- Studenter har dårligere rettsvern enn ansatte

Publisert:14. desember 2017Oppdatert:17. april 2018, 22:38
- Det vi har sett hittil av seksuell trakassering er sannsynligvis bare toppen av isfjellet, tror Mats Beldo, her fra et møte i Samfundet i Trondheim tidligere i år. Foto: Kristoffer Furberg, Universitetsavisa

Seksuell trakassering er på dagsordenen når Universitets- og høgskolerådet holder styremøte i dag, torsdag. - Det haster å få tiltak på plass, sier NSO-leder Mats Beldo.

Etter at #metoo etter hvert bredte seg til akademia i Norge, ble temaet debattert under Universitets- og høgskolerådets representantskapsmøte på Lillehammer i november. Da ble det besluttet å få det inn på rådets ordinære styremøte i dag, 14. desember. Dette skriver Universitetsavisa.

Beldo deltar i dette møtet i egenskap av å være leder for Norsk Studentorganisasjon.

HiOA-rektor Curt Rice uttrykte misnøye med hva han oppfatter som treghet fra UHRs side. Nå må de få ut fingeren, mente Rice.

At medlemsinstitusjonene har en vei å gå, kommer fram i sakspapirene til dagens møte. «Institusjonene har systemer og rutiner for innmelding og oppfølging, men den siste tidens offentlige debatt tyder på̊ at det er en underrapportering og UH-institusjonene må̊ også̊ spørre seg om man kan bli bedre på̊ oppfølging av saker om mobbing og trakassering», står det å lese i sakspapirene.

SHoT eller Studiebarometeret

UHRs generalsekretær, Alf Rasmussen, foreslår å nedsette en hurtigarbeidende arbeidsgruppe bestående av Kif (komiteen for kjønnsbalanse og mangfold i forskning), Forskerforbundet, representanter fra UH-institusjonene og Arbeidstilsynet eller Likestillings- og diskrimineringsombudet. UHR tilbyr seg å være sekretær for arbeidsgruppa.

De ansattes hensyn er i utgangspunktet ivaretatt gjennom de såkalte ARK-undersøkelsene, slik situasjonen beskrives i UHR-notatet. For studentenes del blir det skissert to mulige løsninger. Det første er å henvende seg til Nokut for å be om at spørsmål om seksuell trakassering tas inn i Studiebarometeret.

Det andre alternativet er Studentenes Helse- og Trivselsundersøkelse (SHoT), som foretas hvert fjerde år i regi av studentsamskipnadene. Første gang SHoT ble gjennomført var i 2010, den tredje i rekken vil bli utført kommende år.

- Dårligere vern for studentene

NSO-leder, Mats Beldo, applauderer det faktum at UHR tar opp seksuell trakassering i akademia til styrebehandling. Men applausen er avmålt.

- Når man leser sakspapirene ser man at det er lagt et temmelig generelt forslag i bunn, og at det meste skal skje i diskusjonen i møtet. Det er utfordrende, særlig når det gelder å møte studentenes behov, kommenterer NSO-lederen.

Han peker på at studentene har et svakere vern mot seksuell trakassering, sammenliknet med universitetsansatte.

- De ansatte har et arbeidsrettslig lovverk som beskytter dem, de faglig tillitsvalgte, og de har HMS-avdelinger å henvende seg til. Studentenes rettsvern er mye svakere.

Derfor holder det ikke å, som sakspapirene legger opp til, problematisere hvordan man skal skaffe mer informasjon om studenter og seksuell trakassering, mener Beldo.

Toppen av isfjellet

- Både Studiebarometeret og SHoT er fine greier. Men jeg sier som Curt Rice: Vi vet nok til å konstatere at vi har et problem, nå er det tid for handling, sier NSO-lederen.

Et konkret tiltak som han trekker fram er å gjøre ordningen med studentombud obligatorisk for UH-sektoren. Men uansett tiltak mener Beldo universitetene ikke har noen tid å miste.

- Alt tyder på at det vi har fått på bordet hittil når det gjelder seksuell trakassering bare er toppen av isfjellet, sier Beldo.

 

 

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Abonner på På Høyden nyhetsbrev feed