykter for ryktet sitt for noe han hevder ikke har grunnlag i virkeligheten. Han har ønsket å bli løst fra taushetsplikten sin som veileder i forbindelse med På Høydens omtale av saken, uten at dette har skjedd. 

Selv om det står ord mot ord i saken har ledelsen ved det aktuelle fakultetet ikke funnet grunn til å mistro stipendiaten, og har handlet ut fra hennes varsel. Stipendiaten ba heller ikke om mer tid da hun tok opp saken første gang, men da hun tok opp igjen hendelsen etter møtet høsten 2017. 

Statsansatte kan ilegges ordensstraff for blant annet utilbørlig atferd. I en sak fra Det humanistiske fakultetet fikk en vitenskapelig ansatt i fjor ordensstraff etter å ha kommet med utilbørlige, nedlatende og krenkende uttalelser, delvis av seksuelt trakasserende natur. Denne saken ble behandlet i fakultetsstyret, som ila ordensstraffen.

Saken mellom stipendiaten og professoren har ikke vært behandlet i fakultetsstyret og professoren er ikke ilagt ordensstraff. 

Ingen dramatikk

Kilder sier til På Høyden at det ble arrangert et møte på fakultetet der både veileder og stipendiat var til stede. Resultatet av møtet ble at professoren ikke lenger skal være stipendiatens hovedveileder. Men han skal være biveileder, noe stipendiaten selv ønsket.

– Et veilederforhold er et tillitsforhold. Erfaringsvis ser vi at det kan være en rekke ulike grunner eller hendelser som gjør at stipendiater får en ny veileder. Det trenger ikke være noe dramatikk i dette, sier dekanen.

Han vil ikke kommentere hva som ble sagt i det aktuelle møtet. Det skal ikke være andre saker knyttet til professoren.

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Abonner på På Høyden nyhetsbrev feed