Styrker forskning med egen minister

Publisert:17. januar 2018Oppdatert:17. januar 2018, 15:35
Erna Solberg styrker forskning og høyere utdanning ved å gi ansvaret til Iselin Nybø. Mannen til høyre er ikke den nye ministeren for forskning og høyere utdanning, men UiB-rektor Dag Rune Olsen, som får ønsket sitt om en egen minister oppfylt.

Forskning og høyere utdanning er et av feltene som blir styrket med den nye regjeringssammensetningen.

– I utgangspunktet vil jeg si at slike endringer er ganske viktige, for de sier hva regjeringen vil satse på, sier førsteamanuensis Lise Hellebø Rykkja ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap ved Universitetet i Bergen.

Deler og flytter porteføljer

I den endrede regjeringen har også Venstre kommet med, og statsrådsposter er endret:

I stedet for én kunnskapsminister blir Jan Tore Sanner (H) kunnskaps- og integreringsminister, mens Iselin Nybø (V) blir minister for forskning og høyere utdanning. I Utenriksdepartementet blir porteføljen delt mellom utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide (H) og Nikolai Astrup (H) som bistandsminister. Åse Michaelsen (Frp) blir dessuten statsråd for folkehelse og eldresaker i Helsedepartementet, mens innvandrings- og integreringsporteføljen blir delt mellom justis-, beredskaps- og innvandringsminister Sylvi Listhaug og Jan Tore Sanner.

Positivt for UH-sektoren

Endringene markerer politiske prioriteringer hos regjeringspartiene.

– At man får en dedikert statsråd for et område betyr at dette er noe man vil prioritere. Det at de deler opp ansvaret for kunnskapspolitikken med en egen minister for forskning og utdanning er derfor positivt for sektoren.

Hun får støtte fra forskningsleder Dag Arne Christensen ved Uni Research Rokkansenteret:

– Jeg vil anta at det er noe universitetene vil tjene på. Det er lettere å nå en statsråd når vedkommende ikke samtidig har ansvar for en masse andre ting, sier Christensen.

Politisk markering

Han skiller mellom porteføljeendringer som har med samordning av et felt å gjøre, og andre som i større grad er en politisk markering.

– Endringene når det gjelder justis og innvandring kan være et forsøk på samordning. Barn med innvandrerbakgrunn er en utfordring på skolefeltet, og det kan godt være fornuftig ting å gi ansvaret til kunnskapsministeren. Men minister for eldresaker kan være en politisk markering, sier Christensen, som peker på at Frp har ønsket en eldreminister lenge før de kom i regjering.

– Jeg synes også at det er interessant at de igjen slår sammen innvandring og justis. Det kan jo være et forsøk på å få til bedre samordning. Men det gjør og at innvandring fjerner seg mer og mer fra integrering, og går mer mot en kontrollfunksjon. Kanskje får integrering mindre plass med en slik endring, sier Rykkja til På Høyden.

Har betydning for politikken

Men det er ikke gitt at endringer i statsrådsporteføljen fører til store endringer:

– Slike navneendringer kan også være symbolske. De fører med seg oppmerksomhet, men ikke nødvendigvis mer penger.

– Er det vanlig at det er motstand i departementene mot slike endringer?

– Det er ikke uvanlig at man gjør slike endringer etter et valg, og det handler om å gi signaler. Det virker ikke som om disse endringene er så veldig kontroversielle, og forvaltningen er vant til at de kommer. For de politiske resultatene er det kanskje mer interessant hvilken fartstid og erfaring ministeren har. Og uansett har organiseringen av departementene betydning for hvilken politikk som føres, sier Rykkja.

Forskningens unnasluntrere

Leder Petter Aaslestad i Forskerforbundet er svært fornøyd med en egen minister for forskning.

– Vi har i flere sammenhenger sagt at vi ønsker en statsråd for forskning. Det bidrar til å løfte dette politikkfeltet i regjeringen. Men først og fremst tror vi at en forskningsminisnter kan koordinere forskningspolitikken mellom departementenene. Det er for mye silo-tenkning blant dem. Og kanskje kan Iselin Nybø også sette fart i noen av dem vi tidvis har kalt forskningens unnasluntrere, slik som justis- og samferdselsdepartementene, som ikke har satset mye på forskning. Jeg ser at i regjeringserklæringen snakker de også om å bedre forskningen i museumssektor, og det har jeg tro på at Trine Skei Grande skal få til som ny kulturminister!

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Abonner på På Høyden nyhetsbrev feed