Etterlyser retningslinjer ved HVL

Publisert:25. januar 2018Oppdatert:17. april 2018, 22:38
Høgskulen på Vestlandet har ikke retningslinjer som regulerer forholdet mellom veileder og student. Studentlederen er kritisk. Studentene på bildet har ikke noe med saken å gjøre. Arkivfoto: Tor H. Monsen

Høgskulen på Vestlandet har ingen retningslinjer for forholdet mellom veileder og student.

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er blant de norske utdanningsinstitusjonene som mangler retningslinjer for forholdet mellom veileder og student. Dette skrev Khrono tidligere i januar.

HVL utdanner fremtidens lærere og helsepersonell. Om ikke høgskoleledelsen, i disse #metoo-tider, tar til orde for hvordan vi ønsker å ha det og stiller som et godt eksempel, hvem skal da gjøre det?

Det sier Jonas Oliver Hui Dahl, leder for studenttinget ved HVL, til Bergens Tidende (abo).

HVLs kommunikasjonsdirektør, Helge Olsen, skriver i en e-post til BT at HVL ikke eksplisitt nevner forholdet mellom foreleser og student i sine retningslinjer, men at de etiske retningslinjene for ansatte i staten også gjelder i slike tilfeller.

Ulike retningslinjer

BT har undersøkt hvordan det står til hos de andre utdanningsinstitusjonene på Vestlandet. NHH har en egen tiltaksplan som tar for seg seksuell trakassering. NLA har også retningslinjer for håndtering av seksuell trakassering, og Bergen Arkitekthøyskole har tydelige retningslinjer for forhold mellom foreleser og student.

Høyskolen Kristiania har retningslinjer for forhold mellom ansatt og student, mens BI på generelt grunnlag ikke har valgt å forby eller pålegge offisiell meldeplikt for ansatte som innleder forhold til en student.

Kritikk da UiB reviderte

UiB har retningslinjer for forholdet mellom veileder og student. Disse ble vedtatt i 2012. Da retningslinjene skulle vedtas av universitetsstyret, var det flere kritiske røster. De gamle retningslinjene, fra 1996, var nemlig mer spesifikke enn forslaget som ble lagt frem i 2012.

I de gamle retningslinjene het det blant annet at «dersom det oppstår et seksuelt forhold mellom veileder og student, skal det formelle veiledningsforhold opphøre» og «ved seksuell trakassering/uønsket seksuell oppmerksomhet skal studenten kunne henvende seg til en særskilt utpekt instans».

I forslaget til nye var ordlyden at «veilederen og studenten/kandidaten skal ha et profesjonelt forhold, og de skal ikke ha relasjoner som strider mot denne profesjonaliteten. Veilederen har et særskilt ansvar for ikke å sette studenten/kandidaten i en sårbar situasjon og/eller utnytte en slik situasjon».

Likestillingsutvalget skrev i sin høringsuttalelse at «det kan imidlertid være fare for at intensjonen i de gamle retningslinjene drukner når de skal bakes inn i mer generelle retningslinjer. Vår oppfatning er at forslaget til nye retningslinjer lider under dette. De gamle retningslinjene var mer klare og rett på sak på en rekke punkter». Læringsmiljøutvalget pekte på at seksuell trakassering og mobbing bør tas inn igjen som et eget punkt. Det samme pekte det juridiske fakultetet og Studentparlamentet på.

I de endelig vedtatte retningslinjene kom det inn en setning om seksuelle forhold: «Dersom det oppstår et seksuelt forhold mellom veileder og student/kandidat, skal det formelle veiledningsforholdet opphøre».

Må kunne finne kjærligheten

HVL-rektor Berit Rokne sier til BT at det må være greit at to voksne mennesker finner hverandre på HVL, så lenge forholdet er frivillig.

– Folk finner kjærlighet uavhengig av skjeve maktbalanser, men det viktige her er frivillighet. Dersom noen som helst – ansatt eller student – føler seg presset inn i noe de ikke ønsker å være en del av, skal dette umiddelbart rapporteres til høyskoleledelsen, sier hun.

Også UiB-rektor Dag Rune Olsen har tidligere vært tydelig på at UiB ikke kan forby følelser mellom voksne mennesker. Men et eventuelt veileder-student-forhold må da opphøre.

I 2009 ledet professor Roger Strand et utvalg som kom med forslag til en handlingsplan for arbeidet med akademisk redelighet i utdanningen ved UiB. Handlingsplanen skulle gjelde frem til 2012, og ble vedtatt i universitetsstyret. I denne planen ble det foreslått at etiske retningslinjer for student-veilederforholdet skal revideres, og at disse skal gjelde for forholdet mellom student og underviser generelt. Men dette kom altså ikke inn i retningslinjene som ble vedtatt i 2012.

I vår skal de etiske retningslinjene for forholdet mellom student og veileder ved UiB revideres på nytt.

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Abonner på På Høyden nyhetsbrev feed