Disse studentene bruker mest og minst tid på studiene

Publisert:13. februar 2018Oppdatert:13. februar 2018, 06:00
Studentene på bachelorprogrammet i kunst bruker ifølge Studiebarometeret mer tid på studiene enn noen andre studenter ved UiB. Også andre studenter på UiBs nyeste fakultet kommer høyt på statistikken. Arkivfoto: Tor Farstad.

Skal man tro Studiebarometeret, er det ingen studenter ved UiB som bruker så mye tid på studiene som studentene på bachelorprogrammet i kunst.

Blant UiB-studentene er det kunststudentene som bruker mest tid på studiene, mens studentene i politisk økonomi bruker minst. Det viser Studiebarometeret 2017.

Studentene på bachelorprogrammet i kunst bruker i snitt 15,5 timer i uken på læringsaktiviteter organisert av institusjonen, men hele 40,3 timer på egenstudier. Med en snittarbeidsuke på 55,8 timer troner de øverst på statistikken over hvilke UiB-studenter som bruker mest tid på studiene, ifølge deres egne svar på Studiebarometeret.

Professor Eamon O’Kane ved Institutt for kunst er ikke overrasket. Han peker på at studentene bruker mye tid på sine egne atelierplasser, og at dette også står sentralt i hvordan utdanningen er lagt opp. Han viser også til studentenes ambisjoner.

– Vi rekrutterer studenter på bakgrunn av deres individuelle ambisjoner som kunstnere, og vi utvikler disse i løpet av studietiden deres, slik at de kan utmerke seg som selvstendige kunstnere etterpå. Det er en viktig årsak til vår suksess, og bidrar til miljøet på fakultetet, sier O’Kane. 

Motivert til å få studietiden til å telle

– Jeg er generelt skeptisk til gyldigheten av egenrapportering, sier en av studentene selv, danske Christian Alexander Marx. Han er sisteårsstudent på bachelorprogrammet.

– Det overrasker meg ikke at vi ligger høyt på statististikken. Men kunststudiet har heller ikke nødvendigvis klare grenser for når en arbeidsdag begynner eller tar slutt.

Tidsbruk har også vært i tankene hans under bachelorprogrammet, siden han har ønsket å arbeide mer effektivt når han er i studioet sitt.

Medstudent Maria Cecilia Toll peker på noe av det samme. Hun mener spørsmålet om tidsbruk også berører spørsmålet om hva kunst er og bør være. 

– Når jeg sykler fra Sandviken til skolen, og tenker på et prosjekt som jeg vil gjøre, er det kunstnerisk arbeid? Er det å arbeide når jeg skriver ned en idé rett før jeg sovner? Eller de mange timene når vi kunststudenter koser oss og snakker om andre ting, når det senere kanskje fører til et prosjekt?

Marx peker på flere mulige forklaringer på at kunststudentene skiller seg ut på statistikken.

– For mange, også meg selv, er det et privilegium å få mulighet til å studere kunst. Rammene i studiet legger opp til en høy grad av personlig engasjement og ansvar. Dette, kombinert med en unik tilgang på ressurser og kunnskap, er en sterk motivasjon til å få studietiden til å telle så mye som mulig.

Marx fremhever også på at man som kunststudent i stor grad definerer sitt eget pensum.

– Jeg har tidligere studert juss, og da hadde man et mer strukturert studieforløp å forholde seg til. Det appellerer til en annen måte å tenke studium på.

Studentene på det toårige masterprogrammet i juss oppgir til sammenligning å bruke 45,8 timer i uken på studiene, mens studentene på det femårige programmet klokker inn på 37 timer.

Marx tror også at det sosiale spiller inn på statistikken.

– Her er det mange som er opptatt av det samme feltet, men som har helt forskjellige innganger til det. Det gjør at vi har mye verdifullt å hente fra hverandre. Vi arbeider også så tett på hverandre at det oppstår et naturlig fellesskap på institusjonen.

Teologi, maskedesign og spesialsykepleie

Bachelorstudentene i kunst følges av studenter på det integrerte masterprogrammet i odontologi (52,4 timer), bachelorstudenter i visuell kommunikasjon (50,5 timer) og masterstudenter i kunst (50,4 timer).

På landsbasis er det bachelorstudenter i et engelskspråklig teologi- og ledelsesstudium ved den private, kristne Høyskolen for Ledelse og Teologi som bruker aller mest tid på studiene, med hele 71,2 timer i uken. Studentene på det tilsvarende norskspråklige studiet bruker for øvrig ikke mer enn 29,6 timer i uken. På andreplass i tidsbruk kommer studentene i maske- og hårdesign ved Westerdals Oslo ACT, med 69,6 timer, mens mastergradstudentene i spesialsykepleie ved Universitetet i Stavanger klokker inn på 65 timer i uken i snitt.

Studenter i politisk økonomi bruker minst tid

På Høyden har også sett på hvilke studenter på fulltidsstudier som bruker minst tid på studiene. Nederst på statistikken finner vi masterstudiet i fagdidaktikk for lærere ved Universitetet i Tromsø, der studentene oppgir en samlet ukentlig tidsbruk på 10,5 timer i snitt. Bachelorstudentene i folkehelsearbeid på Høgskolen i Innlandet oppgir på sin side samlet 14,5 timer, mens bachelorstudiene i friluftsliv på Høgskolen i Volda ligger tredje sist med i snitt 14,7 timer i uken.

Ved Universitetet i Bergen er det bachelorstudentene i politisk økonomi som ifølge dem selv bruker minst tid på studere, med 15,6 timer i snitt i uken, mens bachelorstudente i språkvitenskap bruker 17,8 og bachelorstudentene i journalistikk kommer opp i 18,2.

På Høgskulen på Vestlandet er det studentene på grunnskolelærerutdanningen for 1. - 7. klasse i Sogndal som oppgir å bruke mest tid på studiene, samlet 50,3 timer i snitt ukentlig. De som bruker minst er ifølge Studiebarometeret bachelorstudentene i ungdomssosiologi i Sogndal, med 21,1 timer.

I dokumentet under kan du se tidsbruken i alle de 1178 fulltidsstudiene der det foreligger tall: 

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Abonner på På Høyden nyhetsbrev feed